به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - 2019 October 15
جدول کامل مسابقات لیگ برتر جوانان ایران هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
چهارشنبه 06 شهريور 1398
1 نفت اهواز 0 1 تراکتور تبریز 17:00 تختی اهواز
2 بهمن شیراز 2 5 فولاد خوزستان 17:00 دستغیب شیراز
3 شاهین شهرداری بوشهر 1 0 ملوان انزلی 17:00 مهدوی بوشهر
4 سپاهان اصفهان 1 0 ذوب آهن اصفهان 17:00 استاد عاطف اصفهان
5 گل گهر سیرجان 2 1 مس کرمان 17:00 گل گهر سیرجان
6 نساجی مازندران 1 0 مقاومت تهران 17:00 شهید وطنی قائمشهر
هفته 2
پنجشنبه 14 شهريور 1398
7 فولاد خوزستان - - سپاهان اصفهان 17:00 صنایع فولاد اهواز
8 مس کرمان 1 0 نفت اهواز 17:00 شهید باهنر کرمان
9 ذوب آهن اصفهان 0 1 گل گهر سیرجان 17:00 استاد عاطف اصفهان
10 نساجی مازندران 0 0 شاهین شهرداری بوشهر 17:00 شهید وطنی قائمشهر
11 تراکتور تبریز 1 1 ملوان انزلی 17:00 یادگار تبریز
12 مقاومت تهران 3 1 بهمن شیراز 17:00 5 آذر تهران
هفته 3
شنبه 23 شهريور 1398
13 نفت اهواز 1 1 ذوب آهن اصفهان 17:00 تختی اهواز
14 سپاهان اصفهان 3 2 مقاومت تهران 17:00 استاد عاطف اصفهان
15 ملوان انزلی 2 1 مس کرمان 17:00 تختی انزلی
16 بهمن شیراز 1 0 نساجی مازندران 17:00 دستغیب شیراز
17 شاهین شهرداری بوشهر 2 1 تراکتور تبریز 17:00 مهدوی بوشهر
دوشنبه 25 شهريور 1398
18 گل گهر سیرجان 3 2 فولاد خوزستان 17:00 گل گهر سیرجان
هفته 4
جمعه 29 شهريور 1398
19 ذوب آهن اصفهان 1 1 ملوان انزلی 17:00 استاد عاطف اصفهان
20 مقاومت تهران 3 2 گل گهر سیرجان 17:00 5 آذر تهران
21 بهمن شیراز 0 1 شاهین شهرداری بوشهر 17:00 دستغیب شیراز
شنبه 30 شهريور 1398
22 مس کرمان 2 1 تراکتور تبریز 17:00 شهید باهنر کرمان
23 نساجی مازندران 1 2 سپاهان اصفهان 17:00 شهید وطنی قائمشهر
24 فولاد خوزستان 1 0 نفت اهواز 17:00 صنایع فولاد اهواز
هفته 5
شنبه 06 مهر 1398
25 ملوان انزلی 3 1 فولاد خوزستان 16:00 تختی انزلی
26 نفت اهواز 0 1 مقاومت تهران 16:00 تختی اهواز
27 سپاهان اصفهان 0 1 بهمن شیراز 16:00 استاد عاطف اصفهان
28 تراکتور تبریز 1 0 ذوب آهن اصفهان 16:00 یادگار تبریز
29 گل گهر سیرجان 1 1 نساجی مازندران 16:00 گل گهر سیرجان
30 شاهین شهرداری بوشهر 1 1 مس کرمان 16:00 مهدوی بوشهر
هفته 6
جمعه 12 مهر 1398
31 فولاد خوزستان 2 0 تراکتور تبریز 16:00 صنایع فولاد اهواز
32 نساجی مازندران 2 1 نفت اهواز 16:00 شهید وطنی قائمشهر
33 مقاومت تهران 3 1 ملوان انزلی 16:00 5 آذر تهران
34 بهمن شیراز 1 2 گل گهر سیرجان 16:00 دستغیب شیراز
35 سپاهان اصفهان 4 1 شاهین شهرداری بوشهر 16:00 استاد عاطف اصفهان
شنبه 13 مهر 1398
36 ذوب آهن اصفهان 1 2 مس کرمان 16:00 استاد عاطف اصفهان
هفته 7
جمعه 19 مهر 1398
37 مس کرمان 0 0 فولاد خوزستان 15:00 شهید باهنر کرمان
38 نفت اهواز 0 0 بهمن شیراز 15:00 تختی اهواز
39 ملوان انزلی 0 0 نساجی مازندران 15:00 تختی انزلی
40 گل گهر سیرجان 0 1 سپاهان اصفهان 15:00 گل گهر سیرجان
41 تراکتور تبریز 1 0 مقاومت تهران 15:00 یادگار تبریز
42 شاهین شهرداری بوشهر 2 2 ذوب آهن اصفهان 15:00 مهدوی بوشهر
جداول لیگ های ایران