به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - 2019 October 15
جدول کامل مسابقات لیگ دسته اول ایران هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
شنبه 26 مرداد 1398
1 رایکا بابل 0 0 داماش گیلان 17:30 هفت تیر بابل
2 قشقایی شیراز 3 1 مس کرمان 17:30 حافظیه شیراز
3 آلومینیوم اراک 3 1 فجرسپاسی شیراز 17:30 امام خمینی اراک
4 آرمان گهر سیرجان 2 3 گل ریحان البرز 18:00 امام علی سیرجان
5 نیروی زمینی تهران 0 1 خوشه طلایی ساوه 18:00 زمین پادگان جی
6 شهرداری تبریز 1 2 نود ارومیه 18:00 یادگار تبریز
7 سپیدرود رشت 0 0 مس رفسنجان 18:30 شهید عضدی
8 سرخ پوشان پاکدشت 1 0 ملوان انزلی 18:30 انقلاب کرج
9 استقلال خوزستان 0 1 بادران تهران 19:30 الغدیر اهواز
هفته 2
پنجشنبه 31 مرداد 1398
10 فجرسپاسی شیراز 3 1 شهرداری تبریز 17:15 حافظیه شیراز
11 نود ارومیه 1 0 سپیدرود رشت 17:45 تختی ارومیه
12 ملوان انزلی 1 1 آرمان گهر سیرجان 17:45 تختی انزلی
13 مس کرمان 1 0 رایکا بابل 17:45 شهید باهنر کرمان
14 مس رفسنجان 1 1 استقلال خوزستان 18:00 تختی رفسنجان
15 بادران تهران 2 1 نیروی زمینی تهران 18:00 کارگران تهران
16 گل ریحان البرز 0 0 آلومینیوم اراک 18:00 انقلاب کرج
17 داماش گیلان 3 0 سرخ پوشان پاکدشت 18:00 شهید عضدی
18 خوشه طلایی ساوه 1 1 قشقایی شیراز 18:00 چمران ساوه
هفته 3
سه‌شنبه 05 شهريور 1398
19 قشقایی شیراز 1 2 مس رفسنجان 17:15 حافظیه شیراز
20 رایکا بابل 0 0 بادران تهران 17:30 هفت تیر بابل
21 نیروی زمینی تهران 1 2 سپیدرود رشت 17:30 زمین پادگان جی
22 سرخ پوشان پاکدشت 0 0 گل ریحان البرز 17:30 انقلاب کرج
23 ملوان انزلی 1 1 داماش گیلان 17:45 تختی انزلی
24 شهرداری تبریز 0 3 خوشه طلایی ساوه 17:45 یادگار تبریز
25 آلومینیوم اراک 1 0 نود ارومیه 17:45 امام خمینی اراک
26 آرمان گهر سیرجان 2 2 مس کرمان 18:15 امام علی سیرجان
27 استقلال خوزستان 0 1 فجرسپاسی شیراز 19:15 الغدیر اهواز
هفته 4
دوشنبه 11 شهريور 1398
28 فجرسپاسی شیراز 4 0 ملوان انزلی 17:00 حافظیه شیراز
29 گل ریحان البرز 1 0 قشقایی شیراز 17:30 انقلاب کرج
30 مس کرمان 2 4 سرخ پوشان پاکدشت 17:30 شهید باهنر کرمان
31 نود ارومیه 1 0 رایکا بابل 17:30 تختی ارومیه
32 مس رفسنجان 3 0 نیروی زمینی تهران 17:30 تختی رفسنجان
33 بادران تهران 3 0 شهرداری تبریز 17:45 کارگران تهران
34 خوشه طلایی ساوه 0 0 آلومینیوم اراک 18:00 چمران ساوه
35 سپیدرود رشت 3 2 استقلال خوزستان 18:00 شهید عضدی
سه‌شنبه 12 شهريور 1398
36 داماش گیلان 1 0 آرمان گهر سیرجان 18:00 شهید عضدی
هفته 5
يکشنبه 24 شهريور 1398
37 آلومینیوم اراک 1 0 استقلال خوزستان 17:00 امام خمینی اراک
38 قشقایی شیراز 0 2 فجرسپاسی شیراز 17:00 حافظیه شیراز
39 رایکا بابل 1 1 گل ریحان البرز 17:00 هفت تیر بابل
40 ملوان انزلی 2 3 خوشه طلایی ساوه 17:00 تختی انزلی
41 نیروی زمینی تهران 1 1 نود ارومیه 17:00 زمین پادگان جی
42 آرمان گهر سیرجان 2 2 بادران تهران 17:00 امام علی سیرجان
43 سرخ پوشان پاکدشت 2 3 مس رفسنجان 17:00 انقلاب کرج
44 شهرداری تبریز 0 2 سپیدرود رشت 17:00 یادگار تبریز
45 داماش گیلان 0 0 مس کرمان 17:00 شهید عضدی
هفته 6
شنبه 30 شهريور 1398
46 فجرسپاسی شیراز 0 0 آرمان گهر سیرجان 16:30 حافظیه شیراز
47 نود ارومیه 1 0 قشقایی شیراز 16:30 تختی ارومیه
48 مس کرمان 3 1 ملوان انزلی 17:00 شهید باهنر کرمان
49 گل ریحان البرز 3 0 داماش گیلان 17:00 انقلاب کرج
50 مس رفسنجان 1 0 شهرداری تبریز 17:00 تختی رفسنجان
51 بادران تهران 2 2 سرخ پوشان پاکدشت 17:00 کارگران تهران
52 خوشه طلایی ساوه 2 1 رایکا بابل 17:30 چمران ساوه
53 سپیدرود رشت 0 0 آلومینیوم اراک 17:30 شهید عضدی
54 استقلال خوزستان 3 1 نیروی زمینی تهران 18:45 الغدیر اهواز
هفته 7
شنبه 13 مهر 1398
55 شهرداری تبریز 1 1 استقلال خوزستان 14:30 یادگار تبریز
56 داماش گیلان 0 0 نود ارومیه 15:00 شهید عضدی
57 ملوان انزلی 0 1 گل ریحان البرز 15:00 تختی انزلی
58 قشقایی شیراز 0 1 بادران تهران 15:00 حافظیه شیراز
59 سرخ پوشان پاکدشت 4 0 سپیدرود رشت 15:15 انقلاب کرج
60 آلومینیوم اراک 1 2 نیروی زمینی تهران 15:15 امام خمینی اراک
61 رایکا بابل 1 1 فجرسپاسی شیراز 15:15 هفت تیر بابل
62 مس کرمان 0 0 خوشه طلایی ساوه 15:45 شهید باهنر کرمان
63 آرمان گهر سیرجان 1 1 مس رفسنجان 17:45 امام علی سیرجان
هفته 8
جمعه 19 مهر 1398
64 فجرسپاسی شیراز 2 1 سرخ پوشان پاکدشت 15:00 حافظیه شیراز
65 نود ارومیه 2 0 ملوان انزلی 15:00 تختی ارومیه
66 مس رفسنجان 4 0 داماش گیلان 15:00 تختی رفسنجان
67 گل ریحان البرز 1 1 مس کرمان 15:00 انقلاب کرج
68 سپیدرود رشت 0 0 رایکا بابل 15:00 شهید عضدی
69 بادران تهران 0 1 آلومینیوم اراک 15:00 کارگران تهران
70 خوشه طلایی ساوه 4 1 آرمان گهر سیرجان 15:00 چمران ساوه
71 استقلال خوزستان 1 1 قشقایی شیراز 16:45 تختی اهواز
شنبه 20 مهر 1398
72 نیروی زمینی تهران 2 0 شهرداری تبریز 15:00 زمین پادگان جی
جداول لیگ های ایران