به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
سه‌شنبه ۰۴ آبان ۱۴۰۰ - 2021 October 26
جدول کامل مسابقات جدول نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
دوشنبه 15 بهمن 1397
1 استقلال خوزستان 0 1 ماشین سازی تبریز 14:00 الغدیر اهواز
2 پارس جنوبی جم 0 0 فولاد خوزستان 14:00 تختی جم
3 تراکتورسازی تبریز 3 0 نفت مسجدسلیمان 14:00 یادگار تبریز
4 صنعت نفت آبادان 0 0 سپاهان اصفهان 14:00 تختی آبادان
5 پیکان تهران 0 4 استقلال تهران 14:00 دستگردی
6 پرسپولیس تهران 2 0 پدیده خراسان 14:00 آزادی
7 سپیدرود رشت 2 2 سایپا تهران 14:00 شهید عضدی
8 ذوب آهن اصفهان 0 0 نساجی مازندران 14:00 فولادشهر
هفته 2
يکشنبه 21 بهمن 1397
9 فولاد خوزستان 2 1 پرسپولیس تهران 14:00 الغدیر اهواز
10 پدیده خراسان 1 0 استقلال خوزستان 14:00 ثامن الائمه
11 نفت مسجدسلیمان 1 1 پارس جنوبی جم 14:00 بهنام محمدی
12 ماشین سازی تبریز 1 0 صنعت نفت آبادان 14:00 تختی تبریز
13 استقلال تهران 3 0 ذوب آهن اصفهان 14:00 آزادی
14 نساجی مازندران 1 1 تراکتورسازی تبریز 14:00 شهید وطنی قائمشهر
15 سپاهان اصفهان 3 0 سپیدرود رشت 14:00 فولادشهر
16 سایپا تهران - - پیکان تهران 14:00 پاس قوامین تهران
دوشنبه 19 فروردين 1398
17 سایپا تهران 3 1 پیکان تهران 17:00 پاس قوامین تهران
هفته 3
پنجشنبه 25 بهمن 1397
18 فولاد خوزستان 1 0 نفت مسجدسلیمان 14:00 الغدیر اهواز
19 پرسپولیس تهران 2 0 استقلال خوزستان 14:00 آزادی
20 صنعت نفت آبادان 0 0 پدیده خراسان 14:00 تختی آبادان
21 تراکتورسازی تبریز 1 0 استقلال تهران 14:00 یادگار تبریز
22 پیکان تهران 0 1 سپاهان اصفهان 14:00 دستگردی
23 سپیدرود رشت 1 1 ماشین سازی تبریز 14:00 شهید عضدی
24 پارس جنوبی جم 3 1 نساجی مازندران 14:00 تختی جم
25 ذوب آهن اصفهان - - سایپا تهران 14:00 فولادشهر
سه‌شنبه 10 ارديبهشت 1398
26 ذوب آهن اصفهان 0 2 سایپا تهران 16:00 فولادشهر
هفته 4
چهارشنبه 01 اسفند 1397
27 استقلال خوزستان 1 1 صنعت نفت آبادان 14:00 الغدیر اهواز
28 نساجی مازندران 2 0 فولاد خوزستان 14:00 شهید وطنی قائمشهر
29 نفت مسجدسلیمان 0 0 پرسپولیس تهران 14:00 بهنام محمدی
30 استقلال تهران 2 0 پارس جنوبی جم 14:00 آزادی
31 پدیده خراسان 2 0 سپیدرود رشت 14:00 ثامن الائمه
32 ماشین سازی تبریز 0 1 پیکان تهران 14:00 تختی تبریز
33 سایپا تهران 0 0 تراکتورسازی تبریز 14:00 پاس قوامین تهران
34 سپاهان اصفهان - - ذوب آهن اصفهان 14:00 فولادشهر
سه‌شنبه 06 فروردين 1398
35 ذوب آهن اصفهان 1 1 سپاهان اصفهان 16:00 فولادشهر
هفته 5
پنجشنبه 09 اسفند 1397
36 فولاد خوزستان 1 3 استقلال تهران 14:00 الغدیر اهواز
37 پرسپولیس تهران 1 0 صنعت نفت آبادان 14:00 آزادی
38 ذوب آهن اصفهان 0 0 ماشین سازی تبریز 14:00 فولادشهر
39 پارس جنوبی جم 0 0 سایپا تهران 14:00 تختی جم
جمعه 10 اسفند 1397
40 نفت مسجدسلیمان 2 2 نساجی مازندران 14:00 بهنام محمدی
41 سپیدرود رشت 1 2 استقلال خوزستان 14:00 شهید عضدی
42 پیکان تهران 0 0 پدیده خراسان 14:00 دستگردی
43 تراکتورسازی تبریز 2 0 سپاهان اصفهان 14:00 یادگار تبریز
هفته 6
پنجشنبه 16 اسفند 1397
44 ماشین سازی تبریز 0 2 تراکتورسازی تبریز 16:00 تختی تبریز
45 سایپا تهران 1 0 فولاد خوزستان 16:00 پاس قوامین تهران
46 استقلال خوزستان 0 1 پیکان تهران 16:00 الغدیر اهواز
47 پدیده خراسان 0 1 ذوب آهن اصفهان 16:00 ثامن الائمه
جمعه 17 اسفند 1397
48 نساجی مازندران 1 1 پرسپولیس تهران 16:00 شهید وطنی قائمشهر
49 سپاهان اصفهان 1 0 پارس جنوبی جم 16:00 فولادشهر
50 صنعت نفت آبادان 1 1 سپیدرود رشت 16:30 تختی آبادان
51 استقلال تهران 1 0 نفت مسجدسلیمان 18:30 آزادی
هفته 7
پنجشنبه 23 اسفند 1397
52 نفت مسجدسلیمان 0 1 سایپا تهران 16:00 بهنام محمدی
53 تراکتورسازی تبریز 1 0 پدیده خراسان 16:00 یادگار تبریز
جمعه 24 اسفند 1397
54 فولاد خوزستان 1 1 سپاهان اصفهان 15:00 الغدیر اهواز
55 پارس جنوبی جم 0 1 ماشین سازی تبریز 17:45 تختی جم
شنبه 25 اسفند 1397
56 سپیدرود رشت 1 3 پرسپولیس تهران 16:30 شهید عضدی
57 استقلال تهران 1 0 نساجی مازندران 19:00 آزادی
يکشنبه 26 اسفند 1397
58 پیکان تهران 1 1 صنعت نفت آبادان 16:30 دستگردی
59 ذوب آهن اصفهان 2 0 استقلال خوزستان 16:30 فولادشهر
هفته 8
پنجشنبه 08 فروردين 1398
60 سایپا تهران 0 0 نساجی مازندران 17:45 پاس قوامین تهران
61 سپیدرود رشت 2 2 پیکان تهران 17:45 شهید عضدی
جمعه 09 فروردين 1398
62 ماشین سازی تبریز 0 1 فولاد خوزستان 17:00 تختی تبریز
63 پدیده خراسان 1 0 پارس جنوبی جم 17:00 ثامن الائمه
شنبه 10 فروردين 1398
64 پرسپولیس تهران 1 0 استقلال تهران 17:00 آزادی
65 استقلال خوزستان 0 3 تراکتورسازی تبریز 19:00 الغدیر اهواز
يکشنبه 11 فروردين 1398
66 صنعت نفت آبادان 1 2 ذوب آهن اصفهان 17:00 تختی آبادان
67 سپاهان اصفهان 1 0 نفت مسجدسلیمان 17:45 فولادشهر
هفته 9
چهارشنبه 14 فروردين 1398
68 استقلال تهران 0 0 سایپا تهران 17:45 آزادی
پنجشنبه 15 فروردين 1398
69 نفت مسجدسلیمان 1 1 ماشین سازی تبریز 16:00 بهنام محمدی
70 پیکان تهران 0 2 پرسپولیس تهران 17:45 دستگردی
71 ذوب آهن اصفهان 0 0 سپیدرود رشت 18:45 فولادشهر
جمعه 16 فروردين 1398
72 فولاد خوزستان 1 1 پدیده خراسان 16:00 الغدیر اهواز
73 تراکتورسازی تبریز 1 0 صنعت نفت آبادان 17:00 یادگار تبریز
74 پارس جنوبی جم 2 1 استقلال خوزستان 17:45 تختی جم
75 نساجی مازندران 0 0 سپاهان اصفهان 17:45 شهید وطنی قائمشهر
هفته 10
پنجشنبه 22 فروردين 1398
76 استقلال خوزستان 1 3 فولاد خوزستان 17:00 الغدیر اهواز
77 ماشین سازی تبریز 0 0 نساجی مازندران 18:00 تختی تبریز
جمعه 23 فروردين 1398
78 سپیدرود رشت 3 1 تراکتورسازی تبریز 17:00 شهید عضدی
79 پدیده خراسان 3 0 نفت مسجدسلیمان 17:30 ثامن الائمه
80 سپاهان اصفهان 0 1 استقلال تهران 17:45 فولادشهر
81 صنعت نفت آبادان 1 0 پارس جنوبی جم 19:00 تختی آبادان
شنبه 24 فروردين 1398
82 پیکان تهران 0 1 ذوب آهن اصفهان 18:00 دستگردی
83 پرسپولیس تهران 3 2 سایپا تهران 19:00 آزادی
هفته 11
چهارشنبه 28 فروردين 1398
84 ذوب آهن اصفهان 0 0 پرسپولیس تهران 18:00 فولادشهر
85 استقلال تهران 1 0 ماشین سازی تبریز 20:15 آزادی
پنجشنبه 29 فروردين 1398
86 سایپا تهران 2 5 سپاهان اصفهان 19:00 پاس قوامین تهران
87 نفت مسجدسلیمان 0 0 استقلال خوزستان 19:15 بهنام محمدی
جمعه 30 فروردين 1398
88 نساجی مازندران 1 0 پدیده خراسان 19:00 شهید وطنی قائمشهر
89 تراکتورسازی تبریز 0 1 پیکان تهران 19:00 یادگار تبریز
90 فولاد خوزستان 1 4 صنعت نفت آبادان 19:00 الغدیر اهواز
91 پارس جنوبی جم 2 2 سپیدرود رشت 19:00 تختی جم
هفته 12
پنجشنبه 05 ارديبهشت 1398
92 ماشین سازی تبریز 0 0 سایپا تهران 16:00 تختی تبریز
93 استقلال خوزستان 1 1 نساجی مازندران 17:30 الغدیر اهواز
94 پیکان تهران 3 2 پارس جنوبی جم 18:00 دستگردی
جمعه 06 ارديبهشت 1398
95 سپیدرود رشت 1 2 فولاد خوزستان 17:15 شهید عضدی
96 ذوب آهن اصفهان 2 0 تراکتورسازی تبریز 19:00 فولادشهر
97 پرسپولیس تهران 0 0 سپاهان اصفهان 20:15 آزادی
شنبه 07 ارديبهشت 1398
98 صنعت نفت آبادان 3 1 نفت مسجدسلیمان 19:15 تختی آبادان
99 پدیده خراسان 1 0 استقلال تهران 20:15 ثامن الائمه
هفته 13
چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398
100 تراکتورسازی تبریز 1 1 پرسپولیس تهران 17:00 یادگار تبریز
101 استقلال تهران 4 2 استقلال خوزستان 20:15 آزادی
پنجشنبه 12 ارديبهشت 1398
102 فولاد خوزستان 1 1 پیکان تهران 19:15 الغدیر اهواز
جمعه 13 ارديبهشت 1398
103 نساجی مازندران 1 2 صنعت نفت آبادان 17:00 شهید وطنی قائمشهر
104 نفت مسجدسلیمان 1 1 سپیدرود رشت 17:30 بهنام محمدی
105 پارس جنوبی جم 0 2 ذوب آهن اصفهان 18:00 تختی جم
106 سپاهان اصفهان 2 0 ماشین سازی تبریز 19:15 فولادشهر
يکشنبه 15 ارديبهشت 1398
107 سایپا تهران 0 1 پدیده خراسان 18:15 پاس قوامین تهران
هفته 14
شنبه 21 ارديبهشت 1398
108 ذوب آهن اصفهان 3 1 فولاد خوزستان 21:30 فولادشهر
109 پیکان تهران 1 0 نفت مسجدسلیمان 21:30 دستگردی
110 استقلال خوزستان 1 2 سایپا تهران 21:30 الغدیر اهواز
111 صنعت نفت آبادان 0 0 استقلال تهران 21:30 تختی آبادان
112 پرسپولیس تهران 1 1 ماشین سازی تبریز 21:30 آزادی
113 سپیدرود رشت 1 3 نساجی مازندران 21:30 شهید عضدی
114 تراکتورسازی تبریز 1 1 پارس جنوبی جم 21:30 یادگار تبریز
115 پدیده خراسان 1 1 سپاهان اصفهان 21:30 ثامن الائمه
هفته 15
پنجشنبه 26 ارديبهشت 1398
116 فولاد خوزستان 2 2 تراکتورسازی تبریز 21:30 الغدیر اهواز
117 سایپا تهران 0 3 صنعت نفت آبادان 21:30 پاس قوامین تهران
118 نفت مسجدسلیمان 2 2 ذوب آهن اصفهان 21:30 بهنام محمدی
119 سپاهان اصفهان 2 0 استقلال خوزستان 21:30 فولادشهر
120 استقلال تهران 2 1 سپیدرود رشت 21:30 آزادی
121 پارس جنوبی جم 0 1 پرسپولیس تهران 21:30 تختی جم
122 ماشین سازی تبریز 0 1 پدیده خراسان 21:30 تختی تبریز
123 نساجی مازندران 2 0 پیکان تهران 21:30 شهید وطنی قائمشهر
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های ایران 1400-1401
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96