به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
سه‌شنبه ۰۴ آبان ۱۴۰۰ - 2021 October 26
جدول کامل مسابقات جدول نیم فصل دوم لیگ برتر هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
جمعه 01 دی 1396
1 پدیده خراسان 1 1 پیکان تهران 14:00 ثامن الائمه
2 ذوب آهن اصفهان 0 0 سیاه جامگان مشهد 14:00 فولادشهر
3 سپیدرود رشت 3 1 نفت تهران 14:00 شهید عضدی
4 سایپا تهران 1 1 سپاهان اصفهان 14:15 پاس قوامین تهران
يکشنبه 03 دی 1396
5 فولاد خوزستان 1 1 پرسپولیس تهران 14:00 الغدیر اهواز
6 تراکتورسازی تبریز 3 0 استقلال خوزستان 14:00 الغدیر اهواز
7 استقلال تهران 4 0 صنعت نفت آبادان 14:00 آزادی
8 پارس جنوبی جم 0 2 گسترش فولاد تبریز 14:00 تختی جم
هفته 2
پنجشنبه 07 دی 1396
9 استقلال خوزستان 0 3 استقلال تهران 14:00 الغدیر اهواز
جمعه 08 دی 1396
10 سیاه جامگان مشهد 2 0 سپیدرود رشت 14:00 ثامن الائمه
11 پرسپولیس تهران 2 0 تراکتورسازی تبریز 14:00 آزادی
12 گسترش فولاد تبریز 0 1 ذوب آهن اصفهان 14:00 یادگار تبریز
13 پیکان تهران 1 1 پارس جنوبی جم 14:00 دستگردی
14 سپاهان اصفهان 4 0 پدیده خراسان 14:00 فولادشهر
15 نفت تهران 1 2 فولاد خوزستان 14:00 تختی تهران
16 صنعت نفت آبادان 3 0 سایپا تهران 14:00 تختی آبادان
هفته 3
پنجشنبه 14 دی 1396
17 فولاد خوزستان 1 1 سیاه جامگان مشهد 14:00 الغدیر اهواز
18 پارس جنوبی جم 0 0 سپاهان اصفهان 14:00 تختی جم
جمعه 15 دی 1396
19 پدیده خراسان 1 0 صنعت نفت آبادان 14:00 ثامن الائمه
20 تراکتورسازی تبریز 0 0 استقلال تهران 14:00 یادگار تبریز
21 ذوب آهن اصفهان 2 1 پیکان تهران 14:00 فولادشهر
22 سپیدرود رشت 1 2 گسترش فولاد تبریز 14:00 شهید عضدی
23 پرسپولیس تهران 0 0 نفت تهران 14:00 آزادی
24 سایپا تهران 3 2 استقلال خوزستان 14:00 پاس قوامین تهران
هفته 4
پنجشنبه 21 دی 1396
25 استقلال خوزستان 1 0 پدیده خراسان 15:00 الغدیر اهواز
26 پیکان تهران 0 0 سپیدرود رشت 15:00 دستگردی
27 نفت تهران 2 0 تراکتورسازی تبریز 15:00 تختی تهران
جمعه 22 دی 1396
28 گسترش فولاد تبریز 1 1 فولاد خوزستان 15:00 یادگار تبریز
29 سیاه جامگان مشهد 0 1 پرسپولیس تهران 15:00 ثامن الائمه
30 سپاهان اصفهان 1 2 ذوب آهن اصفهان 15:00 فولادشهر
31 استقلال تهران 1 1 سایپا تهران 15:00 آزادی
32 صنعت نفت آبادان 1 1 پارس جنوبی جم 15:00 تختی آبادان
هفته 5
پنجشنبه 28 دی 1396
33 تراکتورسازی تبریز 1 2 سایپا تهران 14:30 یادگار تبریز
34 ذوب آهن اصفهان 2 1 صنعت نفت آبادان 15:00 فولادشهر
35 پارس جنوبی جم 1 1 استقلال خوزستان 15:00 تختی جم
36 پرسپولیس تهران 1 1 گسترش فولاد تبریز 15:00 آزادی
جمعه 29 دی 1396
37 پدیده خراسان 0 0 استقلال تهران 14:00 ثامن الائمه
38 نفت تهران 4 1 سیاه جامگان مشهد 14:00 تختی تهران
39 سپیدرود رشت 2 1 سپاهان اصفهان 14:00 شهید عضدی
پنجشنبه 26 بهمن 1396
40 فولاد خوزستان 1 2 پیکان تهران 15:00 الغدیر اهواز
هفته 6
چهارشنبه 04 بهمن 1396
41 استقلال خوزستان 0 2 ذوب آهن اصفهان 15:00 الغدیر اهواز
پنجشنبه 05 بهمن 1396
42 گسترش فولاد تبریز 1 1 نفت تهران 14:30 یادگار تبریز
43 استقلال تهران 4 0 پارس جنوبی جم 15:00 آزادی
44 سایپا تهران 1 0 پدیده خراسان 15:00 پاس قوامین تهران
45 صنعت نفت آبادان 3 0 سپیدرود رشت 17:00 تختی آبادان
جمعه 06 بهمن 1396
46 سپاهان اصفهان 0 1 فولاد خوزستان 15:00 فولادشهر
47 پیکان تهران 1 3 پرسپولیس تهران 15:00 دستگردی
48 سیاه جامگان مشهد 0 0 تراکتورسازی تبریز 15:00 ثامن الائمه
هفته 7
پنجشنبه 12 بهمن 1396
49 گسترش فولاد تبریز 0 0 سیاه جامگان مشهد 14:00 یادگار تبریز
50 نفت تهران 1 1 پیکان تهران 14:00 تختی تهران
جمعه 13 بهمن 1396
51 سپیدرود رشت 1 1 استقلال خوزستان 14:00 شهید عضدی
52 پدیده خراسان 0 3 تراکتورسازی تبریز 14:00 ثامن الائمه
53 پرسپولیس تهران 2 0 سپاهان اصفهان 14:00 آزادی
54 پارس جنوبی جم 0 0 سایپا تهران 14:00 تختی جم
شنبه 14 بهمن 1396
55 فولاد خوزستان 1 1 صنعت نفت آبادان 14:00 الغدیر اهواز
يکشنبه 15 بهمن 1396
56 ذوب آهن اصفهان 2 1 استقلال تهران 14:00 فولادشهر
هفته 8
چهارشنبه 18 بهمن 1396
57 تراکتورسازی تبریز 2 1 گسترش فولاد تبریز 14:00 یادگار تبریز
58 صنعت نفت آبادان 0 3 پرسپولیس تهران 14:00 تختی آبادان
پنجشنبه 19 بهمن 1396
59 استقلال تهران 3 0 سپیدرود رشت 14:00 آزادی
60 سایپا تهران 4 2 ذوب آهن اصفهان 14:00 پاس قوامین تهران
جمعه 20 بهمن 1396
61 استقلال خوزستان 0 0 فولاد خوزستان 16:00 الغدیر اهواز
62 سپاهان اصفهان 0 0 نفت تهران 16:00 فولادشهر
63 پدیده خراسان 1 2 پارس جنوبی جم 16:00 ثامن الائمه
64 پیکان تهران 2 1 سیاه جامگان مشهد 16:00 دستگردی
هفته 9
جمعه 04 اسفند 1396
65 سپیدرود رشت 2 0 سایپا تهران 15:00 شهید عضدی
66 گسترش فولاد تبریز 0 3 پیکان تهران 15:00 یادگار تبریز
67 نفت تهران 1 1 صنعت نفت آبادان 15:30 تختی تهران
68 سیاه جامگان مشهد 0 5 سپاهان اصفهان 15:30 ثامن الائمه
شنبه 05 اسفند 1396
69 ذوب آهن اصفهان 2 1 پدیده خراسان 15:30 فولادشهر
70 پارس جنوبی جم 1 1 تراکتورسازی تبریز 15:30 تختی جم
71 فولاد خوزستان 1 4 استقلال تهران 16:00 الغدیر اهواز
72 پرسپولیس تهران 1 0 استقلال خوزستان 18:30 آزادی
هفته 10
پنجشنبه 10 اسفند 1396
73 پارس جنوبی جم 0 0 ذوب آهن اصفهان 15:00 تختی جم
74 تراکتورسازی تبریز 0 1 پیکان تهران 15:00 یادگار تبریز
75 استقلال تهران 1 0 پرسپولیس تهران 15:45 آزادی
جمعه 11 اسفند 1396
76 پدیده خراسان 1 0 سپیدرود رشت 15:00 ثامن الائمه
77 سایپا تهران 2 0 فولاد خوزستان 15:00 پاس قوامین تهران
78 سپاهان اصفهان 1 0 گسترش فولاد تبریز 15:00 فولادشهر
79 صنعت نفت آبادان 4 1 سیاه جامگان مشهد 15:00 تختی آبادان
شنبه 12 اسفند 1396
80 استقلال خوزستان 1 0 نفت تهران 15:30 الغدیر اهواز
هفته 11
پنجشنبه 09 فروردين 1397
81 گسترش فولاد تبریز 0 0 صنعت نفت آبادان 15:00 یادگار تبریز
82 نفت تهران 1 2 استقلال تهران 15:00 تختی تهران
83 پرسپولیس تهران 1 2 سایپا تهران 18:45 آزادی
جمعه 10 فروردين 1397
84 سیاه جامگان مشهد 0 1 استقلال خوزستان 16:00 ثامن الائمه
85 سپیدرود رشت 1 0 پارس جنوبی جم 17:00 شهید عضدی
86 ذوب آهن اصفهان 3 0 تراکتورسازی تبریز 17:00 فولادشهر
شنبه 11 فروردين 1397
87 پیکان تهران 1 0 سپاهان اصفهان 17:00 دستگردی
88 فولاد خوزستان 1 0 پدیده خراسان 18:45 الغدیر اهواز
هفته 12
پنجشنبه 16 فروردين 1397
89 صنعت نفت آبادان 1 0 پیکان تهران 19:00 تختی آبادان
جمعه 17 فروردين 1397
90 سایپا تهران 4 2 نفت تهران 17:00 پاس قوامین تهران
91 استقلال خوزستان 1 2 گسترش فولاد تبریز 17:00 الغدیر اهواز
92 استقلال تهران 4 1 سیاه جامگان مشهد 19:00 آزادی
93 پارس جنوبی جم 0 0 فولاد خوزستان 19:00 تختی جم
شنبه 18 فروردين 1397
94 ذوب آهن اصفهان 3 0 سپیدرود رشت 17:00 فولادشهر
95 پدیده خراسان 0 1 پرسپولیس تهران 17:00 ثامن الائمه
96 تراکتورسازی تبریز 1 1 سپاهان اصفهان 18:00 یادگار تبریز
هفته 13
چهارشنبه 22 فروردين 1397
97 گسترش فولاد تبریز 1 1 استقلال تهران 17:00 یادگار تبریز
98 پرسپولیس تهران 1 1 پارس جنوبی جم 19:00 آزادی
پنجشنبه 23 فروردين 1397
99 فولاد خوزستان 1 1 ذوب آهن اصفهان 17:00 الغدیر اهواز
جمعه 24 فروردين 1397
100 پیکان تهران 0 0 استقلال خوزستان 16:00 دستگردی
101 سپاهان اصفهان 1 1 صنعت نفت آبادان 16:00 فولادشهر
102 سیاه جامگان مشهد 0 3 سایپا تهران 16:00 ثامن الائمه
103 سپیدرود رشت 1 0 تراکتورسازی تبریز 16:00 شهید عضدی
104 نفت تهران 0 1 پدیده خراسان 16:00 تختی تهران
هفته 14
يکشنبه 02 ارديبهشت 1397
105 استقلال خوزستان 3 2 سپاهان اصفهان 18:00 الغدیر اهواز
106 سپیدرود رشت 0 0 فولاد خوزستان 18:00 شهید عضدی
107 تراکتورسازی تبریز 1 1 صنعت نفت آبادان 18:00 یادگار تبریز
108 سایپا تهران 0 0 گسترش فولاد تبریز 18:00 پاس قوامین تهران
109 استقلال تهران 3 2 پیکان تهران 18:00 آزادی
110 ذوب آهن اصفهان 2 1 پرسپولیس تهران 18:00 فولادشهر
111 پدیده خراسان 2 1 سیاه جامگان مشهد 18:00 ثامن الائمه
112 پارس جنوبی جم 3 0 نفت تهران 18:00 تختی جم
هفته 15
جمعه 07 ارديبهشت 1397
113 فولاد خوزستان 0 1 تراکتورسازی تبریز 17:00 الغدیر اهواز
114 سپاهان اصفهان 0 1 استقلال تهران 17:00 فولادشهر
115 نفت تهران 0 1 ذوب آهن اصفهان 17:00 تختی تهران
116 پیکان تهران 1 2 سایپا تهران 17:00 دستگردی
117 سیاه جامگان مشهد 0 1 پارس جنوبی جم 17:00 ثامن الائمه
118 گسترش فولاد تبریز 0 0 پدیده خراسان 17:00 یادگار تبریز
119 صنعت نفت آبادان 3 3 استقلال خوزستان 18:00 تختی آبادان
120 پرسپولیس تهران 3 0 سپیدرود رشت 19:00 آزادی
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های ایران 1400-1401
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96