به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
سه‌شنبه ۰۴ آبان ۱۴۰۰ - 2021 October 26
جدول کامل مسابقات لیگ برتر فوتبال خوزستان هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
پنجشنبه 25 شهريور 1395
1 پاکدلان آبادان 1 1 جم آبادان 17:00 5 مهر آبادان
2 سپاهان ایذه 1 1 پرسپولیس ویس 17:00 تختی ایذه
3 استقلال ویس 2 1 آنزان ایذه 17:00 شهداء ویس
4 جنوب باغملک 3 0 پارسیان بندرامام 17:00 شهداء باغملک
5 استقلال رامشیر 2 1 شهباز شادگان 17:00 تختی رامشیر
6 جاوید کارون 1 3 آبی پوشان حمیدیه 17:00 کارگران اهواز
7 جنوب سوسنگرد 1 1 شاهین شهرامام 17:00 تختی سوسنگرد
هفته 2
جمعه 02 مهر 1395
8 پرسپولیس ویس 3 3 پاکدلان آبادان 16:00 شهداء ویس
9 جم آبادان 1 2 استقلال ویس 16:00 17 شهریور آبادان
10 پارسیان بندرامام 3 3 سپاهان ایذه 16:00 تختی بندرامام
11 آنزان ایذه 1 1 استقلال رامشیر 16:00 تختی ایذه
12 آبی پوشان حمیدیه 2 0 جنوب باغملک 16:00 تختی حمیدیه
13 شهباز شادگان 0 0 جنوب سوسنگرد 16:00 تختی شادگان
14 شاهین شهرامام 6 2 جاوید کارون 16:00 شهرامام
هفته 3
جمعه 09 مهر 1395
15 پاکدلان آبادان 4 0 استقلال ویس 16:00 5 مهر آبادان
16 پرسپولیس ویس 2 2 پارسیان بندرامام 16:00 شهداء ویس
17 استقلال رامشیر 5 1 جم آبادان 16:00 تختی رامشیر
18 سپاهان ایذه 3 1 آبی پوشان حمیدیه 16:00 تختی ایذه
19 جنوب سوسنگرد 4 1 آنزان ایذه 16:00 تختی سوسنگرد
20 جنوب باغملک 2 2 شاهین شهرامام 16:00 شهداء باغملک
21 جاوید کارون 1 3 شهباز شادگان 16:00 کارگران اهواز
هفته 4
جمعه 16 مهر 1395
22 پارسیان بندرامام 2 1 پاکدلان آبادان 15:00 تختی بندرامام
23 استقلال ویس 0 3 استقلال رامشیر 15:00 شهداء ویس
24 آبی پوشان حمیدیه 2 1 پرسپولیس ویس 15:00 تختی حمیدیه
25 جم آبادان 0 1 جنوب سوسنگرد 15:00 17 شهریور آبادان
26 شاهین شهرامام 1 0 سپاهان ایذه 15:00 شهرامام
27 آنزان ایذه 0 2 جاوید کارون 15:00 تختی ایذه
28 شهباز شادگان 1 0 جنوب باغملک 15:00 تختی شادگان
هفته 5
جمعه 23 مهر 1395
29 پاکدلان آبادان 1 1 استقلال رامشیر 15:00 5 مهر آبادان
30 پارسیان بندرامام 1 1 آبی پوشان حمیدیه 15:00 تختی بندرامام
31 جنوب سوسنگرد 4 0 استقلال ویس 15:00 تختی سوسنگرد
32 پرسپولیس ویس 1 0 شاهین شهرامام 15:00 شهداء ویس
33 جاوید کارون 1 0 جم آبادان 15:00 کارگران اهواز
34 سپاهان ایذه 1 0 شهباز شادگان 15:00 تختی ایذه
35 جنوب باغملک 2 2 آنزان ایذه 15:00 شهداء باغملک
هفته 6
جمعه 30 مهر 1395
36 آبی پوشان حمیدیه 2 1 پاکدلان آبادان 15:00 تختی حمیدیه
37 استقلال رامشیر 2 2 جنوب سوسنگرد 15:00 تختی رامشیر
38 شاهین شهرامام 0 0 پارسیان بندرامام 15:00 شهرامام
39 آنزان ایذه 0 1 سپاهان ایذه 15:00 تختی ایذه
40 استقلال ویس 4 3 جاوید کارون 15:00 شهداء ویس
41 شهباز شادگان 3 1 پرسپولیس ویس 15:00 تختی شادگان
42 جم آبادان 1 2 جنوب باغملک 15:00 17 شهریور آبادان
هفته 7
جمعه 07 آبان 1395
43 پاکدلان آبادان 2 1 جنوب سوسنگرد 15:00 5 مهر آبادان
44 آبی پوشان حمیدیه 1 1 شاهین شهرامام 15:00 تختی حمیدیه
45 جاوید کارون 1 1 استقلال رامشیر 15:00 کارگران اهواز
46 پارسیان بندرامام 1 1 شهباز شادگان 15:00 تختی بندرامام
47 جنوب باغملک 2 1 استقلال ویس 15:00 شهداء باغملک
48 پرسپولیس ویس 2 2 آنزان ایذه 15:00 شهداء ویس
49 سپاهان ایذه 3 0 جم آبادان 15:00 تختی ایذه
هفته 8
جمعه 14 آبان 1395
50 شاهین شهرامام 4 1 پاکدلان آبادان 15:00 شهرامام
51 جنوب سوسنگرد 0 1 جاوید کارون 15:00 تختی سوسنگرد
52 شهباز شادگان 1 1 آبی پوشان حمیدیه 15:00 تختی شادگان
53 استقلال رامشیر 3 1 جنوب باغملک 15:00 تختی رامشیر
54 آنزان ایذه 3 1 پارسیان بندرامام 15:00 تختی ایذه
55 استقلال ویس 2 2 سپاهان ایذه 15:00 شهداء ویس
56 جم آبادان 0 1 پرسپولیس ویس 15:00 17 شهریور آبادان
هفته 9
جمعه 21 آبان 1395
57 پاکدلان آبادان 1 0 جاوید کارون 15:00 5 مهر آبادان
58 شاهین شهرامام 1 0 شهباز شادگان 15:00 شهرامام
59 جنوب باغملک 0 0 جنوب سوسنگرد 15:00 شهداء باغملک
60 آبی پوشان حمیدیه 0 0 آنزان ایذه 15:00 تختی حمیدیه
61 سپاهان ایذه 1 0 استقلال رامشیر 15:00 تختی ایذه
62 پارسیان بندرامام 4 2 جم آبادان 15:00 تختی بندرامام
63 پرسپولیس ویس 1 0 استقلال ویس 15:00 شهداء ویس
هفته 10
سه‌شنبه 25 آبان 1395
64 جاوید کارون 1 4 جنوب باغملک 15:00 کارگران اهواز
سه‌شنبه 02 آذر 1395
65 شهباز شادگان 1 1 پاکدلان آبادان 15:00 تختی شادگان
66 آنزان ایذه 2 0 شاهین شهرامام 15:00 تختی ایذه
67 جنوب سوسنگرد 3 1 سپاهان ایذه 15:00 تختی سوسنگرد
68 جم آبادان 2 3 آبی پوشان حمیدیه 15:00 17 شهریور آبادان
69 استقلال رامشیر 1 0 پرسپولیس ویس 15:00 تختی رامشیر
70 استقلال ویس 4 0 پارسیان بندرامام 15:00 شهداء ویس
هفته 11
جمعه 05 آذر 1395
71 پاکدلان آبادان 2 2 جنوب باغملک 14:15 5 مهر آبادان
72 سپاهان ایذه 7 1 جاوید کارون 14:15 تختی ایذه
73 آبی پوشان حمیدیه 2 1 استقلال ویس 14:15 تختی حمیدیه
74 پرسپولیس ویس 1 3 جنوب سوسنگرد 14:15 شهداء ویس
75 شاهین شهرامام 1 1 جم آبادان 14:15 شهرامام
76 شهباز شادگان 0 2 آنزان ایذه 14:15 تختی شادگان
يکشنبه 07 آذر 1395
77 پارسیان بندرامام 1 2 استقلال رامشیر 14:15 تختی بندرامام
هفته 12
دوشنبه 15 آذر 1395
78 آنزان ایذه 3 0 پاکدلان آبادان 14:15 تختی ایذه
79 جنوب باغملک 0 1 سپاهان ایذه 14:15 شهداء باغملک
80 جم آبادان 0 4 شهباز شادگان 14:15 17 شهریور آبادان
81 جاوید کارون 2 3 پرسپولیس ویس 14:15 کارگران اهواز
82 استقلال ویس 3 3 شاهین شهرامام 14:15 شهداء ویس
83 جنوب سوسنگرد 1 1 پارسیان بندرامام 14:15 تختی سوسنگرد
84 استقلال رامشیر 2 1 آبی پوشان حمیدیه 14:15 تختی رامشیر
هفته 13
جمعه 19 آذر 1395
85 شاهین شهرامام 0 1 استقلال رامشیر 14:00 شهرامام
86 پاکدلان آبادان 0 4 سپاهان ایذه 14:00 5 مهر آبادان
87 آنزان ایذه 1 0 جم آبادان 14:00 تختی ایذه
88 پرسپولیس ویس 0 3 جنوب باغملک 14:00 شهداء ویس
89 شهباز شادگان 2 2 استقلال ویس 14:00 تختی شادگان
90 آبی پوشان حمیدیه 3 0 جنوب سوسنگرد 14:00 تختی حمیدیه
شنبه 20 آذر 1395
91 پارسیان بندرامام 4 2 جاوید کارون 14:00 تختی بندرامام
هفته 14
جمعه 03 دی 1395
92 جم آبادان 0 0 پاکدلان آبادان 14:00 17 شهریور آبادان
93 پرسپولیس ویس 1 1 سپاهان ایذه 14:00 شهداء ویس
94 آنزان ایذه 3 0 استقلال ویس 14:00 تختی ایذه
95 پارسیان بندرامام 3 1 جنوب باغملک 14:00 تختی بندرامام
96 شهباز شادگان 3 1 استقلال رامشیر 14:00 تختی شادگان
97 آبی پوشان حمیدیه 1 0 جاوید کارون 14:00 تختی حمیدیه
98 شاهین شهرامام 2 1 جنوب سوسنگرد 14:00 شهرامام
هفته 15
جمعه 10 دی 1395
99 پاکدلان آبادان 1 1 پرسپولیس ویس 14:00 5 مهر آبادان
100 استقلال ویس 3 1 جم آبادان 14:00 شهداء ویس
101 سپاهان ایذه 3 2 پارسیان بندرامام 14:00 تختی ایذه
102 استقلال رامشیر 2 0 آنزان ایذه 14:00 تختی رامشیر
103 جنوب باغملک 1 0 آبی پوشان حمیدیه 14:00 شهداء باغملک
104 جنوب سوسنگرد 2 0 شهباز شادگان 14:00 تختی سوسنگرد
105 جاوید کارون 1 3 شاهین شهرامام 14:00 کارگران اهواز
هفته 16
دوشنبه 20 دی 1395
106 استقلال ویس 3 0 پاکدلان آبادان 14:00 شهداء ویس
107 پارسیان بندرامام 1 1 پرسپولیس ویس 14:00 تختی بندرامام
108 جم آبادان 0 3 استقلال رامشیر 14:00 17 شهریور آبادان
109 آبی پوشان حمیدیه 1 0 سپاهان ایذه 14:00 تختی حمیدیه
110 آنزان ایذه 2 1 جنوب سوسنگرد 14:00 تختی ایذه
111 شاهین شهرامام 3 2 جنوب باغملک 14:00 شهرامام
112 شهباز شادگان 4 0 جاوید کارون 14:00 تختی شادگان
هفته 17
جمعه 24 دی 1395
113 پاکدلان آبادان 1 2 پارسیان بندرامام 14:00 5 مهر آبادان
114 استقلال رامشیر 1 0 استقلال ویس 14:00 تختی رامشیر
115 پرسپولیس ویس 1 0 آبی پوشان حمیدیه 14:00 شهداء ویس
116 جنوب سوسنگرد 3 0 جم آبادان 14:00 تختی سوسنگرد
117 سپاهان ایذه 0 1 شاهین شهرامام 14:00 تختی ایذه
118 جاوید کارون 2 3 آنزان ایذه 14:00 کارگران اهواز
119 جنوب باغملک 1 2 شهباز شادگان 14:00 شهداء باغملک
هفته 18
جمعه 01 بهمن 1395
120 استقلال رامشیر 1 0 پاکدلان آبادان 14:00 تختی رامشیر
121 آبی پوشان حمیدیه 0 1 پارسیان بندرامام 14:00 تختی حمیدیه
122 استقلال ویس 2 3 جنوب سوسنگرد 14:00 شهداء ویس
123 شاهین شهرامام 2 0 پرسپولیس ویس 14:00 شهرامام
124 جم آبادان 0 3 جاوید کارون 14:00 17 شهریور آبادان
125 شهباز شادگان 1 1 سپاهان ایذه 14:00 تختی شادگان
126 آنزان ایذه 2 0 جنوب باغملک 14:00 تختی ایذه
هفته 19
جمعه 08 بهمن 1395
127 پاکدلان آبادان 0 2 آبی پوشان حمیدیه 14:00 5 مهر آبادان
128 جنوب سوسنگرد 1 4 استقلال رامشیر 14:00 تختی سوسنگرد
129 پارسیان بندرامام 0 1 شاهین شهرامام 14:00 تختی بندرامام
130 جاوید کارون 2 1 استقلال ویس 14:00 کارگران اهواز
131 پرسپولیس ویس 1 0 شهباز شادگان 14:00 شهداء ویس
132 جنوب باغملک 3 0 جم آبادان 14:00 شهداء باغملک
133 سپاهان ایذه 1 1 آنزان ایذه 14:00 تختی ایذه
هفته 20
جمعه 15 بهمن 1395
134 استقلال رامشیر 4 0 جاوید کارون 14:00 تختی رامشیر
135 جنوب سوسنگرد 1 0 پاکدلان آبادان 14:00 تختی سوسنگرد
136 شاهین شهرامام 1 1 آبی پوشان حمیدیه 14:00 شهرامام
137 شهباز شادگان 4 0 پارسیان بندرامام 14:00 تختی شادگان
138 استقلال ویس 0 2 جنوب باغملک 14:00 شهداء ویس
139 آنزان ایذه 0 0 پرسپولیس ویس 14:00 تختی ایذه
140 جم آبادان 0 3 سپاهان ایذه 14:00 17 شهریور آبادان
هفته 21
شنبه 23 بهمن 1395
141 جنوب باغملک 2 2 استقلال رامشیر 14:00 شهداء باغملک
142 پاکدلان آبادان 0 3 شاهین شهرامام 14:00 5 مهر آبادان
143 جاوید کارون 0 4 جنوب سوسنگرد 14:00 کارگران اهواز
144 پارسیان بندرامام 1 0 آنزان ایذه 14:00 تختی بندرامام
145 آبی پوشان حمیدیه 1 1 شهباز شادگان 14:00 تختی حمیدیه
146 سپاهان ایذه 4 0 استقلال ویس 14:00 تختی ایذه
147 پرسپولیس ویس 3 0 جم آبادان 14:00 شهداء ویس
هفته 22
جمعه 29 بهمن 1395
148 استقلال رامشیر 1 1 سپاهان ایذه 14:00 تختی رامشیر
149 شهباز شادگان 0 3 شاهین شهرامام 14:00 تختی شادگان
150 استقلال ویس 1 2 پرسپولیس ویس 14:00 شهداء ویس
151 جنوب سوسنگرد 2 1 جنوب باغملک 14:00 تختی سوسنگرد
152 آنزان ایذه 1 3 آبی پوشان حمیدیه 14:00 تختی ایذه
153 جاوید کارون 1 5 پاکدلان آبادان 14:00 کارگران اهواز
154 جم آبادان 0 3 پارسیان بندرامام 14:00 17 شهریور آبادان
هفته 23
يکشنبه 08 اسفند 1395
155 استقلال رامشیر 6 1 پرسپولیس ویس 14:00 تختی رامشیر
156 شاهین شهرامام 0 0 آنزان ایذه 14:00 شهرامام
157 سپاهان ایذه 4 0 جنوب سوسنگرد 14:00 تختی ایذه
158 پاکدلان آبادان 0 2 شهباز شادگان 14:00 5 مهر آبادان
159 پارسیان بندرامام 0 3 استقلال ویس 14:00 تختی بندرامام
160 جنوب باغملک 3 1 جاوید کارون 14:00 شهداء باغملک
161 آبی پوشان حمیدیه 3 0 جم آبادان 14:00 تختی حمیدیه
هفته 24
جمعه 13 اسفند 1395
162 استقلال رامشیر 2 1 پارسیان بندرامام 14:00 تختی رامشیر
163 جم آبادان 0 3 شاهین شهرامام 14:00 17 شهریور آبادان
164 جنوب باغملک 2 1 پاکدلان آبادان 14:00 شهداء باغملک
165 جاوید کارون 2 7 سپاهان ایذه 14:00 کارگران اهواز
166 استقلال ویس 3 0 آبی پوشان حمیدیه 14:00 شهداء ویس
167 جنوب سوسنگرد 5 2 پرسپولیس ویس 14:00 تختی سوسنگرد
168 آنزان ایذه 2 2 شهباز شادگان 14:00 تختی ایذه
هفته 25
جمعه 20 اسفند 1395
169 آبی پوشان حمیدیه 1 0 استقلال رامشیر 14:00 تختی حمیدیه
170 شاهین شهرامام 4 1 استقلال ویس 14:00 شهرامام
171 پاکدلان آبادان 3 2 آنزان ایذه 14:00 5 مهر آبادان
172 سپاهان ایذه 5 0 جنوب باغملک 14:00 تختی ایذه
173 پرسپولیس ویس 3 0 جاوید کارون 14:00 شهداء ویس
174 پارسیان بندرامام 3 1 جنوب سوسنگرد 14:00 تختی بندرامام
175 شهباز شادگان 3 0 جم آبادان 14:00 تختی شادگان
هفته 26
جمعه 27 اسفند 1395
176 استقلال رامشیر 2 1 شاهین شهرامام 14:00 تختی رامشیر
177 سپاهان ایذه 3 0 پاکدلان آبادان 14:00 تختی ایذه
178 جم آبادان 0 3 آنزان ایذه 14:00 17 شهریور آبادان
179 جنوب باغملک 2 1 پرسپولیس ویس 14:00 شهداء باغملک
180 استقلال ویس 1 0 شهباز شادگان 14:00 شهداء ویس
181 جنوب سوسنگرد 2 1 آبی پوشان حمیدیه 14:00 تختی سوسنگرد
182 جاوید کارون 0 3 پارسیان بندرامام 14:00 کارگران اهواز
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های ایران 1400-1401
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96