به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
يکشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ - 2017 January 22
جدول کامل مسابقات لیگ برتر فوتبال خوزستان هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
پنجشنبه 25 شهريور 1395
1 پاکدلان آبادان 1 1 جم آبادان 17:00 5 مهر آبادان
2 سپاهان ایذه 1 1 پرسپولیس ویس 17:00 تختی ایذه
3 استقلال ویس - - آنزان ایذه 17:00 شهداء ویس
4 جنوب باغملک 3 0 پارسیان بندرامام 17:00 شهداء باغملک
5 استقلال رامشیر 2 1 شهباز شادگان 17:00 تختی رامشیر
6 جاوید کارون 1 3 آبی پوشان حمیدیه 17:00 کارگران اهواز
7 جنوب سوسنگرد 1 1 شاهین شهرامام 17:00 تختی سوسنگرد
هفته 2
جمعه 02 مهر 1395
8 پرسپولیس ویس 3 3 پاکدلان آبادان 16:00 شهداء ویس
9 جم آبادان 1 2 استقلال ویس 16:00 17 شهریور آبادان
10 پارسیان بندرامام 3 3 سپاهان ایذه 16:00 تختی بندرامام
11 آنزان ایذه 1 1 استقلال رامشیر 16:00 تختی ایذه
12 آبی پوشان حمیدیه 2 0 جنوب باغملک 16:00 تختی حمیدیه
13 شهباز شادگان 0 0 جنوب سوسنگرد 16:00 تختی شادگان
14 شاهین شهرامام 6 2 جاوید کارون 16:00 شهرامام
هفته 3
جمعه 09 مهر 1395
15 پاکدلان آبادان 4 0 استقلال ویس 16:00 5 مهر آبادان
16 پرسپولیس ویس 2 2 پارسیان بندرامام 16:00 شهداء ویس
17 استقلال رامشیر 5 1 جم آبادان 16:00 تختی رامشیر
18 سپاهان ایذه 3 1 آبی پوشان حمیدیه 16:00 تختی ایذه
19 جنوب سوسنگرد 4 1 آنزان ایذه 16:00 تختی سوسنگرد
20 جنوب باغملک 2 2 شاهین شهرامام 16:00 شهداء باغملک
21 جاوید کارون 1 3 شهباز شادگان 16:00 کارگران اهواز
هفته 4
جمعه 16 مهر 1395
22 پارسیان بندرامام 2 1 پاکدلان آبادان 15:00 تختی بندرامام
23 استقلال ویس 0 3 استقلال رامشیر 15:00 شهداء ویس
24 آبی پوشان حمیدیه 2 1 پرسپولیس ویس 15:00 تختی حمیدیه
25 جم آبادان 0 1 جنوب سوسنگرد 15:00 17 شهریور آبادان
26 شاهین شهرامام 1 0 سپاهان ایذه 15:00 شهرامام
27 آنزان ایذه 0 2 جاوید کارون 15:00 تختی ایذه
28 شهباز شادگان 1 0 جنوب باغملک 15:00 تختی شادگان
هفته 5
جمعه 23 مهر 1395
29 پاکدلان آبادان 1 1 استقلال رامشیر 15:00 5 مهر آبادان
30 پارسیان بندرامام 1 1 آبی پوشان حمیدیه 15:00 تختی بندرامام
31 جنوب سوسنگرد 4 0 استقلال ویس 15:00 تختی سوسنگرد
32 پرسپولیس ویس 1 0 شاهین شهرامام 15:00 شهداء ویس
33 جاوید کارون 1 0 جم آبادان 15:00 کارگران اهواز
34 سپاهان ایذه 1 0 شهباز شادگان 15:00 تختی ایذه
35 جنوب باغملک 2 2 آنزان ایذه 15:00 شهداء باغملک
هفته 6
جمعه 30 مهر 1395
36 آبی پوشان حمیدیه 2 1 پاکدلان آبادان 15:00 تختی حمیدیه
37 استقلال رامشیر 2 2 جنوب سوسنگرد 15:00 تختی رامشیر
38 شاهین شهرامام 0 0 پارسیان بندرامام 15:00 شهرامام
39 آنزان ایذه 0 1 سپاهان ایذه 15:00 تختی ایذه
40 استقلال ویس 4 3 جاوید کارون 15:00 شهداء ویس
41 شهباز شادگان 3 1 پرسپولیس ویس 15:00 تختی شادگان
42 جم آبادان 1 2 جنوب باغملک 15:00 17 شهریور آبادان
هفته 7
جمعه 07 آبان 1395
43 پاکدلان آبادان 2 1 جنوب سوسنگرد 15:00 5 مهر آبادان
44 آبی پوشان حمیدیه 1 1 شاهین شهرامام 15:00 تختی حمیدیه
45 جاوید کارون 1 1 استقلال رامشیر 15:00 کارگران اهواز
46 پارسیان بندرامام 1 1 شهباز شادگان 15:00 تختی بندرامام
47 جنوب باغملک 2 1 استقلال ویس 15:00 شهداء باغملک
48 پرسپولیس ویس 2 2 آنزان ایذه 15:00 شهداء ویس
49 سپاهان ایذه 3 0 جم آبادان 15:00 تختی ایذه
هفته 8
جمعه 14 آبان 1395
50 شاهین شهرامام 4 1 پاکدلان آبادان 15:00 شهرامام
51 جنوب سوسنگرد 0 1 جاوید کارون 15:00 تختی سوسنگرد
52 شهباز شادگان 1 1 آبی پوشان حمیدیه 15:00 تختی شادگان
53 استقلال رامشیر 3 1 جنوب باغملک 15:00 تختی رامشیر
54 آنزان ایذه 3 1 پارسیان بندرامام 15:00 تختی ایذه
55 استقلال ویس 2 2 سپاهان ایذه 15:00 شهداء ویس
56 جم آبادان 0 1 پرسپولیس ویس 15:00 17 شهریور آبادان
هفته 9
جمعه 21 آبان 1395
57 پاکدلان آبادان 1 0 جاوید کارون 15:00 5 مهر آبادان
58 شاهین شهرامام 1 0 شهباز شادگان 15:00 شهرامام
59 جنوب باغملک 0 0 جنوب سوسنگرد 15:00 شهداء باغملک
60 آبی پوشان حمیدیه 0 0 آنزان ایذه 15:00 تختی حمیدیه
61 سپاهان ایذه 1 0 استقلال رامشیر 15:00 تختی ایذه
62 پارسیان بندرامام 4 2 جم آبادان 15:00 تختی بندرامام
63 پرسپولیس ویس 1 0 استقلال ویس 15:00 شهداء ویس
هفته 10
سه‌شنبه 25 آبان 1395
64 جاوید کارون 1 4 جنوب باغملک 15:00 کارگران اهواز
سه‌شنبه 02 آذر 1395
65 شهباز شادگان 1 1 پاکدلان آبادان 15:00 تختی شادگان
66 آنزان ایذه 2 0 شاهین شهرامام 15:00 تختی ایذه
67 جنوب سوسنگرد 3 1 سپاهان ایذه 15:00 تختی سوسنگرد
68 جم آبادان 2 3 آبی پوشان حمیدیه 15:00 17 شهریور آبادان
69 استقلال رامشیر 1 0 پرسپولیس ویس 15:00 تختی رامشیر
70 استقلال ویس 4 0 پارسیان بندرامام 15:00 شهداء ویس
هفته 11
جمعه 05 آذر 1395
71 پاکدلان آبادان 2 2 جنوب باغملک 14:15 5 مهر آبادان
72 سپاهان ایذه 7 1 جاوید کارون 14:15 تختی ایذه
73 آبی پوشان حمیدیه 2 1 استقلال ویس 14:15 تختی حمیدیه
74 پرسپولیس ویس 1 3 جنوب سوسنگرد 14:15 شهداء ویس
75 شاهین شهرامام 1 1 جم آبادان 14:15 شهرامام
76 شهباز شادگان 0 2 آنزان ایذه 14:15 تختی شادگان
يکشنبه 07 آذر 1395
77 پارسیان بندرامام 1 2 استقلال رامشیر 14:15 تختی بندرامام
هفته 12
دوشنبه 15 آذر 1395
78 آنزان ایذه 3 0 پاکدلان آبادان 14:15 تختی ایذه
79 جنوب باغملک 0 1 سپاهان ایذه 14:15 شهداء باغملک
80 جم آبادان 0 4 شهباز شادگان 14:15 17 شهریور آبادان
81 جاوید کارون 2 3 پرسپولیس ویس 14:15 کارگران اهواز
82 استقلال ویس 3 3 شاهین شهرامام 14:15 شهداء ویس
83 جنوب سوسنگرد 1 1 پارسیان بندرامام 14:15 تختی سوسنگرد
84 استقلال رامشیر 2 1 آبی پوشان حمیدیه 14:15 تختی رامشیر
هفته 13
جمعه 19 آذر 1395
85 شاهین شهرامام 0 1 استقلال رامشیر 14:00 شهرامام
86 پاکدلان آبادان 0 4 سپاهان ایذه 14:00 5 مهر آبادان
87 آنزان ایذه 1 0 جم آبادان 14:00 تختی ایذه
88 پرسپولیس ویس 0 3 جنوب باغملک 14:00 شهداء ویس
89 شهباز شادگان 2 2 استقلال ویس 14:00 تختی شادگان
90 آبی پوشان حمیدیه 3 0 جنوب سوسنگرد 14:00 تختی حمیدیه
شنبه 20 آذر 1395
91 پارسیان بندرامام - - جاوید کارون 14:00 تختی بندرامام