به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
سه‌شنبه ۰۴ آبان ۱۴۰۰ - 2021 October 26
جدول کامل مسابقات لیگ برتر جوانان خوزستان گروه دو هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
دوشنبه 07 دی 1394
1 پاکدلان آبادان 1 3 پارسیان شوشتر 14:30 شهرداری آبادان
2 آزادگان مسجدسلیمان 1 1 بهمن دزفول 14:30 بی بیان مسجدسلیمان
3 سپاهان ایذه 3 2 امید نفتک مسجدسلیمان 14:30 تختی ایذه
هفته 2
دوشنبه 28 دی 1394
4 بهمن دزفول 3 0 پاکدلان آبادان 14:30 صفی آباد دزفول
5 پارسیان شوشتر 2 2 سپاهان ایذه 14:30 تختی شوشتر
6 امید نفتک مسجدسلیمان 2 1 آزادگان مسجدسلیمان 14:30 چهاربیشه مسجدسلیمان
هفته 3
جمعه 02 بهمن 1394
7 پاکدلان آبادان 1 0 سپاهان ایذه 14:30 شهرداری آبادان
8 بهمن دزفول 1 0 امید نفتک مسجدسلیمان 14:30 صفی آباد دزفول
9 آزادگان مسجدسلیمان 3 2 پارسیان شوشتر 14:30 بی بیان مسجدسلیمان
هفته 4
جمعه 09 بهمن 1394
10 امید نفتک مسجدسلیمان 0 2 پاکدلان آبادان 14:30 چهاربیشه مسجدسلیمان
11 سپاهان ایذه 1 0 آزادگان مسجدسلیمان 14:30 تختی ایذه
12 پارسیان شوشتر 0 0 بهمن دزفول 14:30 تختی شوشتر
هفته 5
پنجشنبه 15 بهمن 1394
13 پاکدلان آبادان 2 4 آزادگان مسجدسلیمان 14:30 شهرداری آبادان
14 امید نفتک مسجدسلیمان 2 1 پارسیان شوشتر 14:30 چهاربیشه مسجدسلیمان
15 بهمن دزفول 1 0 سپاهان ایذه 14:30 صفی آباد دزفول
هفته 6
سه‌شنبه 27 بهمن 1394
16 پارسیان شوشتر 4 1 پاکدلان آبادان 14:30 تختی شوشتر
17 بهمن دزفول 2 0 آزادگان مسجدسلیمان 14:30 صفی آباد دزفول
18 امید نفتک مسجدسلیمان 0 0 سپاهان ایذه 14:30 چهاربیشه مسجدسلیمان
هفته 7
شنبه 01 اسفند 1394
19 پاکدلان آبادان 3 1 بهمن دزفول 14:30 شهرداری آبادان
20 سپاهان ایذه 1 2 پارسیان شوشتر 14:30 تختی ایذه
21 آزادگان مسجدسلیمان 0 2 امید نفتک مسجدسلیمان 14:30 بی بیان مسجدسلیمان
هفته 8
دوشنبه 10 اسفند 1394
22 سپاهان ایذه 4 1 پاکدلان آبادان 14:30 تختی ایذه
سه‌شنبه 11 اسفند 1394
23 امید نفتک مسجدسلیمان 0 0 بهمن دزفول 14:30 چهاربیشه مسجدسلیمان
24 پارسیان شوشتر 0 2 آزادگان مسجدسلیمان 14:30 تختی شوشتر
هفته 9
شنبه 15 اسفند 1394
25 پاکدلان آبادان 3 2 امید نفتک مسجدسلیمان 15:00 شهرداری آبادان
26 آزادگان مسجدسلیمان 1 0 سپاهان ایذه 15:00 بی بیان مسجدسلیمان
27 بهمن دزفول 5 3 پارسیان شوشتر 15:00 صفی آباد دزفول
هفته 10
چهارشنبه 19 اسفند 1394
28 آزادگان مسجدسلیمان 1 0 پاکدلان آبادان 15:00 بی بیان مسجدسلیمان
29 پارسیان شوشتر 2 1 امید نفتک مسجدسلیمان 15:00 تختی شوشتر
30 سپاهان ایذه 4 0 بهمن دزفول 15:00 شهرداری آبادان
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های ایران 1400-1401
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96