به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
شنبه ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ - 2023 January 28
جدول کامل مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
جمعه 21 مرداد 1401
1 استقلال تهران 0 2 سپاهان اصفهان 19:00 آزادی
2 نساجی مازندران 1 1 مس رفسنجان 19:00 شهید وطنی قائمشهر
3 پیکان تهران 1 0 ملوان انزلی 19:00 دستگردی
4 آلومینیوم اراک 0 1 هوادار تهران 20:00 امام خمینی اراک
5 نفت مسجدسلیمان 3 2 مس کرمان 20:30 بهنام محمدی
شنبه 22 مرداد 1401
6 ذوب آهن اصفهان 0 0 پرسپولیس تهران 19:00 فولادشهر
7 گل گهر سیرجان 2 1 تراکتور تبریز 20:30 امام علی سیرجان
8 فولاد خوزستان 0 0 صنعت نفت آبادان 20:30 شهدای فولاد اهواز
هفته 2
پنجشنبه 27 مرداد 1401
9 ملوان انزلی 1 3 استقلال تهران 19:00 تختی انزلی
10 مس رفسنجان 0 0 گل گهر سیرجان 20:30 تختی رفسنجان
11 سپاهان اصفهان 2 1 نساجی مازندران 21:00 فولادشهر
جمعه 28 مرداد 1401
12 تراکتور تبریز 1 1 ذوب آهن اصفهان 18:30 یادگار تبریز
13 مس کرمان 3 0 پیکان تهران 19:30 شهید باهنر کرمان
14 هوادار تهران 1 1 نفت مسجدسلیمان 19:30 شهدای اسلامشهر
15 صنعت نفت آبادان 0 1 آلومینیوم اراک 20:30 تختی آبادان
16 پرسپولیس تهران 0 0 فولاد خوزستان 20:30 آزادی
هفته 3
پنجشنبه 03 شهريور 1401
17 استقلال تهران 1 0 مس کرمان 19:00 آزادی
18 ذوب آهن اصفهان 0 0 مس رفسنجان 19:00 فولادشهر
19 نساجی مازندران 2 2 ملوان انزلی 20:00 شهید وطنی قائمشهر
20 نفت مسجدسلیمان 1 2 پیکان تهران 20:00 بهنام محمدی
جمعه 04 شهريور 1401
21 هوادار تهران 0 1 صنعت نفت آبادان 19:00 دستگردی
22 آلومینیوم اراک 0 1 پرسپولیس تهران 19:00 امام خمینی اراک
23 گل گهر سیرجان 2 2 سپاهان اصفهان 21:30 امام علی سیرجان
24 فولاد خوزستان 3 2 تراکتور تبریز 21:30 شهدای فولاد اهواز
هفته 4
سه‌شنبه 08 شهريور 1401
25 ملوان انزلی 1 1 ذوب آهن اصفهان 19:00 تختی انزلی
26 پیکان تهران 0 0 نساجی مازندران 19:00 دستگردی
27 مس کرمان 2 2 گل گهر سیرجان 19:30 شهید باهنر کرمان
28 نفت مسجدسلیمان 0 0 استقلال تهران 20:30 بهنام محمدی
چهارشنبه 09 شهريور 1401
29 پرسپولیس تهران 2 0 صنعت نفت آبادان 18:30 آزادی
30 تراکتور تبریز 0 0 هوادار تهران 18:30 یادگار تبریز
31 سپاهان اصفهان 0 1 فولاد خوزستان 19:00 فولادشهر
32 مس رفسنجان 0 0 آلومینیوم اراک 19:30 تختی رفسنجان
هفته 5
دوشنبه 14 شهريور 1401
33 نساجی مازندران 2 0 مس کرمان 19:00 شهید وطنی قائمشهر
34 آلومینیوم اراک 0 2 تراکتور تبریز 19:00 امام خمینی اراک
35 هوادار تهران 1 3 پرسپولیس تهران 19:00 شهدای اسلامشهر
36 ذوب آهن اصفهان 1 1 سپاهان اصفهان 20:00 فولادشهر
37 گل گهر سیرجان 1 0 ملوان انزلی 20:30 امام علی سیرجان
38 فولاد خوزستان 0 0 مس رفسنجان 21:00 شهدای فولاد اهواز
39 صنعت نفت آبادان 1 2 نفت مسجدسلیمان 21:00 تختی آبادان
40 استقلال تهران 0 0 پیکان تهران 21:00 آزادی
هفته 6
شنبه 19 شهريور 1401
41 تراکتور تبریز 1 0 صنعت نفت آبادان 17:00 یادگار تبریز
42 پیکان تهران 0 1 گل گهر سیرجان 17:30 دستگردی
43 سپاهان اصفهان 0 0 آلومینیوم اراک 17:30 فولادشهر
44 استقلال تهران 3 1 نساجی مازندران 18:00 آزادی
45 مس کرمان 0 0 ذوب آهن اصفهان 19:00 شهید باهنر کرمان
46 مس رفسنجان 2 1 هوادار تهران 20:00 تختی رفسنجان
47 نفت مسجدسلیمان 1 2 پرسپولیس تهران 20:00 بهنام محمدی
چهارشنبه 11 آبان 1401
48 ملوان انزلی 3 1 فولاد خوزستان 19:00 تختی انزلی
هفته 7
شنبه 09 مهر 1401
49 نساجی مازندران 4 0 نفت مسجدسلیمان 18:00 شهید وطنی قائمشهر
50 آلومینیوم اراک 1 0 ملوان انزلی 18:00 امام خمینی اراک
51 گل گهر سیرجان 1 2 استقلال تهران 18:30 امام علی سیرجان
52 ذوب آهن اصفهان 1 0 پیکان تهران 19:00 فولادشهر
53 فولاد خوزستان 0 0 مس کرمان 19:00 شهدای فولاد اهواز
يکشنبه 10 مهر 1401
54 هوادار تهران 1 2 سپاهان اصفهان 17:00 شهدای اسلامشهر
55 پرسپولیس تهران 0 1 تراکتور تبریز 18:30 آزادی
56 صنعت نفت آبادان 1 1 مس رفسنجان 19:00 تختی آبادان
هفته 8
پنجشنبه 14 مهر 1401
57 پیکان تهران 0 0 آلومینیوم اراک 17:00 دستگردی
58 نساجی مازندران 0 0 ذوب آهن اصفهان 18:00 شهید وطنی قائمشهر
جمعه 15 مهر 1401
59 استقلال تهران 1 1 فولاد خوزستان 17:00 آزادی
60 ملوان انزلی 2 1 صنعت نفت آبادان 17:30 تختی انزلی
61 مس کرمان 0 1 هوادار تهران 18:00 شهید باهنر کرمان
62 مس رفسنجان 1 0 تراکتور تبریز 18:00 تختی رفسنجان
63 نفت مسجدسلیمان 0 5 گل گهر سیرجان 19:00 بهنام محمدی
64 سپاهان اصفهان 0 0 پرسپولیس تهران 20:00 فولادشهر
هفته 9
پنجشنبه 21 مهر 1401
65 پرسپولیس تهران 1 0 مس رفسنجان 17:00 آزادی
66 گل گهر سیرجان 0 1 نساجی مازندران 17:00 امام علی سیرجان
67 صنعت نفت آبادان 0 2 سپاهان اصفهان 18:30 تختی آبادان
68 فولاد خوزستان 1 1 پیکان تهران 18:30 شهدای فولاد اهواز
جمعه 22 مهر 1401
69 هوادار تهران 1 0 ملوان انزلی 16:00 شهدای اسلامشهر
70 تراکتور تبریز 3 2 نفت مسجدسلیمان 16:30 یادگار تبریز
71 ذوب آهن اصفهان 0 1 استقلال تهران 16:30 فولادشهر
72 آلومینیوم اراک 2 0 مس کرمان 17:00 امام خمینی اراک
هفته 10
پنجشنبه 28 مهر 1401
73 سپاهان اصفهان 4 2 تراکتور تبریز 15:00 فولادشهر
74 ملوان انزلی 0 1 پرسپولیس تهران 17:00 تختی انزلی
75 مس کرمان 2 0 صنعت نفت آبادان 17:00 شهید باهنر کرمان
76 نساجی مازندران 2 1 فولاد خوزستان 17:30 شهید وطنی قائمشهر
جمعه 29 مهر 1401
77 پیکان تهران 1 1 هوادار تهران 15:00 دستگردی
78 گل گهر سیرجان 1 0 ذوب آهن اصفهان 17:00 امام علی سیرجان
79 استقلال تهران 0 0 آلومینیوم اراک 17:00 آزادی
80 نفت مسجدسلیمان 0 0 مس رفسنجان 17:00 بهنام محمدی
هفته 11
پنجشنبه 05 آبان 1401
81 تراکتور تبریز 1 1 ملوان انزلی 15:00 یادگار تبریز
82 پرسپولیس تهران 1 0 مس کرمان 17:00 آزادی
83 صنعت نفت آبادان 1 1 پیکان تهران 17:00 تختی آبادان
84 فولاد خوزستان 1 2 گل گهر سیرجان 19:00 شهدای فولاد اهواز
جمعه 06 آبان 1401
85 هوادار تهران 0 1 استقلال تهران 16:00 شهدای اسلامشهر
86 مس رفسنجان 0 0 سپاهان اصفهان 16:30 تختی رفسنجان
87 آلومینیوم اراک 3 0 نساجی مازندران 17:30 امام خمینی اراک
88 ذوب آهن اصفهان 5 1 نفت مسجدسلیمان 18:30 فولادشهر
هفته 12
دوشنبه 28 آذر 1401
89 نساجی مازندران 0 2 صنعت نفت آبادان 15:00 شهید وطنی قائمشهر
90 مس کرمان 0 2 مس رفسنجان 15:00 شهید باهنر کرمان
91 ملوان انزلی 0 0 سپاهان اصفهان 15:00 تختی انزلی
92 ذوب آهن اصفهان 1 0 آلومینیوم اراک 16:00 فولادشهر
93 گل گهر سیرجان 2 1 هوادار تهران 17:00 امام علی سیرجان
94 نفت مسجدسلیمان 1 4 فولاد خوزستان 17:00 بهنام محمدی
سه‌شنبه 29 آذر 1401
95 پیکان تهران 0 1 تراکتور تبریز 15:00 دستگردی
96 استقلال تهران 2 2 پرسپولیس تهران 17:30 آزادی
هفته 13
شنبه 03 دی 1401
97 هوادار تهران 1 1 نساجی مازندران 14:00 شهدای اسلامشهر
98 آلومینیوم اراک 0 0 گل گهر سیرجان 15:00 امام خمینی اراک
99 سپاهان اصفهان 4 0 نفت مسجدسلیمان 15:00 فولادشهر
100 مس رفسنجان 0 0 ملوان انزلی 17:00 تختی رفسنجان
101 فولاد خوزستان 1 1 ذوب آهن اصفهان 17:00 شهدای فولاد اهواز
يکشنبه 04 دی 1401
102 تراکتور تبریز 0 0 مس کرمان 14:00 یادگار تبریز
103 پرسپولیس تهران 0 0 پیکان تهران 15:30 آزادی
104 صنعت نفت آبادان 0 1 استقلال تهران 18:00 تختی آبادان
هفته 14
جمعه 09 دی 1401
105 ذوب آهن اصفهان 2 2 صنعت نفت آبادان 14:00 فولادشهر
106 نفت مسجدسلیمان 0 1 آلومینیوم اراک 15:00 بهنام محمدی
107 استقلال تهران 0 0 مس رفسنجان 15:00 آزادی
108 فولاد خوزستان 0 0 هوادار تهران 17:00 شهدای فولاد اهواز
شنبه 10 دی 1401
109 مس کرمان 0 0 ملوان انزلی 14:00 شهید باهنر کرمان
110 پیکان تهران 1 0 سپاهان اصفهان 14:00 دستگردی
111 گل گهر سیرجان 0 2 پرسپولیس تهران 15:00 امام علی سیرجان
112 نساجی مازندران 2 0 تراکتور تبریز 16:00 شهید وطنی قائمشهر
هفته 15
چهارشنبه 14 دی 1401
113 آلومینیوم اراک 0 1 فولاد خوزستان 14:00 امام خمینی اراک
114 هوادار تهران 1 0 ذوب آهن اصفهان 14:00 شهدای اسلامشهر
پنجشنبه 15 دی 1401
115 سپاهان اصفهان 2 0 مس کرمان 14:00 فولادشهر
116 ملوان انزلی 1 0 نفت مسجدسلیمان 14:00 تختی انزلی
117 تراکتور تبریز 2 0 استقلال تهران 14:00 یادگار تبریز
118 مس رفسنجان 2 0 پیکان تهران 15:00 تختی رفسنجان
119 پرسپولیس تهران 5 1 نساجی مازندران 16:00 آزادی
120 صنعت نفت آبادان 0 1 گل گهر سیرجان 17:00 تختی آبادان
هفته 16
پنجشنبه 29 دی 1401
121 مس رفسنجان 1 1 نساجی مازندران 15:00 تختی رفسنجان
122 ملوان انزلی 1 0 پیکان تهران 15:00 تختی انزلی
123 سپاهان اصفهان 2 1 استقلال تهران 16:30 فولادشهر
جمعه 30 دی 1401
124 مس کرمان 2 0 نفت مسجدسلیمان 15:00 شهید باهنر کرمان
125 پرسپولیس تهران 1 0 ذوب آهن اصفهان 16:30 آزادی
126 صنعت نفت آبادان 0 0 فولاد خوزستان 17:30 تختی آبادان
شنبه 01 بهمن 1401
127 تراکتور تبریز 2 2 گل گهر سیرجان 15:00 یادگار تبریز
128 هوادار تهران 1 1 آلومینیوم اراک 15:00 شهدای اسلامشهر
هفته 17
پنجشنبه 06 بهمن 1401
129 استقلال تهران 4 0 ملوان انزلی 15:00 آزادی
130 نساجی مازندران 0 1 سپاهان اصفهان 15:00 شهید وطنی قائمشهر
جمعه 07 بهمن 1401
131 آلومینیوم اراک 3 1 صنعت نفت آبادان 14:00 امام خمینی اراک
132 ذوب آهن اصفهان 1 3 تراکتور تبریز 14:00 فولادشهر
133 پیکان تهران 1 0 مس کرمان 14:00 دستگردی
134 گل گهر سیرجان 2 2 مس رفسنجان 15:00 امام علی سیرجان
135 نفت مسجدسلیمان 0 0 هوادار تهران 16:00 بهنام محمدی
136 فولاد خوزستان 1 0 پرسپولیس تهران 17:15 شهدای فولاد اهواز
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96