به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
شنبه ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ - 2023 January 28
جدول کامل مسابقات لیگ برتر جوانان ایران گروه ب هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
سه‌شنبه 18 آبان 1400
1 ذوب آهن اصفهان 1 2 سپاهان اصفهان 14:30 استاد عاطف اصفهان
2 دهکده طلایی بابل 2 2 نساجی مازندران 14:30 هفت تیر بابل
3 غفاری تاکستان 3 2 ملوان انزلی 14:30 پانزده خرداد تاکستان
4 پیکان تهران 0 0 تراکتور تبریز 14:30 دستگردی
هفته 2
يکشنبه 23 آبان 1400
5 سپاهان اصفهان 4 0 پیکان تهران 14:30 5 آذر تهران
6 ذوب آهن اصفهان 2 1 دهکده طلایی بابل 14:30 استاد عاطف اصفهان
7 ملوان انزلی 1 1 نساجی مازندران 14:30 تختی انزلی
8 تراکتور تبریز 1 1 غفاری تاکستان 14:30 یادگار تبریز
هفته 3
يکشنبه 30 آبان 1400
9 غفاری تاکستان 0 2 سپاهان اصفهان 14:30 پانزده خرداد تاکستان
10 پیکان تهران 2 2 ذوب آهن اصفهان 14:30 دستگردی
11 تراکتور تبریز 3 2 نساجی مازندران 14:30 یادگار تبریز
12 دهکده طلایی بابل 1 0 ملوان انزلی 14:30 هفت تیر بابل
هفته 4
دوشنبه 08 آذر 1400
13 سپاهان اصفهان 2 1 نساجی مازندران 14:30 5 آذر تهران
14 ذوب آهن اصفهان 3 0 غفاری تاکستان 14:30 استاد عاطف اصفهان
15 پیکان تهران 2 2 دهکده طلایی بابل 14:30 دستگردی
16 تراکتور تبریز 1 0 ملوان انزلی 14:30 یادگار تبریز
هفته 5
چهارشنبه 17 آذر 1400
17 ملوان انزلی 3 2 سپاهان اصفهان 14:30 تختی انزلی
18 نساجی مازندران 1 0 ذوب آهن اصفهان 14:30 شهید وطنی قائمشهر
19 غفاری تاکستان 0 0 پیکان تهران 14:30 پانزده خرداد تاکستان
20 دهکده طلایی بابل 3 1 تراکتور تبریز 14:30 هفت تیر بابل
هفته 6
چهارشنبه 24 آذر 1400
21 سپاهان اصفهان 2 0 تراکتور تبریز 14:30 5 آذر تهران
22 ذوب آهن اصفهان 0 1 ملوان انزلی 14:30 استاد عاطف اصفهان
23 غفاری تاکستان 0 1 دهکده طلایی بابل 14:30 پانزده خرداد تاکستان
24 پیکان تهران 2 0 نساجی مازندران 14:30 دستگردی
هفته 7
جمعه 03 دی 1400
25 دهکده طلایی بابل 1 2 سپاهان اصفهان 14:30 هفت تیر بابل
26 تراکتور تبریز 0 0 ذوب آهن اصفهان 14:30 یادگار تبریز
27 نساجی مازندران 2 0 غفاری تاکستان 14:30 شهید وطنی قائمشهر
28 ملوان انزلی 0 0 پیکان تهران 14:30 تختی انزلی
هفته 8
پنجشنبه 09 دی 1400
29 سپاهان اصفهان 1 2 ذوب آهن اصفهان 14:30 5 آذر تهران
30 ملوان انزلی 2 1 غفاری تاکستان 14:30 تختی انزلی
31 نساجی مازندران 0 1 دهکده طلایی بابل 14:30 شهید وطنی قائمشهر
32 تراکتور تبریز 3 2 پیکان تهران 14:30 یادگار تبریز
هفته 9
پنجشنبه 30 دی 1400
33 نساجی مازندران 2 2 ملوان انزلی 14:30 شهید وطنی قائمشهر
34 دهکده طلایی بابل 2 0 ذوب آهن اصفهان 14:30 هفت تیر بابل
35 پیکان تهران 0 1 سپاهان اصفهان 14:30 دستگردی
36 غفاری تاکستان 0 4 تراکتور تبریز 14:30 پانزده خرداد تاکستان
هفته 10
پنجشنبه 07 بهمن 1400
37 ملوان انزلی 1 0 دهکده طلایی بابل 14:30 تختی انزلی
38 ذوب آهن اصفهان 1 0 پیکان تهران 14:30 استاد عاطف اصفهان
39 تراکتور تبریز 1 1 نساجی مازندران 14:30 یادگار تبریز
40 سپاهان اصفهان 1 0 غفاری تاکستان 14:30 5 آذر تهران
هفته 11
پنجشنبه 14 بهمن 1400
41 دهکده طلایی بابل 2 1 پیکان تهران 14:30 هفت تیر بابل
42 غفاری تاکستان 1 0 ذوب آهن اصفهان 14:30 پانزده خرداد تاکستان
43 ملوان انزلی 1 2 تراکتور تبریز 14:30 تختی انزلی
44 نساجی مازندران 0 1 سپاهان اصفهان 14:30 شهید وطنی قائمشهر
هفته 12
پنجشنبه 21 بهمن 1400
45 پیکان تهران 0 0 غفاری تاکستان 14:30 دستگردی
46 ذوب آهن اصفهان 1 0 نساجی مازندران 14:30 استاد عاطف اصفهان
47 تراکتور تبریز 1 0 دهکده طلایی بابل 14:30 یادگار تبریز
48 سپاهان اصفهان 1 2 ملوان انزلی 14:30 5 آذر تهران
هفته 13
شنبه 30 بهمن 1400
49 تراکتور تبریز 3 0 سپاهان اصفهان 14:30 یادگار تبریز
50 دهکده طلایی بابل 1 3 غفاری تاکستان 14:30 هفت تیر بابل
51 ملوان انزلی 0 0 ذوب آهن اصفهان 14:30 تختی انزلی
52 نساجی مازندران 3 2 پیکان تهران 14:30 شهید وطنی قائمشهر
هفته 14
شنبه 07 اسفند 1400
53 سپاهان اصفهان 0 1 دهکده طلایی بابل 14:30 5 آذر تهران
54 ذوب آهن اصفهان 3 1 تراکتور تبریز 14:30 استاد عاطف اصفهان
55 غفاری تاکستان 1 1 نساجی مازندران 14:30 پانزده خرداد تاکستان
56 پیکان تهران 0 0 ملوان انزلی 14:30 دستگردی
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96