به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ - 2022 December 01
جدول کامل مسابقات لیگ برتر امیدهای ایران گروه الف هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
چهارشنبه 05 آبان 1400
1 فولاد خوزستان 2 1 ملی حفاری اهواز 14:30 شهداء فولاد خوزستان
2 شاهین شهرداری بوشهر 1 1 نفت اهواز 14:30 مهدوی بوشهر
3 پارس جنوبی جم 0 0 نفت امیدیه 14:30 مهدوی بوشهر
4 مس رفسنجان 0 0 مس کرمان 14:30 شهداء صنعت مس رفسنجان
هفته 2
چهارشنبه 12 آبان 1400
5 نفت امیدیه 4 2 فولاد خوزستان 14:30 نفت امیدیه
6 ملی حفاری اهواز 2 0 تیپ تکاوران بندرعباس 14:30 ملی حفاری اهواز
7 نفت اهواز 0 0 پارس جنوبی جم 14:30 نفت اهواز
8 مس کرمان 1 0 شاهین شهرداری بوشهر 14:30 بعثت تهران
هفته 3
چهارشنبه 19 آبان 1400
9 فولاد خوزستان 1 1 نفت اهواز 14:30 شهداء فولاد خوزستان
10 تیپ تکاوران بندرعباس 1 0 نفت امیدیه 14:30 خلیج فارس بندرعباس
11 شاهین شهرداری بوشهر 3 0 مس رفسنجان 14:30 مهدوی بوشهر
12 پارس جنوبی جم 1 1 مس کرمان 14:30 مهدوی بوشهر
هفته 4
چهارشنبه 26 آبان 1400
13 مس کرمان 1 2 فولاد خوزستان 14:30 شهید باهنر کرمان
14 نفت امیدیه 0 0 ملی حفاری اهواز 14:30 نفت امیدیه
15 نفت اهواز 2 1 تیپ تکاوران بندرعباس 14:30 نفت اهواز
16 مس رفسنجان 2 1 پارس جنوبی جم 14:30 شهداء صنعت مس رفسنجان
هفته 5
چهارشنبه 03 آذر 1400
17 فولاد خوزستان 3 0 مس رفسنجان 14:30 شهداء فولاد خوزستان
18 ملی حفاری اهواز 1 1 نفت اهواز 14:30 ملی حفاری اهواز
19 تیپ تکاوران بندرعباس 3 2 مس کرمان 14:30 خلیج فارس بندرعباس
20 پارس جنوبی جم 1 3 شاهین شهرداری بوشهر 14:30 مهدوی بوشهر
هفته 6
چهارشنبه 10 آذر 1400
21 شاهین شهرداری بوشهر 1 1 فولاد خوزستان 14:30 مهدوی بوشهر
22 نفت اهواز 3 2 نفت امیدیه 14:30 نفت اهواز
23 مس کرمان 0 0 ملی حفاری اهواز 14:30 شهید باهنر کرمان
24 مس رفسنجان 2 1 تیپ تکاوران بندرعباس 14:30 شهداء صنعت مس رفسنجان
هفته 7
جمعه 19 آذر 1400
25 فولاد خوزستان 3 1 پارس جنوبی جم 14:30 شهداء فولاد خوزستان
26 ملی حفاری اهواز 1 0 مس رفسنجان 14:30 ملی حفاری اهواز
27 نفت امیدیه 1 2 مس کرمان 14:30 نفت امیدیه
28 تیپ تکاوران بندرعباس 1 0 شاهین شهرداری بوشهر 14:30 خلیج فارس بندرعباس
هفته 8
پنجشنبه 25 آذر 1400
29 مس کرمان 0 0 نفت اهواز 14:30 شهید باهنر کرمان
30 شاهین شهرداری بوشهر 1 1 ملی حفاری اهواز 14:30 مهدوی بوشهر
31 مس رفسنجان 1 1 نفت امیدیه 14:30 شهداء صنعت مس رفسنجان
32 پارس جنوبی جم 1 0 تیپ تکاوران بندرعباس 14:30 مهدوی بوشهر
هفته 9
چهارشنبه 01 دی 1400
33 تیپ تکاوران بندرعباس 4 1 فولاد خوزستان 14:30 خلیج فارس بندرعباس
34 نفت امیدیه 0 1 شاهین شهرداری بوشهر 14:30 نفت امیدیه
35 ملی حفاری اهواز 3 0 پارس جنوبی جم 14:30 ملی حفاری اهواز
36 نفت اهواز 1 1 مس رفسنجان 14:30 نفت اهواز
هفته 10
چهارشنبه 08 دی 1400
37 ملی حفاری اهواز 0 0 فولاد خوزستان 14:30 ملی حفاری اهواز
38 نفت اهواز 0 0 شاهین شهرداری بوشهر 14:30 نفت اهواز
39 نفت امیدیه 1 2 پارس جنوبی جم 14:30 نفت امیدیه
40 مس کرمان 3 0 مس رفسنجان 14:30 شهید باهنر کرمان
هفته 11
سه‌شنبه 28 دی 1400
41 فولاد خوزستان 3 0 نفت امیدیه 14:30 شهداء فولاد خوزستان
42 تیپ تکاوران بندرعباس 1 1 ملی حفاری اهواز 14:30 خلیج فارس بندرعباس
43 پارس جنوبی جم 1 0 نفت اهواز 14:30 تختی جم
44 شاهین شهرداری بوشهر 1 1 مس کرمان 14:30 مهدوی بوشهر
هفته 12
دوشنبه 04 بهمن 1400
45 نفت اهواز 1 0 فولاد خوزستان 14:30 نفت اهواز
46 نفت امیدیه 1 0 تیپ تکاوران بندرعباس 14:30 نفت امیدیه
47 مس رفسنجان 3 0 شاهین شهرداری بوشهر 14:30 شهداء صنعت مس رفسنجان
48 مس کرمان 4 0 پارس جنوبی جم 14:30 شهید باهنر کرمان
هفته 13
يکشنبه 10 بهمن 1400
49 فولاد خوزستان 2 1 مس کرمان 14:30 شهداء فولاد خوزستان
50 ملی حفاری اهواز 4 1 نفت امیدیه 14:30 ملی حفاری اهواز
51 تیپ تکاوران بندرعباس 1 0 نفت اهواز 14:30 خلیج فارس بندرعباس
52 پارس جنوبی جم 3 3 مس رفسنجان 14:30 مهدوی بوشهر
هفته 14
شنبه 16 بهمن 1400
53 نفت اهواز 0 1 ملی حفاری اهواز 14:30 نفت اهواز
54 مس رفسنجان 1 1 فولاد خوزستان 14:30 شهداء صنعت مس رفسنجان
55 شاهین شهرداری بوشهر 4 2 پارس جنوبی جم 14:30 مهدوی بوشهر
56 مس کرمان 0 0 تیپ تکاوران بندرعباس 14:30 شهید باهنر کرمان
هفته 15
چهارشنبه 27 بهمن 1400
57 فولاد خوزستان 3 2 شاهین شهرداری بوشهر 14:30 شهداء فولاد خوزستان
58 نفت امیدیه 0 3 نفت اهواز 14:30 نفت امیدیه
59 ملی حفاری اهواز 3 1 مس کرمان 14:30 ملی حفاری اهواز
60 تیپ تکاوران بندرعباس 0 1 مس رفسنجان 14:30 خلیج فارس بندرعباس
هفته 16
چهارشنبه 04 اسفند 1400
61 پارس جنوبی جم 1 1 فولاد خوزستان 14:30 مهدوی بوشهر
62 مس رفسنجان 1 2 ملی حفاری اهواز 14:30 شهداء صنعت مس رفسنجان
63 مس کرمان 2 1 نفت امیدیه 14:30 شهید باهنر کرمان
64 تیپ تکاوران بندرعباس 1 0 شاهین شهرداری بوشهر 14:30 خلیج فارس بندرعباس
هفته 17
سه‌شنبه 10 اسفند 1400
65 نفت اهواز 3 2 مس کرمان 14:30 نفت اهواز
66 ملی حفاری اهواز 4 1 شاهین شهرداری بوشهر 14:30 ملی حفاری اهواز
67 نفت امیدیه 1 0 مس رفسنجان 14:30 نفت امیدیه
68 تیپ تکاوران بندرعباس 3 0 پارس جنوبی جم 14:30 خلیج فارس بندرعباس
هفته 18
دوشنبه 16 اسفند 1400
69 فولاد خوزستان 2 2 تیپ تکاوران بندرعباس 14:30 شهداء فولاد خوزستان
70 پارس جنوبی جم 3 1 ملی حفاری اهواز 14:30 مهدوی بوشهر
71 شاهین شهرداری بوشهر 3 2 نفت امیدیه 14:30 مهدوی بوشهر
72 مس رفسنجان 3 0 نفت اهواز 14:30 شهداء صنعت مس رفسنجان
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96