به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ - 2022 August 18
جدول کامل مسابقات جدول نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال کشور هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
دوشنبه 11 اسفند 1399
1 نفت مسجدسلیمان 1 1 تراکتور تبریز 20:00 بهنام محمدی
2 پیکان تهران 2 0 صنعت نفت آبادان 20:00 دستگردی
3 مس رفسنجان 1 1 استقلال تهران 20:00 تختی رفسنجان
4 ماشین سازی تبریز 1 1 پدیده مشهد 20:00 تختی تبریز
5 نساجی مازندران 1 1 آلومینیوم اراک 20:00 شهید وطنی قائمشهر
6 سپاهان اصفهان 1 0 گل گهر سیرجان 20:00 فولادشهر
7 پرسپولیس تهران 1 0 سایپا تهران 20:00 آزادی
8 فولاد خوزستان 1 0 ذوب آهن اصفهان 20:00 الغدیر اهواز
هفته 2
يکشنبه 17 اسفند 1399
9 صنعت نفت آبادان 0 0 پرسپولیس تهران 20:00 تختی آبادان
10 سایپا تهران 0 0 نفت مسجدسلیمان 20:00 پاس قوامین تهران
11 پدیده مشهد 2 0 پیکان تهران 20:00 امام رضا (ع) مشهد
12 گل گهر سیرجان 0 0 مس رفسنجان 20:00 گل گهر سیرجان
13 آلومینیوم اراک 1 6 سپاهان اصفهان 20:00 امام خمینی اراک
14 تراکتور تبریز 2 1 نساجی مازندران 20:00 یادگار تبریز
15 ذوب آهن اصفهان 2 0 ماشین سازی تبریز 20:00 فولادشهر
16 استقلال تهران 1 0 فولاد خوزستان 20:00 آزادی
هفته 3
پنجشنبه 28 اسفند 1399
17 ماشین سازی تبریز 0 2 استقلال تهران 20:00 تختی تبریز
18 پیکان تهران 1 0 ذوب آهن اصفهان 20:00 دستگردی
19 نساجی مازندران 1 0 سایپا تهران 20:00 شهید وطنی قائمشهر
20 سپاهان اصفهان 2 0 تراکتور تبریز 20:00 فولادشهر
21 مس رفسنجان 0 1 آلومینیوم اراک 20:00 تختی رفسنجان
22 صنعت نفت آبادان 0 0 پدیده مشهد 20:00 تختی آبادان
23 پرسپولیس تهران 2 1 نفت مسجدسلیمان 20:00 آزادی
24 فولاد خوزستان 1 0 گل گهر سیرجان 20:00 الغدیر اهواز
هفته 4
پنجشنبه 12 فروردين 1400
25 آلومینیوم اراک 0 0 فولاد خوزستان 20:00 امام خمینی اراک
26 پدیده مشهد 1 1 پرسپولیس تهران 20:00 امام رضا (ع) مشهد
27 تراکتور تبریز 0 0 مس رفسنجان 20:00 یادگار تبریز
28 نفت مسجدسلیمان 0 2 نساجی مازندران 20:00 بهنام محمدی
29 ذوب آهن اصفهان 1 0 صنعت نفت آبادان 20:00 فولادشهر
30 استقلال تهران 0 0 پیکان تهران 20:00 آزادی
31 سایپا تهران 0 1 سپاهان اصفهان 20:00 پاس قوامین تهران
32 گل گهر سیرجان 3 1 ماشین سازی تبریز 20:00 گل گهر سیرجان
هفته 5
پنجشنبه 19 فروردين 1400
33 پرسپولیس تهران 2 0 نساجی مازندران 20:00 آزادی
34 پدیده مشهد 1 1 ذوب آهن اصفهان 20:00 امام رضا (ع) مشهد
35 مس رفسنجان 1 0 سایپا تهران 20:00 تختی رفسنجان
36 ماشین سازی تبریز 1 1 آلومینیوم اراک 20:00 تختی تبریز
37 پیکان تهران 0 2 گل گهر سیرجان 20:00 دستگردی
38 سپاهان اصفهان 0 0 نفت مسجدسلیمان 20:00 فولادشهر
39 فولاد خوزستان 1 1 تراکتور تبریز 20:00 الغدیر اهواز
40 صنعت نفت آبادان 0 1 استقلال تهران 20:00 تختی آبادان
هفته 6
پنجشنبه 02 ارديبهشت 1400
41 نفت مسجدسلیمان 1 0 مس رفسنجان 20:00 بهنام محمدی
42 نساجی مازندران 0 1 سپاهان اصفهان 20:00 شهید وطنی قائمشهر
43 آلومینیوم اراک 1 1 پیکان تهران 20:00 امام خمینی اراک
44 گل گهر سیرجان 1 0 صنعت نفت آبادان 20:00 گل گهر سیرجان
45 ذوب آهن اصفهان 1 2 پرسپولیس تهران 20:00 فولادشهر
46 تراکتور تبریز 2 0 ماشین سازی تبریز 20:00 یادگار تبریز
47 سایپا تهران 2 1 فولاد خوزستان 20:00 پاس قوامین تهران
دوشنبه 31 خرداد 1400
48 استقلال تهران 2 0 پدیده مشهد 20:00 آزادی
هفته 7
يکشنبه 19 ارديبهشت 1400
49 استقلال تهران 0 2 ذوب آهن اصفهان 20:00 آزادی
50 سپاهان اصفهان 1 1 پرسپولیس تهران 20:00 فولادشهر
51 پیکان تهران 1 1 تراکتور تبریز 20:00 دستگردی
52 مس رفسنجان 0 1 نساجی مازندران 20:00 تختی رفسنجان
53 صنعت نفت آبادان 0 1 آلومینیوم اراک 20:00 تختی آبادان
54 ماشین سازی تبریز 2 2 سایپا تهران 20:00 تختی تبریز
55 پدیده مشهد 1 0 گل گهر سیرجان 20:00 امام رضا (ع) مشهد
سه‌شنبه 01 تير 1400
56 فولاد خوزستان 2 0 نفت مسجدسلیمان 20:00 صنایع فولاد اهواز
هفته 8
جمعه 24 ارديبهشت 1400
57 گل گهر سیرجان 1 0 ذوب آهن اصفهان 20:00 گل گهر سیرجان
58 نساجی مازندران 1 0 فولاد خوزستان 20:00 شهید وطنی قائمشهر
59 آلومینیوم اراک 1 0 پدیده مشهد 20:00 امام خمینی اراک
60 تراکتور تبریز 1 1 صنعت نفت آبادان 20:00 یادگار تبریز
61 پرسپولیس تهران 1 0 استقلال تهران 20:00 آزادی
62 سپاهان اصفهان 5 1 مس رفسنجان 20:00 فولادشهر
63 سایپا تهران 1 2 پیکان تهران 20:00 پاس قوامین تهران
64 نفت مسجدسلیمان 1 0 ماشین سازی تبریز 20:00 بهنام محمدی
هفته 9
جمعه 04 تير 1400
65 ماشین سازی تبریز 0 2 نساجی مازندران 20:00 تختی تبریز
66 مس رفسنجان 0 1 پرسپولیس تهران 20:00 تختی رفسنجان
67 ذوب آهن اصفهان 1 1 آلومینیوم اراک 20:00 فولادشهر
68 صنعت نفت آبادان 1 0 سایپا تهران 20:00 تختی آبادان
69 استقلال تهران 2 0 گل گهر سیرجان 20:00 آزادی
شنبه 05 تير 1400
70 پدیده مشهد 2 1 تراکتور تبریز 20:00 امام رضا (ع) مشهد
يکشنبه 06 تير 1400
71 پیکان تهران 1 1 نفت مسجدسلیمان 20:00 دستگردی
72 فولاد خوزستان 0 0 سپاهان اصفهان 20:00 الغدیر اهواز
هفته 10
چهارشنبه 09 تير 1400
73 تراکتور تبریز 1 0 ذوب آهن اصفهان 20:00 یادگار تبریز
74 پرسپولیس تهران 3 1 گل گهر سیرجان 20:00 آزادی
75 سایپا تهران 1 2 پدیده مشهد 20:00 پاس قوامین تهران
پنجشنبه 10 تير 1400
76 آلومینیوم اراک 0 0 استقلال تهران 20:00 امام خمینی اراک
77 نساجی مازندران 0 1 پیکان تهران 20:00 شهید وطنی قائمشهر
78 مس رفسنجان 2 1 فولاد خوزستان 20:00 تختی رفسنجان
79 نفت مسجدسلیمان 1 2 صنعت نفت آبادان 20:00 بهنام محمدی
80 سپاهان اصفهان 1 0 ماشین سازی تبریز 20:00 فولادشهر
هفته 11
سه‌شنبه 15 تير 1400
81 ذوب آهن اصفهان 1 1 سایپا تهران 20:00 فولادشهر
82 پدیده مشهد 1 0 نفت مسجدسلیمان 20:00 امام رضا (ع) مشهد
83 صنعت نفت آبادان 1 1 نساجی مازندران 20:00 تختی آبادان
84 فولاد خوزستان 0 0 پرسپولیس تهران 20:00 الغدیر اهواز
85 استقلال تهران 2 1 تراکتور تبریز 20:00 آزادی
86 گل گهر سیرجان 2 1 آلومینیوم اراک 20:00 گل گهر سیرجان
87 پیکان تهران 1 1 سپاهان اصفهان 20:00 دستگردی
88 ماشین سازی تبریز 3 0 مس رفسنجان 20:00 تختی تبریز
هفته 12
سه‌شنبه 22 تير 1400
89 فولاد خوزستان 1 0 ماشین سازی تبریز 20:00 الغدیر اهواز
90 سپاهان اصفهان 4 1 صنعت نفت آبادان 20:00 فولادشهر
91 سایپا تهران 0 2 استقلال تهران 20:00 پاس قوامین تهران
92 پرسپولیس تهران 2 0 آلومینیوم اراک 20:00 آزادی
93 تراکتور تبریز 1 0 گل گهر سیرجان 20:00 یادگار تبریز
94 نفت مسجدسلیمان 2 3 ذوب آهن اصفهان 20:00 بهنام محمدی
95 مس رفسنجان 1 1 پیکان تهران 20:00 تختی رفسنجان
96 نساجی مازندران 1 0 پدیده مشهد 20:00 شهید وطنی قائمشهر
هفته 13
چهارشنبه 30 تير 1400
97 صنعت نفت آبادان 1 1 مس رفسنجان 20:00 تختی آبادان
98 استقلال تهران 1 0 نفت مسجدسلیمان 20:00 آزادی
99 پیکان تهران 1 1 فولاد خوزستان 20:00 دستگردی
100 ماشین سازی تبریز 0 5 پرسپولیس تهران 20:00 تختی تبریز
101 آلومینیوم اراک 1 3 تراکتور تبریز 20:00 امام خمینی اراک
102 ذوب آهن اصفهان 1 2 نساجی مازندران 20:00 فولادشهر
103 گل گهر سیرجان 1 0 سایپا تهران 20:00 گل گهر سیرجان
104 پدیده مشهد 0 1 سپاهان اصفهان 20:00 امام رضا (ع) مشهد
هفته 14
يکشنبه 03 مرداد 1400
105 فولاد خوزستان 2 0 صنعت نفت آبادان 21:00 الغدیر اهواز
106 نفت مسجدسلیمان 1 2 گل گهر سیرجان 21:00 بهنام محمدی
107 پرسپولیس تهران 3 1 تراکتور تبریز 21:00 آزادی
108 نساجی مازندران 1 3 استقلال تهران 21:00 شهید وطنی قائمشهر
109 مس رفسنجان 2 1 پدیده مشهد 21:00 تختی رفسنجان
110 ماشین سازی تبریز 0 5 پیکان تهران 21:00 تختی تبریز
111 سایپا تهران 1 0 آلومینیوم اراک 21:00 پاس قوامین تهران
112 سپاهان اصفهان 2 0 ذوب آهن اصفهان 21:00 فولادشهر
هفته 15
جمعه 08 مرداد 1400
113 صنعت نفت آبادان 2 1 ماشین سازی تبریز 20:00 تختی آبادان
114 پدیده مشهد 0 0 فولاد خوزستان 20:00 امام رضا (ع) مشهد
115 آلومینیوم اراک 0 1 نفت مسجدسلیمان 20:00 امام خمینی اراک
116 استقلال تهران 1 2 سپاهان اصفهان 20:00 آزادی
117 پیکان تهران 0 2 پرسپولیس تهران 20:00 دستگردی
118 گل گهر سیرجان 2 2 نساجی مازندران 20:00 گل گهر سیرجان
119 تراکتور تبریز 5 1 سایپا تهران 20:00 یادگار تبریز
120 ذوب آهن اصفهان 0 1 مس رفسنجان 20:00 فولادشهر
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های ایران 1401-1402
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96