به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
سه‌شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - 2019 October 15
جدول کامل مسابقات لیگ برتر امیدهای ایران هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
دوشنبه 04 شهريور 1398
1 نفت اهواز 1 2 فولاد خوزستان 17:00 نفت اهواز
2 مس کرمان 1 1 خونه به خونه بابل 17:00 بعثت تهران
3 مس رفسنجان 1 0 نشاط ساری 17:00 تختی رفسنجان
4 سپاهان اصفهان 3 0 تراکتور تبریز 17:00 5 آذر تهران
5 نساجی مازندران 3 3 ذوب آهن اصفهان 17:00 شهید وطنی قائمشهر
6 شاهین شهرداری بوشهر 1 0 پارس جنوبی جم 17:00 مهدوی بوشهر
هفته 2
دوشنبه 11 شهريور 1398
7 فولاد خوزستان 4 1 سپاهان اصفهان 17:00 صنایع فولاد اهواز
8 پارس جنوبی جم 1 2 نفت اهواز 17:00 مهدوی بوشهر
9 مس رفسنجان 1 2 مس کرمان 17:00 تختی رفسنجان
10 تراکتور تبریز 3 1 خونه به خونه بابل 17:00 یادگار تبریز
11 نشاط ساری 0 2 نساجی مازندران 17:00 شهداء ساری
12 ذوب آهن اصفهان 0 1 شاهین شهرداری بوشهر 17:00 استاد عاطف اصفهان
هفته 3
پنجشنبه 21 شهريور 1398
13 خونه به خونه بابل 2 1 فولاد خوزستان 17:00 هفت تیر بابل
14 نفت اهواز 3 1 ذوب آهن اصفهان 17:00 نفت اهواز
15 نساجی مازندران 1 0 مس رفسنجان 17:00 شهید وطنی قائمشهر
16 شاهین شهرداری بوشهر 3 0 نشاط ساری 17:00 مهدوی بوشهر
17 سپاهان اصفهان 4 0 پارس جنوبی جم 17:00 5 آذر تهران
جمعه 22 شهريور 1398
18 مس کرمان 0 0 تراکتور تبریز 17:00 بعثت تهران
هفته 4
جمعه 29 شهريور 1398
19 فولاد خوزستان 2 0 تراکتور تبریز 17:00 بعثت تهران
20 نشاط ساری 0 2 نفت اهواز 17:00 شهداء ساری
21 نساجی مازندران 1 0 مس کرمان 17:00 شهید وطنی قائمشهر
22 پارس جنوبی جم 1 1 خونه به خونه بابل 17:00 مهدوی بوشهر
23 ذوب آهن اصفهان 0 2 سپاهان اصفهان 17:00 استاد عاطف اصفهان
24 مس رفسنجان 1 2 شاهین شهرداری بوشهر 17:00 تختی رفسنجان
هفته 5
پنجشنبه 04 مهر 1398
25 نفت اهواز 0 3 مس رفسنجان 17:00 نفت اهواز
26 مس کرمان 1 0 فولاد خوزستان 17:00 بعثت تهران
27 سپاهان اصفهان 6 0 نشاط ساری 17:00 5 آذر تهران
28 شاهین شهرداری بوشهر 1 0 نساجی مازندران 17:00 مهدوی بوشهر
29 تراکتور تبریز 0 0 پارس جنوبی جم 17:00 یادگار تبریز
30 خونه به خونه بابل 2 2 ذوب آهن اصفهان 17:00 هفت تیر بابل
هفته 6
پنجشنبه 11 مهر 1398
31 پارس جنوبی جم 1 2 فولاد خوزستان 17:00 مهدوی بوشهر
32 نساجی مازندران 1 2 نفت اهواز 17:00 شهید وطنی قائمشهر
33 شاهین شهرداری بوشهر 1 1 مس کرمان 17:00 مهدوی بوشهر
34 ذوب آهن اصفهان 2 1 تراکتور تبریز 17:00 استاد عاطف اصفهان
35 مس رفسنجان 2 2 سپاهان اصفهان 17:00 تختی رفسنجان
36 نشاط ساری 1 0 خونه به خونه بابل 17:00 شهداء ساری
هفته 7
پنجشنبه 18 مهر 1398
37 فولاد خوزستان 2 0 ذوب آهن اصفهان 16:00 بعثت تهران
38 نفت اهواز 0 1 شاهین شهرداری بوشهر 16:00 نفت اهواز
39 سپاهان اصفهان 4 0 نساجی مازندران 16:00 5 آذر تهران
40 مس کرمان 2 1 پارس جنوبی جم 16:00 بعثت تهران
41 تراکتور تبریز 6 1 نشاط ساری 16:00 یادگار تبریز
42 خونه به خونه بابل 0 1 مس رفسنجان 16:00 هفت تیر بابل
جداول لیگ های ایران