به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
يکشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - 2019 September 15
جدول کامل مسابقات لیگ برتر فوتبال خوزستان هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
يکشنبه 03 شهريور 1398
1 فرهنگ رامهرمز 4 0 آبی پوشان حمیدیه 18:00 تختی رامهرمز
دوشنبه 04 شهريور 1398
2 پرسپولیس شوش 1 2 سرخ آبی صیدون 18:00 تختی شوش
3 نوید دانه رامهرمز 1 1 بهمئی رامهرمز 18:00 تختی رامهرمز
4 پرسپولیس ویس 4 1 پاسارگاد رامشیر 18:00 شهداء ویس
5 استقلال زیدون 1 0 ایرانمهر خرمشهر 18:00 شهداء زیدون
6 شهداء دوکوهه اندیمشک 2 2 قدس ماهشهر 18:00 سروندی اندیمشک
7 شهرداری بندرامام 0 4 جنوب سوسنگرد 18:00 تختی بندرامام
هفته 2
جمعه 08 شهريور 1398
8 آنزان ایذه 2 4 نوید دانه رامهرمز 18:00 تختی ایذه
9 سرخ آبی صیدون 0 3 شهداء دوکوهه اندیمشک 18:00 شهداء صیدون
10 بهمئی رامهرمز 2 2 فرهنگ رامهرمز 18:00 تختی رامهرمز
11 پاسارگاد رامشیر 1 1 پرسپولیس شوش 18:00 تختی رامشیر
12 آبی پوشان حمیدیه 2 0 استقلال زیدون 18:00 تختی حمیدیه
13 جنوب سوسنگرد 3 0 پرسپولیس ویس 18:00 شهداء سوسنگرد
14 ایرانمهر خرمشهر 0 0 شهرداری بندرامام 18:00 جهان آرا خرمشهر
هفته 3
جمعه 15 شهريور 1398
15 قدس ماهشهر 5 2 سرخ آبی صیدون 17:00 شهداء ماهشهر
16 پرسپولیس شوش 2 2 جنوب سوسنگرد 17:00 تختی شوش
17 فرهنگ رامهرمز 4 1 آنزان ایذه 17:00 تختی رامهرمز
18 شهداء دوکوهه اندیمشک 1 0 پاسارگاد رامشیر 17:00 سروندی اندیمشک
19 استقلال زیدون 0 1 بهمئی رامهرمز 17:00 شهداء زیدون
20 شهرداری بندرامام 2 1 آبی پوشان حمیدیه 17:00 تختی بندرامام
21 پرسپولیس ویس 1 0 ایرانمهر خرمشهر 17:00 شهداء ویس
هفته 4
پنجشنبه 21 شهريور 1398
22 بهمئی رامهرمز 0 0 شهرداری بندرامام 17:00 تختی رامهرمز
جمعه 22 شهريور 1398
23 جنوب سوسنگرد 4 1 شهداء دوکوهه اندیمشک 17:00 شهداء سوسنگرد
24 نوید دانه رامهرمز 1 0 فرهنگ رامهرمز 17:00 تختی رامهرمز
25 پاسارگاد رامشیر 0 0 قدس ماهشهر 17:00 تختی رامشیر
26 ایرانمهر خرمشهر 3 1 پرسپولیس شوش 17:00 جهان آرا خرمشهر
27 آنزان ایذه 3 0 استقلال زیدون 17:00 تختی ایذه
28 آبی پوشان حمیدیه 1 0 پرسپولیس ویس 17:00 تختی حمیدیه
جداول لیگ های ایران