به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - 2023 December 02
جدول کامل مسابقات لیگ دسته دوم کشور گروه دو هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
چهارشنبه 28 مهر 1395
1 نفت نوین آبادان 1 1 شهرداری ماهشهر 15:00 تختی آبادان
سه‌شنبه 09 شهريور 1395
2 پتروکیان شوشتر 1 1 استقلال سیلک کاشان 18:00 تختی شوشتر
3 شهرداری بندرعباس 2 0 داماش گیلان 18:00 تختی بندرعباس
4 شهید کریمی جویبار 1 0 شهرداری ارومیه 18:00 سراج کلا جویبار
5 آبی پوشان اردبیل 1 1 شهرداری فومن 18:00 تختی اردبیل
6 استقلال آبی تهران 1 1 بادران نوین تهران 18:00 هویزه تهران
هفته 2
دوشنبه 15 شهريور 1395
7 شهرداری ماهشهر 7 4 استقلال آبی تهران 18:00 شهداء ماهشهر
8 داماش گیلان 3 0 نفت نوین آبادان 18:00 شهید عضدی
9 بادران نوین تهران 0 0 پتروکیان شوشتر 18:00 دخانیات تهران
10 شهرداری بندرعباس 3 2 شهید کریمی جویبار 18:00 تختی بندرعباس
11 شهرداری فومن 2 0 شهرداری ارومیه 18:00 آزادی فومن
12 استقلال سیلک کاشان 1 1 آبی پوشان اردبیل 18:00 امیرکبیر کاشان
هفته 3
يکشنبه 28 شهريور 1395
13 پتروکیان شوشتر 2 2 شهرداری ماهشهر 18:00 تختی شوشتر
14 نفت نوین آبادان 1 3 شهرداری بندرعباس 18:00 تختی آبادان
15 استقلال آبی تهران 0 1 داماش گیلان 18:00 هویزه تهران
16 شهرداری ارومیه 0 1 استقلال سیلک کاشان 18:00 تختی ارومیه
17 آبی پوشان اردبیل 2 0 بادران نوین تهران 18:00 تختی اردبیل
18 شهید کریمی جویبار 1 0 شهرداری فومن 18:00 سراج کلا جویبار
هفته 4
شنبه 03 مهر 1395
19 داماش گیلان 2 1 پتروکیان شوشتر 15:30 شهید عضدی
20 شهرداری ماهشهر 1 1 آبی پوشان اردبیل 15:30 شهداء ماهشهر
21 نفت نوین آبادان 0 2 شهید کریمی جویبار 15:30 تختی آبادان
22 شهرداری بندرعباس 1 1 استقلال آبی تهران 15:30 تختی بندرعباس
23 استقلال سیلک کاشان 2 0 شهرداری فومن 15:30 امیرکبیر کاشان
24 بادران نوین تهران 1 3 شهرداری ارومیه 15:30 دخانیات تهران
هفته 5
شنبه 17 مهر 1395
25 شهید کریمی جویبار 0 0 استقلال سیلک کاشان 15:00 سراج کلا جویبار
26 شهرداری فومن 1 0 بادران نوین تهران 15:00 آزادی فومن
27 استقلال آبی تهران 0 0 نفت نوین آبادان 15:00 هویزه تهران
28 شهرداری ارومیه 1 0 شهرداری ماهشهر 15:15 تختی ارومیه
29 آبی پوشان اردبیل 0 0 داماش گیلان 15:15 تختی اردبیل
30 پتروکیان شوشتر 1 1 شهرداری بندرعباس 15:30 تختی شوشتر
هفته 6
جمعه 23 مهر 1395
31 نفت نوین آبادان 2 0 پتروکیان شوشتر 15:15 تختی آبادان
32 شهرداری ماهشهر 4 1 شهرداری فومن 15:15 شهداء ماهشهر
شنبه 24 مهر 1395
33 شهرداری بندرعباس 1 0 آبی پوشان اردبیل 14:45 تختی بندرعباس
34 داماش گیلان 1 2 شهرداری ارومیه 15:00 شهید عضدی
35 بادران نوین تهران 1 3 استقلال سیلک کاشان 15:00 دخانیات تهران
يکشنبه 25 مهر 1395
36 استقلال آبی تهران 3 1 شهید کریمی جویبار 15:00 هویزه تهران
هفته 7
شنبه 01 آبان 1395
37 شهید کریمی جویبار 0 1 بادران نوین تهران 15:00 سراج کلا جویبار
جمعه 30 مهر 1395
38 شهرداری فومن 1 0 داماش گیلان 15:00 آزادی فومن
يکشنبه 02 آبان 1395
39 شهرداری ارومیه 2 1 شهرداری بندرعباس 15:00 تختی ارومیه
40 پتروکیان شوشتر 0 0 استقلال آبی تهران 15:00 تختی شوشتر
سه‌شنبه 04 آبان 1395
41 استقلال سیلک کاشان 1 2 شهرداری ماهشهر 15:00 امیرکبیر کاشان
42 آبی پوشان اردبیل 4 0 نفت نوین آبادان 15:00 تختی اردبیل
هفته 8
دوشنبه 10 آبان 1395
43 پتروکیان شوشتر 2 0 شهید کریمی جویبار 15:00 تختی شوشتر
44 نفت نوین آبادان 2 0 شهرداری ارومیه 15:00 تختی آبادان
45 داماش گیلان 1 1 استقلال سیلک کاشان 15:00 شهید عضدی
46 استقلال آبی تهران 1 1 آبی پوشان اردبیل 15:00 هویزه تهران
47 شهرداری بندرعباس 1 0 شهرداری فومن 15:00 تختی بندرعباس
پنجشنبه 18 آذر 1395
48 شهرداری ماهشهر 0 0 بادران نوین تهران 15:00 شهداء ماهشهر
هفته 9
يکشنبه 16 آبان 1395
49 شهید کریمی جویبار 1 0 شهرداری ماهشهر 15:00 سراج کلا جویبار
50 شهرداری فومن 2 0 نفت نوین آبادان 15:00 آزادی فومن
51 آبی پوشان اردبیل 1 1 پتروکیان شوشتر 15:00 تختی اردبیل
52 استقلال سیلک کاشان 4 1 شهرداری بندرعباس 15:00 امیرکبیر کاشان
53 بادران نوین تهران 1 0 داماش گیلان 15:00 دخانیات تهران
54 شهرداری ارومیه 2 0 استقلال آبی تهران 15:00 تختی ارومیه
هفته 10
شنبه 22 آبان 1395
55 شهرداری بندرعباس 1 1 بادران نوین تهران 14:15 تختی بندرعباس
56 داماش گیلان 1 0 شهرداری ماهشهر 14:15 شهید عضدی
57 استقلال آبی تهران 1 1 شهرداری فومن 14:15 هویزه تهران
58 آبی پوشان اردبیل 1 2 شهید کریمی جویبار 14:15 تختی اردبیل
59 پتروکیان شوشتر 1 1 شهرداری ارومیه 14:15 شهداء ماهشهر
يکشنبه 23 آبان 1395
60 نفت نوین آبادان 0 1 استقلال سیلک کاشان 14:15 تختی آبادان
هفته 11
جمعه 28 آبان 1395
61 شهرداری ارومیه 1 1 آبی پوشان اردبیل 14:30 تختی ارومیه
دوشنبه 01 آذر 1395
62 استقلال سیلک کاشان 0 0 استقلال آبی تهران 14:30 امیرکبیر کاشان
63 بادران نوین تهران 0 0 نفت نوین آبادان 14:30 دخانیات تهران
64 شهید کریمی جویبار 1 1 داماش گیلان 14:30 سراج کلا جویبار
پنجشنبه 18 آذر 1395
65 شهرداری فومن 3 2 پتروکیان شوشتر 15:00 آزادی فومن
جمعه 03 دی 1395
66 شهرداری ماهشهر 1 0 شهرداری بندرعباس 14:00 شهداء ماهشهر
هفته 12
شنبه 06 آذر 1395
67 استقلال سیلک کاشان 0 2 پتروکیان شوشتر 14:15 امیرکبیر کاشان
68 شهرداری ماهشهر 5 3 نفت نوین آبادان 14:15 شهداء ماهشهر
69 داماش گیلان 2 0 شهرداری بندرعباس 14:15 شهید عضدی
70 شهرداری ارومیه 2 1 شهید کریمی جویبار 14:15 تختی ارومیه
71 شهرداری فومن 1 0 آبی پوشان اردبیل 14:15 آزادی فومن
72 بادران نوین تهران 0 1 استقلال آبی تهران 14:15 دخانیات تهران
هفته 13
شنبه 13 آذر 1395
73 استقلال آبی تهران 2 1 شهرداری ماهشهر 14:00 هویزه تهران
74 نفت نوین آبادان 1 0 داماش گیلان 14:00 تختی آبادان
75 پتروکیان شوشتر 4 0 بادران نوین تهران 14:00 تختی شوشتر
76 شهید کریمی جویبار 1 3 شهرداری بندرعباس 14:00 سراج کلا جویبار
77 آبی پوشان اردبیل 1 2 استقلال سیلک کاشان 14:00 تختی اردبیل
78 شهرداری ارومیه 1 1 شهرداری فومن 14:00 تختی ارومیه
هفته 14
دوشنبه 06 دی 1395
79 استقلال سیلک کاشان 2 1 شهرداری ارومیه 14:00 امیرکبیر کاشان
80 داماش گیلان 0 0 استقلال آبی تهران 14:00 شهید عضدی
سه‌شنبه 07 دی 1395
81 شهرداری فومن 1 1 شهید کریمی جویبار 14:00 آزادی فومن
82 بادران نوین تهران 3 0 آبی پوشان اردبیل 14:00 دخانیات تهران
چهارشنبه 08 دی 1395
83 شهرداری بندرعباس 2 1 نفت نوین آبادان 14:00 تختی بندرعباس
84 شهرداری ماهشهر 0 1 پتروکیان شوشتر 14:00 شهداء ماهشهر
هفته 15
دوشنبه 13 دی 1395
85 شهرداری ارومیه 1 4 بادران نوین تهران 14:00 تختی ارومیه
86 شهرداری فومن 2 1 استقلال سیلک کاشان 14:00 آزادی فومن
سه‌شنبه 14 دی 1395
87 آبی پوشان اردبیل 2 1 شهرداری ماهشهر 14:00 تختی اردبیل
88 شهید کریمی جویبار 0 0 نفت نوین آبادان 14:00 سراج کلا جویبار
89 استقلال آبی تهران 1 0 شهرداری بندرعباس 14:00 شهداء ماهشهر
90 پتروکیان شوشتر 2 1 داماش گیلان 14:00 تختی شوشتر
هفته 16
دوشنبه 20 دی 1395
91 شهرداری ماهشهر 1 0 شهرداری ارومیه 14:00 شهداء ماهشهر
92 نفت نوین آبادان 0 1 استقلال آبی تهران 14:00 تختی آبادان
93 شهرداری بندرعباس 2 2 پتروکیان شوشتر 14:00 تختی بندرعباس
94 استقلال سیلک کاشان 2 0 شهید کریمی جویبار 14:00 امیرکبیر کاشان
95 بادران نوین تهران 0 0 شهرداری فومن 14:00 دخانیات تهران
96 داماش گیلان 5 1 آبی پوشان اردبیل 14:00 شهید عضدی
هفته 17
دوشنبه 27 دی 1395
97 پتروکیان شوشتر 1 2 نفت نوین آبادان 14:00 تختی شوشتر
98 شهرداری فومن 2 1 شهرداری ماهشهر 14:00 آزادی فومن
99 شهید کریمی جویبار 1 0 استقلال آبی تهران 14:00 سراج کلا جویبار
100 آبی پوشان اردبیل 0 1 شهرداری بندرعباس 14:00 تختی اردبیل
101 استقلال سیلک کاشان 2 2 بادران نوین تهران 14:00 امیرکبیر کاشان
102 شهرداری ارومیه 0 1 داماش گیلان 14:00 تختی ارومیه
هفته 18
دوشنبه 04 بهمن 1395
103 شهرداری ماهشهر 1 0 استقلال سیلک کاشان 14:00 شهداء ماهشهر
104 استقلال آبی تهران 1 0 پتروکیان شوشتر 14:00 هویزه تهران
105 نفت نوین آبادان 1 4 آبی پوشان اردبیل 14:00 تختی آبادان
106 داماش گیلان 3 0 شهرداری فومن 14:00 شهید عضدی
107 شهرداری بندرعباس 2 2 شهرداری ارومیه 14:00 شهداء ماهشهر
108 بادران نوین تهران 1 1 شهید کریمی جویبار 14:00 دخانیات تهران
هفته 19
دوشنبه 11 بهمن 1395
109 بادران نوین تهران 0 1 شهرداری ماهشهر 14:00 دخانیات تهران
110 شهرداری ارومیه 2 2 نفت نوین آبادان 14:00 تختی ارومیه
111 شهید کریمی جویبار 0 0 پتروکیان شوشتر 14:00 سراج کلا جویبار
112 استقلال سیلک کاشان 4 0 داماش گیلان 14:00 امیرکبیر کاشان
113 شهرداری فومن 3 1 شهرداری بندرعباس 14:00 آزادی فومن
سه‌شنبه 12 بهمن 1395
114 آبی پوشان اردبیل 0 1 استقلال آبی تهران 14:00 تختی اردبیل
هفته 20
چهارشنبه 20 بهمن 1395
115 شهرداری ماهشهر 3 0 شهید کریمی جویبار 14:00 شهداء ماهشهر
116 پتروکیان شوشتر 3 1 آبی پوشان اردبیل 14:00 تختی شوشتر
117 نفت نوین آبادان 2 1 شهرداری فومن 14:00 تختی آبادان
118 شهرداری بندرعباس 0 0 استقلال سیلک کاشان 14:00 تختی بندرعباس
119 استقلال آبی تهران 1 2 شهرداری ارومیه 14:00 هویزه تهران
120 داماش گیلان 3 0 بادران نوین تهران 14:00 شهید عضدی
هفته 21
چهارشنبه 27 بهمن 1395
121 شهرداری ماهشهر 1 0 داماش گیلان 14:00 شهداء ماهشهر
122 استقلال سیلک کاشان 2 0 نفت نوین آبادان 14:00 امیرکبیر کاشان
123 شهرداری ارومیه 1 1 پتروکیان شوشتر 14:00 تختی ارومیه
124 شهید کریمی جویبار 1 0 آبی پوشان اردبیل 14:00 سراج کلا جویبار
125 بادران نوین تهران 2 3 شهرداری بندرعباس 14:00 دخانیات تهران
126 شهرداری فومن 3 1 استقلال آبی تهران 14:00 آزادی فومن
هفته 22
چهارشنبه 04 اسفند 1395
127 شهرداری بندرعباس 1 1 شهرداری ماهشهر 14:00 تختی بندرعباس
128 پتروکیان شوشتر 1 2 شهرداری فومن 14:00 تختی شوشتر
129 نفت نوین آبادان 3 0 بادران نوین تهران 14:00 تختی آبادان
130 استقلال آبی تهران 0 1 استقلال سیلک کاشان 14:00 هویزه تهران
131 داماش گیلان 3 1 شهید کریمی جویبار 14:00 شهید عضدی
132 آبی پوشان اردبیل 3 0 شهرداری ارومیه 14:00 تختی اردبیل
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های ایران 1402-1403
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96