به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰ - 2022 January 24
جدول کامل مسابقات لیگ دسته دوم کشور گروه یک هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
سه‌شنبه 09 شهريور 1395
1 فولاد نوین اهواز 1 1 نفت امیدیه 18:00 صنایع فولاد اهواز
2 کارون اروند خرمشهر 4 1 بعثت کرمانشاه 18:00 نفت و گاز اروندان خرمشهر
3 نفت و گاز گچساران 5 0 کیمیا فرایند تهران 18:00 شهدای نفت گچساران
4 قشقایی شیراز 0 0 برق جدید شیراز 18:00 حافظیه شیراز
5 سپهر نقش جهان اصفهان 0 0 شهرداری اراک 18:00 تختی اصفهان
6 شهباز نوژن البرز 1 0 زاگرس یاسوج 18:00 انقلاب کرج
هفته 2
دوشنبه 15 شهريور 1395
7 کیمیا فرایند تهران 2 2 فولاد نوین اهواز 18:00 اتکا تهران
8 نفت امیدیه 1 0 قشقایی شیراز 18:00 نفت امیدیه
9 برق جدید شیراز 1 0 کارون اروند خرمشهر 18:00 حافظیه شیراز
10 بعثت کرمانشاه 3 1 سپهر نقش جهان اصفهان 18:00 15 خرداد کرمانشاه
11 نفت و گاز گچساران 1 1 شهر باران تهران 18:00 شهدای نفت گچساران
12 شهرداری اراک 2 1 شهباز نوژن البرز 18:00 امام خمینی اراک
هفته 3
يکشنبه 28 شهريور 1395
13 کارون اروند خرمشهر 1 3 نفت امیدیه 18:00 نفت و گاز اروندان خرمشهر
14 فولاد نوین اهواز 3 0 شهر باران تهران 18:00 صنایع فولاد اهواز
15 شهباز نوژن البرز 0 2 بعثت کرمانشاه 18:00 انقلاب کرج
16 زاگرس یاسوج 2 1 شهرداری اراک 18:00 تختی یاسوج
17 سپهر نقش جهان اصفهان 1 0 برق جدید شیراز 18:00 تختی اصفهان
18 قشقایی شیراز 2 2 کیمیا فرایند تهران 18:00 حافظیه شیراز
هفته 4
شنبه 03 مهر 1395
19 نفت و گاز گچساران 3 0 فولاد نوین اهواز 15:30 شهدای نفت گچساران
20 نفت امیدیه 0 0 سپهر نقش جهان اصفهان 15:30 نفت امیدیه
21 کیمیا فرایند تهران 1 2 کارون اروند خرمشهر 15:30 اتکا تهران
22 برق جدید شیراز 3 0 شهباز نوژن البرز 15:30 حافظیه شیراز
23 شهر باران تهران 2 3 قشقایی شیراز 15:30 دخانیات تهران
24 بعثت کرمانشاه 1 0 زاگرس یاسوج 15:30 15 خرداد کرمانشاه
هفته 5
جمعه 16 مهر 1395
25 زاگرس یاسوج 0 0 برق جدید شیراز 15:00 تختی یاسوج
26 سپهر نقش جهان اصفهان 1 1 کیمیا فرایند تهران 15:00 تختی اصفهان
27 شهرداری اراک 1 3 بعثت کرمانشاه 15:15 امام خمینی اراک
28 کارون اروند خرمشهر 2 0 شهر باران تهران 15:30 نفت و گاز اروندان خرمشهر
شنبه 17 مهر 1395
29 قشقایی شیراز 0 1 نفت و گاز گچساران 15:00 حافظیه شیراز
30 شهباز نوژن البرز 0 2 نفت امیدیه 15:00 انقلاب کرج
هفته 6
جمعه 23 مهر 1395
31 نفت و گاز گچساران 0 0 کارون اروند خرمشهر 15:00 شهدای نفت گچساران
32 نفت امیدیه 2 2 زاگرس یاسوج 15:00 نفت امیدیه
33 برق جدید شیراز 1 0 شهرداری اراک 15:00 حافظیه شیراز
34 کیمیا فرایند تهران 6 0 شهباز نوژن البرز 15:00 اتکا تهران
35 شهر باران تهران 1 2 سپهر نقش جهان اصفهان 15:00 دخانیات تهران
شنبه 24 مهر 1395
36 فولاد نوین اهواز 2 1 قشقایی شیراز 15:15 صنایع فولاد اهواز
هفته 7
چهارشنبه 28 مهر 1395
37 سپهر نقش جهان اصفهان 2 1 نفت و گاز گچساران 15:00 تختی اصفهان
38 شهرداری اراک 2 1 نفت امیدیه 15:00 امام خمینی اراک
39 زاگرس یاسوج 0 3 کیمیا فرایند تهران 15:00 تختی یاسوج
40 شهباز نوژن البرز 1 2 شهر باران تهران 15:00 انقلاب کرج
پنجشنبه 29 مهر 1395
41 بعثت کرمانشاه 0 2 برق جدید شیراز 15:00 15 خرداد کرمانشاه
جمعه 30 مهر 1395
42 کارون اروند خرمشهر 3 2 فولاد نوین اهواز 15:00 نفت و گاز اروندان خرمشهر
هفته 8
دوشنبه 03 آبان 1395
43 کیمیا فرایند تهران 2 2 شهرداری اراک 14:45 اتکا تهران
44 شهر باران تهران 0 2 زاگرس یاسوج 14:45 دخانیات تهران
45 نفت و گاز گچساران 3 0 شهباز نوژن البرز 14:45 شهدای نفت گچساران
چهارشنبه 05 آبان 1395
46 نفت امیدیه 3 2 بعثت کرمانشاه 14:45 نفت امیدیه
47 فولاد نوین اهواز 3 1 سپهر نقش جهان اصفهان 14:45 صنایع فولاد اهواز
48 قشقایی شیراز 1 2 کارون اروند خرمشهر 14:45 حافظیه شیراز
هفته 9
چهارشنبه 12 آبان 1395
49 بعثت کرمانشاه 2 0 کیمیا فرایند تهران 15:00 15 خرداد کرمانشاه
جمعه 14 آبان 1395
50 شهرداری اراک 1 0 شهر باران تهران 15:00 امام خمینی اراک
51 شهباز نوژن البرز 0 5 فولاد نوین اهواز 15:00 انقلاب کرج
شنبه 15 آبان 1395
52 برق جدید شیراز 1 0 نفت امیدیه 15:00 حافظیه شیراز
53 سپهر نقش جهان اصفهان 2 1 قشقایی شیراز 15:00 تختی اصفهان
سه‌شنبه 18 آبان 1395
54 زاگرس یاسوج 1 1 نفت و گاز گچساران 15:00 تختی یاسوج
هفته 10
پنجشنبه 20 آبان 1395
55 شهر باران تهران 2 3 بعثت کرمانشاه 15:00 دخانیات تهران
جمعه 21 آبان 1395
56 کیمیا فرایند تهران 0 0 برق جدید شیراز 14:15 اتکا تهران
شنبه 22 آبان 1395
57 قشقایی شیراز 4 0 شهباز نوژن البرز 14:15 حافظیه شیراز
58 کارون اروند خرمشهر 1 0 سپهر نقش جهان اصفهان 14:15 نفت و گاز اروندان خرمشهر
يکشنبه 23 آبان 1395
59 نفت و گاز گچساران 4 0 شهرداری اراک 14:15 شهدای نفت گچساران
60 فولاد نوین اهواز 2 0 زاگرس یاسوج 14:15 صنایع فولاد اهواز
هفته 11
پنجشنبه 27 آبان 1395
61 شهباز نوژن البرز 1 1 کارون اروند خرمشهر 14:30 انقلاب کرج
62 نفت امیدیه 1 0 کیمیا فرایند تهران 14:30 نفت امیدیه
جمعه 28 آبان 1395
63 زاگرس یاسوج 1 0 قشقایی شیراز 14:30 تختی یاسوج
شنبه 29 آبان 1395
64 شهرداری اراک 0 3 فولاد نوین اهواز 14:30 امام خمینی اراک
دوشنبه 13 دی 1395
65 بعثت کرمانشاه 0 0 نفت و گاز گچساران 14:15 15 خرداد کرمانشاه
يکشنبه 28 آذر 1395
66 برق جدید شیراز 3 0 شهر باران تهران 14:15 حافظیه شیراز
هفته 12
چهارشنبه 03 آذر 1395
67 کارون اروند خرمشهر 1 0 زاگرس یاسوج 14:15 نفت و گاز اروندان خرمشهر
68 شهر باران تهران 0 0 نفت امیدیه 14:15 دخانیات تهران
69 سپهر نقش جهان اصفهان 4 0 شهباز نوژن البرز 14:15 تختی اصفهان
پنجشنبه 04 آذر 1395
70 فولاد نوین اهواز 1 0 بعثت کرمانشاه 14:15 صنایع فولاد اهواز
71 قشقایی شیراز 2 1 شهرداری اراک 14:15 حافظیه شیراز
72 نفت و گاز گچساران 1 1 برق جدید شیراز 14:15 شهدای نفت گچساران
هفته 13
پنجشنبه 11 آذر 1395
73 برق جدید شیراز 2 0 فولاد نوین اهواز 14:00 حافظیه شیراز
74 نفت امیدیه 2 1 نفت و گاز گچساران 14:00 نفت امیدیه
75 شهرداری اراک 1 1 کارون اروند خرمشهر 14:00 امام خمینی اراک
76 کیمیا فرایند تهران 1 0 شهر باران تهران 14:00 اتکا تهران
77 زاگرس یاسوج 3 0 سپهر نقش جهان اصفهان 14:00 تختی یاسوج
78 بعثت کرمانشاه 0 0 قشقایی شیراز 14:00 15 خرداد کرمانشاه
هفته 14
چهارشنبه 17 آذر 1395
79 نفت امیدیه 2 1 فولاد نوین اهواز 14:00 نفت امیدیه
80 بعثت کرمانشاه 1 2 کارون اروند خرمشهر 14:00 15 خرداد کرمانشاه
81 برق جدید شیراز 1 2 قشقایی شیراز 14:00 حافظیه شیراز
82 زاگرس یاسوج 2 1 شهباز نوژن البرز 14:00 تختی یاسوج
83 کیمیا فرایند تهران 2 2 نفت و گاز گچساران 14:00 اتکا تهران
پنجشنبه 18 آذر 1395
84 شهرداری اراک 2 3 سپهر نقش جهان اصفهان 14:00 امام خمینی اراک
هفته 15
دوشنبه 22 آذر 1395
85 نفت و گاز گچساران 3 0 شهر باران تهران 14:00 شهدای نفت گچساران
86 کارون اروند خرمشهر 0 0 برق جدید شیراز 14:00 نفت و گاز اروندان خرمشهر
سه‌شنبه 23 آذر 1395
87 سپهر نقش جهان اصفهان 0 1 بعثت کرمانشاه 14:00 تختی اصفهان
88 شهباز نوژن البرز 1 3 شهرداری اراک 14:00 انقلاب کرج
چهارشنبه 24 آذر 1395
89 فولاد نوین اهواز 1 1 کیمیا فرایند تهران 14:00 صنایع فولاد اهواز
پنجشنبه 25 آذر 1395
90 قشقایی شیراز 0 0 نفت امیدیه 14:00 حافظیه شیراز
هفته 16
چهارشنبه 08 دی 1395
91 بعثت کرمانشاه 2 1 شهباز نوژن البرز 14:00 15 خرداد کرمانشاه
شنبه 11 دی 1395
92 کیمیا فرایند تهران 2 0 قشقایی شیراز 14:00 اتکا تهران
93 شهرداری اراک 0 2 زاگرس یاسوج 14:00 امام خمینی اراک
94 نفت امیدیه 1 1 کارون اروند خرمشهر 14:00 نفت امیدیه
يکشنبه 12 دی 1395
95 شهر باران تهران 0 3 فولاد نوین اهواز 14:00 دخانیات تهران
96 برق جدید شیراز 1 1 سپهر نقش جهان اصفهان 14:00 حافظیه شیراز
هفته 17
جمعه 17 دی 1395
97 سپهر نقش جهان اصفهان 1 0 نفت امیدیه 14:00 تختی اصفهان
98 کارون اروند خرمشهر 1 1 کیمیا فرایند تهران 14:00 نفت و گاز اروندان خرمشهر
99 شهباز نوژن البرز 0 4 برق جدید شیراز 14:00 انقلاب کرج
شنبه 18 دی 1395
100 زاگرس یاسوج 3 2 بعثت کرمانشاه 14:00 تختی یاسوج
101 قشقایی شیراز 3 0 شهر باران تهران 14:00 حافظیه شیراز
102 فولاد نوین اهواز 0 2 نفت و گاز گچساران 14:00 صنایع فولاد اهواز
هفته 18
پنجشنبه 23 دی 1395
103 شهر باران تهران 0 3 کارون اروند خرمشهر 14:30 دخانیات تهران
104 نفت امیدیه 4 1 شهباز نوژن البرز 14:30 نفت امیدیه
105 برق جدید شیراز 0 0 زاگرس یاسوج 14:30 حافظیه شیراز
106 نفت و گاز گچساران 0 0 قشقایی شیراز 14:30 شهدای نفت گچساران
107 کیمیا فرایند تهران 2 0 سپهر نقش جهان اصفهان 14:30 اتکا تهران
108 بعثت کرمانشاه 1 0 شهرداری اراک 14:30 15 خرداد کرمانشاه
هفته 19
سه‌شنبه 28 دی 1395
109 قشقایی شیراز 0 0 فولاد نوین اهواز 14:00 حافظیه شیراز
110 زاگرس یاسوج 0 1 نفت امیدیه 14:00 تختی یاسوج
111 کارون اروند خرمشهر 1 0 نفت و گاز گچساران 14:00 نفت و گاز اروندان خرمشهر
112 شهرداری اراک 0 0 برق جدید شیراز 14:00 امام خمینی اراک
113 سپهر نقش جهان اصفهان 3 0 شهر باران تهران 14:00 تختی اصفهان
114 شهباز نوژن البرز 0 2 کیمیا فرایند تهران 14:00 انقلاب کرج
هفته 20
دوشنبه 04 بهمن 1395
115 فولاد نوین اهواز 2 1 کارون اروند خرمشهر 14:00 صنایع فولاد اهواز
116 نفت امیدیه 1 1 شهرداری اراک 14:00 نفت امیدیه
117 نفت و گاز گچساران 1 0 سپهر نقش جهان اصفهان 14:00 شهدای نفت گچساران
118 برق جدید شیراز 1 1 بعثت کرمانشاه 14:00 حافظیه شیراز
119 شهر باران تهران 0 3 شهباز نوژن البرز 14:00 دخانیات تهران
120 کیمیا فرایند تهران 1 1 زاگرس یاسوج 14:00 اتکا تهران
هفته 21
شنبه 09 بهمن 1395
121 کارون اروند خرمشهر 3 0 قشقایی شیراز 14:30 نفت و گاز اروندان خرمشهر
122 سپهر نقش جهان اصفهان 1 1 فولاد نوین اهواز 14:30 تختی اصفهان
123 شهرداری اراک 1 2 کیمیا فرایند تهران 14:30 امام خمینی اراک
124 شهباز نوژن البرز 1 3 نفت و گاز گچساران 14:30 انقلاب کرج
125 زاگرس یاسوج 3 0 شهر باران تهران 14:30 تختی یاسوج
يکشنبه 10 بهمن 1395
126 بعثت کرمانشاه 2 2 نفت امیدیه 14:00 15 خرداد کرمانشاه
هفته 22
جمعه 15 بهمن 1395
127 نفت امیدیه 1 2 برق جدید شیراز 14:00 نفت امیدیه
128 فولاد نوین اهواز 4 0 شهباز نوژن البرز 14:00 صنایع فولاد اهواز
129 نفت و گاز گچساران 3 0 زاگرس یاسوج 14:00 شهدای نفت گچساران
130 قشقایی شیراز 1 1 سپهر نقش جهان اصفهان 14:00 حافظیه شیراز
131 کیمیا فرایند تهران 3 0 بعثت کرمانشاه 14:00 اتکا تهران
132 شهر باران تهران 0 3 شهرداری اراک 14:00 دخانیات تهران
هفته 23
يکشنبه 24 بهمن 1395
133 سپهر نقش جهان اصفهان 0 0 کارون اروند خرمشهر 14:00 تختی اصفهان
134 زاگرس یاسوج 1 1 فولاد نوین اهواز 14:00 تختی یاسوج
135 برق جدید شیراز 1 0 کیمیا فرایند تهران 14:00 حافظیه شیراز
136 شهرداری اراک 2 3 نفت و گاز گچساران 14:00 امام خمینی اراک
137 شهباز نوژن البرز 0 3 قشقایی شیراز 14:00 انقلاب کرج
138 بعثت کرمانشاه 3 0 شهر باران تهران 14:00 15 خرداد کرمانشاه
هفته 24
جمعه 29 بهمن 1395
139 کارون اروند خرمشهر 1 0 شهباز نوژن البرز 14:00 نفت و گاز اروندان خرمشهر
140 فولاد نوین اهواز 1 1 شهرداری اراک 14:00 صنایع فولاد اهواز
141 کیمیا فرایند تهران 0 1 نفت امیدیه 14:00 اتکا تهران
142 قشقایی شیراز 0 3 زاگرس یاسوج 14:00 حافظیه شیراز
143 نفت و گاز گچساران 2 1 بعثت کرمانشاه 14:00 شهدای نفت گچساران
144 شهر باران تهران 0 3 برق جدید شیراز 14:00 دخانیات تهران
هفته 25
چهارشنبه 04 اسفند 1395
145 بعثت کرمانشاه 1 2 فولاد نوین اهواز 14:00 15 خرداد کرمانشاه
146 زاگرس یاسوج 0 0 کارون اروند خرمشهر 14:00 تختی یاسوج
147 شهرداری اراک 2 0 قشقایی شیراز 14:00 امام خمینی اراک
148 برق جدید شیراز 1 0 نفت و گاز گچساران 14:00 حافظیه شیراز
149 شهباز نوژن البرز 0 1 سپهر نقش جهان اصفهان 14:00 انقلاب کرج
150 نفت امیدیه 3 0 شهر باران تهران 14:00 نفت امیدیه
هفته 26
سه‌شنبه 10 اسفند 1395
151 فولاد نوین اهواز 0 0 برق جدید شیراز 14:00 صنایع فولاد اهواز
152 نفت و گاز گچساران 1 1 نفت امیدیه 14:00 شهدای نفت گچساران
153 کارون اروند خرمشهر 0 0 شهرداری اراک 14:00 نفت و گاز اروندان خرمشهر
154 قشقایی شیراز 5 2 بعثت کرمانشاه 14:00 حافظیه شیراز
155 سپهر نقش جهان اصفهان 1 0 زاگرس یاسوج 14:00 تختی اصفهان
156 کیمیا فرایند تهران 3 0 شهر باران تهران 14:00 اتکا تهران
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96