به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰ - 2022 January 24
جدول کامل مسابقات لیگ دسته دوم کشور گروه ب هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
چهارشنبه 12 اسفند 1394
1 کارا شیراز 1 1 کیمیا فرایند تهران 15:00 حاجی پور سعادت شهر
2 بادران تهران 1 0 سپیدرود رشت 15:00 کارگران تهران
3 شهرداری بندرعباس 1 1 نفت و گاز گچساران 15:00 تختی بندرعباس
هفته 2
سه‌شنبه 18 اسفند 1394
4 کارا شیراز 1 1 بادران تهران 15:00 حاجی پور سعادت شهر
5 نفت و گاز گچساران 0 0 سپیدرود رشت 15:00 شهدای نفت گچساران
6 کیمیا فرایند تهران 2 1 شهرداری بندرعباس 15:00 اتکا تهران
هفته 3
دوشنبه 24 اسفند 1394
7 سپیدرود رشت 1 0 کیمیا فرایند تهران 15:00 شهید عضدی
8 بادران تهران 2 0 نفت و گاز گچساران 15:00 کارگران تهران
9 شهرداری بندرعباس 2 1 کارا شیراز 15:00 تختی بندرعباس
هفته 4
يکشنبه 15 فروردين 1395
10 کیمیا فرایند تهران 3 3 نفت و گاز گچساران 16:30 اتکا تهران
11 کارا شیراز 0 0 سپیدرود رشت 16:30 حاجی پور سعادت شهر
12 شهرداری بندرعباس 0 0 بادران تهران 16:30 تختی بندرعباس
هفته 5
يکشنبه 22 فروردين 1395
13 بادران تهران 2 1 کیمیا فرایند تهران 16:30 کارگران تهران
14 سپیدرود رشت 1 0 شهرداری بندرعباس 16:30 شهید عضدی
15 نفت و گاز گچساران 3 1 کارا شیراز 16:30 شهدای نفت گچساران
هفته 6
يکشنبه 29 فروردين 1395
16 کارا شیراز 0 1 نفت و گاز گچساران 16:30 حاجی پور سعادت شهر
17 کیمیا فرایند تهران 1 0 بادران تهران 16:45 اتکا تهران
18 شهرداری بندرعباس 0 1 سپیدرود رشت 17:00 تختی بندرعباس
هفته 7
يکشنبه 05 ارديبهشت 1395
19 بادران تهران 3 1 شهرداری بندرعباس 16:45 کارگران تهران
20 نفت و گاز گچساران 2 1 کیمیا فرایند تهران 16:45 شهدای نفت گچساران
21 سپیدرود رشت 3 2 کارا شیراز 16:45 شهید عضدی
هفته 8
يکشنبه 12 ارديبهشت 1395
22 نفت و گاز گچساران 1 0 بادران تهران 17:00 شهدای نفت گچساران
23 کارا شیراز 2 1 شهرداری بندرعباس 17:00 حاجی پور سعادت شهر
24 کیمیا فرایند تهران 1 0 سپیدرود رشت 17:00 اتکا تهران
هفته 9
يکشنبه 19 ارديبهشت 1395
25 بادران تهران 2 0 کارا شیراز 17:00 کارگران تهران
26 سپیدرود رشت 2 1 نفت و گاز گچساران 17:00 شهید عضدی
27 شهرداری بندرعباس 2 0 کیمیا فرایند تهران 17:00 تختی بندرعباس
هفته 10
يکشنبه 26 ارديبهشت 1395
28 سپیدرود رشت 1 0 بادران تهران 17:00 شهید عضدی
29 کیمیا فرایند تهران 3 0 کارا شیراز 17:00 اتکا تهران
30 نفت و گاز گچساران 3 1 شهرداری بندرعباس 17:00 شهدای نفت گچساران
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96