به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۹ - 2021 January 25
جدول کامل مسابقات لیگ دسته دوم کشور گروه الف هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
چهارشنبه 12 اسفند 1394
1 اکسین البرز 0 0 نفت امیدیه 15:00 انقلاب کرج
2 رهپویان رضوانشهر 3 2 شاهین شهرداری بوشهر 15:00 معلم رضوانشهر
3 پارس جنوبی جم 1 0 نیروی زمینی تهران 15:00 تختی جم
هفته 2
سه‌شنبه 18 اسفند 1394
4 نفت امیدیه 1 1 نیروی زمینی تهران 15:00 نفت امیدیه
5 رهپویان رضوانشهر 2 2 پارس جنوبی جم 15:00 معلم رضوانشهر
6 شاهین شهرداری بوشهر 3 0 اکسین البرز 15:00 مهدوی بوشهر
هفته 3
دوشنبه 24 اسفند 1394
7 اکسین البرز 2 1 رهپویان رضوانشهر 15:00 انقلاب کرج
8 نیروی زمینی تهران 1 0 شاهین شهرداری بوشهر 15:00 زمین پادگان جی
9 پارس جنوبی جم 2 0 نفت امیدیه 15:00 تختی جم
هفته 4
يکشنبه 15 فروردين 1395
10 شاهین شهرداری بوشهر 4 2 نفت امیدیه 16:30 مهدوی بوشهر
11 اکسین البرز 1 0 پارس جنوبی جم 16:30 انقلاب کرج
12 رهپویان رضوانشهر 2 1 نیروی زمینی تهران 16:30 معلم رضوانشهر
هفته 5
يکشنبه 22 فروردين 1395
13 نیروی زمینی تهران 0 1 اکسین البرز 16:30 زمین پادگان جی
14 پارس جنوبی جم 1 1 شاهین شهرداری بوشهر 17:00 تختی جم
15 نفت امیدیه 1 1 رهپویان رضوانشهر 17:00 نفت امیدیه
هفته 6
يکشنبه 29 فروردين 1395
16 رهپویان رضوانشهر 2 2 نفت امیدیه 16:45 معلم رضوانشهر
17 اکسین البرز 3 1 نیروی زمینی تهران 16:45 انقلاب کرج
18 شاهین شهرداری بوشهر 1 1 پارس جنوبی جم 17:00 مهدوی بوشهر
هفته 7
يکشنبه 05 ارديبهشت 1395
19 نیروی زمینی تهران 2 1 رهپویان رضوانشهر 16:45 زمین پادگان جی
20 پارس جنوبی جم 0 0 اکسین البرز 17:00 تختی جم
21 نفت امیدیه 1 0 شاهین شهرداری بوشهر 17:00 نفت امیدیه
هفته 8
يکشنبه 12 ارديبهشت 1395
22 نفت امیدیه 2 0 پارس جنوبی جم 17:00 نفت امیدیه
23 رهپویان رضوانشهر 1 2 اکسین البرز 17:00 معلم رضوانشهر
24 شاهین شهرداری بوشهر 1 1 نیروی زمینی تهران 17:00 مهدوی بوشهر
هفته 9
يکشنبه 19 ارديبهشت 1395
25 نیروی زمینی تهران 0 0 نفت امیدیه 17:00 زمین پادگان جی
26 اکسین البرز 5 3 شاهین شهرداری بوشهر 17:00 انقلاب کرج
27 پارس جنوبی جم 3 0 رهپویان رضوانشهر 17:00 تختی جم
هفته 10
يکشنبه 26 ارديبهشت 1395
28 نفت امیدیه 6 0 اکسین البرز 17:15 نفت امیدیه
29 نیروی زمینی تهران 1 2 پارس جنوبی جم 17:15 زمین پادگان جی
30 شاهین شهرداری بوشهر 3 0 رهپویان رضوانشهر 17:15 مهدوی بوشهر
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96