به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
دوشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۱ - 2022 November 28
جدول کامل مسابقات لیگ دسته اول فوتبال ایران هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
شنبه 05 شهريور 1401
1 مس شهربابک کرمان 0 0 شهرداری آستارا 19:00 شهداء مس شهربابک
2 خیبر خرم آباد 0 0 پارس جنوبی جم 19:00 تختی خرم آباد
3 شمس آذر قزوین 4 0 خوشه طلایی ساوه 19:00 رجایی قزوین
4 چادرملو اردکان یزد 1 1 آرمان گهر سیرجان 19:00 شهید نصیری یزد
5 ون پارس اصفهان 0 0 فجرسپاسی شیراز 19:00 فولادشهر
6 سایپا تهران 2 0 دریای بابل 19:00 پاس قوامین تهران
7 استقلال خوزستان 0 0 شهرداری همدان 19:00 صنایع فولاد اهواز
8 خلیج فارس ماهشهر 0 2 استقلال ملاثانی 19:00 تختی آبادان
هفته 2
جمعه 11 شهريور 1401
9 آرمان گهر سیرجان 2 1 چوکا تالش 19:00 امام علی سیرجان
10 دریای بابل 1 2 شمس آذر قزوین 19:00 هفت تیر بابل
11 فجرسپاسی شیراز 1 1 خیبر خرم آباد 19:00 حافظیه شیراز
12 شهرداری همدان 1 0 ون پارس اصفهان 19:00 شهید مفتح
13 خوشه طلایی ساوه 1 1 چادرملو اردکان یزد 19:00 چمران ساوه
14 شهرداری آستارا 0 1 سایپا تهران 19:00 تختی انزلی
15 پارس جنوبی جم 2 1 مس شهربابک کرمان 19:00 مهدوی بوشهر
16 استقلال ملاثانی 3 3 استقلال خوزستان 19:00 صنایع فولاد اهواز
هفته 3
چهارشنبه 16 شهريور 1401
17 مس شهربابک کرمان 1 0 شهرداری همدان 19:00 شهداء مس شهربابک
18 سایپا تهران 0 1 خیبر خرم آباد 19:00 پاس قوامین تهران
19 چادرملو اردکان یزد 1 0 شهرداری آستارا 19:00 یادگار قم
20 ون پارس اصفهان 1 0 دریای بابل 19:00 فولادشهر
21 شمس آذر قزوین 5 0 پارس جنوبی جم 19:00 رجایی قزوین
22 خلیج فارس ماهشهر 0 0 خوشه طلایی ساوه 19:00 تختی آبادان
23 چوکا تالش 1 2 استقلال ملاثانی 19:00 سردار جنگل
24 استقلال خوزستان 0 0 فجرسپاسی شیراز 19:00 صنایع فولاد اهواز
هفته 4
سه‌شنبه 22 شهريور 1401
25 فجرسپاسی شیراز 2 0 چادرملو اردکان یزد 19:00 حافظیه شیراز
26 خیبر خرم آباد 0 0 مس شهربابک کرمان 19:00 تختی خرم آباد
27 خوشه طلایی ساوه 1 0 چوکا تالش 19:00 چمران ساوه
28 پارس جنوبی جم 1 1 سایپا تهران 19:00 مهدوی بوشهر
29 شهرداری آستارا 1 0 ون پارس اصفهان 19:00 تختی انزلی
30 آرمان گهر سیرجان 1 1 خلیج فارس ماهشهر 19:00 امام علی سیرجان
31 استقلال ملاثانی 0 0 شمس آذر قزوین 19:00 صنایع فولاد اهواز
32 دریای بابل 0 1 استقلال خوزستان 19:00 هفت تیر بابل
هفته 5
سه‌شنبه 29 شهريور 1401
33 آرمان گهر سیرجان 1 3 خوشه طلایی ساوه 19:00 امام علی سیرجان
34 ون پارس اصفهان 0 1 خیبر خرم آباد 19:00 فولادشهر
35 سایپا تهران 0 1 فجرسپاسی شیراز 19:00 پاس قوامین تهران
36 شمس آذر قزوین 2 1 شهرداری همدان 19:00 رجایی قزوین
37 چوکا تالش 0 0 پارس جنوبی جم 19:00 سردار جنگل
38 چادرملو اردکان یزد 0 1 استقلال ملاثانی 19:00 شهید نصیری یزد
39 خلیج فارس ماهشهر 1 1 شهرداری آستارا 19:00 صنایع فولاد اهواز
40 استقلال خوزستان 0 0 مس شهربابک کرمان 19:00 تختی آبادان
هفته 6
چهارشنبه 06 مهر 1401
41 شهرداری آستارا 1 1 چوکا تالش 17:00 تختی انزلی
42 پارس جنوبی جم 2 1 ون پارس اصفهان 17:00 مهدوی بوشهر
43 مس شهربابک کرمان 0 0 سایپا تهران 17:00 شهداء مس شهربابک
44 دریای بابل 1 1 چادرملو اردکان یزد 17:00 هفت تیر بابل
45 فجرسپاسی شیراز 1 0 شمس آذر قزوین 17:00 حافظیه شیراز
46 شهرداری همدان 1 0 خلیج فارس ماهشهر 17:00 شهید مفتح
47 خیبر خرم آباد 1 1 استقلال خوزستان 17:00 تختی خرم آباد
48 استقلال ملاثانی 1 1 آرمان گهر سیرجان 17:00 صنایع فولاد اهواز
هفته 7
پنجشنبه 14 مهر 1401
49 آرمان گهر سیرجان 1 1 فجرسپاسی شیراز 17:00 امام علی سیرجان
50 چادرملو اردکان یزد 1 1 شهرداری همدان 17:00 شهید نصیری یزد
51 خوشه طلایی ساوه 0 1 دریای بابل 17:00 چمران ساوه
52 ون پارس اصفهان 0 0 مس شهربابک کرمان 17:00 فولادشهر
53 چوکا تالش 1 1 خیبر خرم آباد 17:00 سردار جنگل
54 شمس آذر قزوین 3 1 شهرداری آستارا 17:00 رجایی قزوین
55 خلیج فارس ماهشهر 1 2 پارس جنوبی جم 17:00 شهداء ماهشهر
56 استقلال خوزستان 0 0 سایپا تهران 17:00 صنایع فولاد اهواز
هفته 8
سه‌شنبه 19 مهر 1401
57 مس شهربابک کرمان 1 1 شمس آذر قزوین 17:00 شهداء مس شهربابک
58 سایپا تهران 1 0 ون پارس اصفهان 17:00 پاس قوامین تهران
59 خیبر خرم آباد 0 0 چادرملو اردکان یزد 17:00 تختی خرم آباد
60 شهرداری همدان 3 0 چوکا تالش 17:00 شهید مفتح
61 پارس جنوبی جم 0 1 آرمان گهر سیرجان 17:00 مهدوی بوشهر
62 دریای بابل 1 0 خلیج فارس ماهشهر 17:00 هفت تیر بابل
63 شهرداری آستارا 0 0 استقلال خوزستان 17:00 تختی انزلی
64 استقلال ملاثانی 1 1 خوشه طلایی ساوه 17:00 شهداء ملاثانی
هفته 9
سه‌شنبه 26 مهر 1401
65 خوشه طلایی ساوه 0 0 شهرداری همدان 15:00 چمران ساوه
66 چادرملو اردکان یزد 2 0 ون پارس اصفهان 15:00 شهید نصیری یزد
67 شمس آذر قزوین 4 0 سایپا تهران 15:00 رجایی قزوین
68 چوکا تالش 1 2 فجرسپاسی شیراز 15:00 سردار جنگل
69 آرمان گهر سیرجان 1 0 شهرداری آستارا 15:00 امام علی سیرجان
70 خلیج فارس ماهشهر 0 3 خیبر خرم آباد 15:00 شهداء ماهشهر
71 استقلال ملاثانی 2 0 دریای بابل 15:00 شهداء ملاثانی
72 استقلال خوزستان 3 1 پارس جنوبی جم 15:00 الغدیر اهواز
هفته 10
سه‌شنبه 03 آبان 1401
73 دریای بابل 0 0 آرمان گهر سیرجان 15:00 هفت تیر بابل
74 مس شهربابک کرمان 2 1 چوکا تالش 15:00 شهداء مس شهربابک
75 سایپا تهران 1 0 چادرملو اردکان یزد 15:00 پاس قوامین تهران
76 خیبر خرم آباد 3 1 شمس آذر قزوین 15:00 تختی خرم آباد
77 پارس جنوبی جم 1 0 خوشه طلایی ساوه 15:00 مهدوی بوشهر
78 فجرسپاسی شیراز 3 0 خلیج فارس ماهشهر 15:00 حافظیه شیراز
79 شهرداری همدان 0 0 استقلال ملاثانی 15:00 شهید مفتح
80 ون پارس اصفهان 3 3 استقلال خوزستان 15:00 فولادشهر
هفته 11
دوشنبه 09 آبان 1401
81 دریای بابل 0 0 شهرداری همدان 15:00 هفت تیر بابل
82 آرمان گهر سیرجان 2 3 مس شهربابک کرمان 15:00 امام علی سیرجان
83 چادرملو اردکان یزد 0 2 پارس جنوبی جم 15:00 شهید نصیری یزد
84 خوشه طلایی ساوه 2 0 شهرداری آستارا 15:00 چمران ساوه
85 چوکا تالش 0 0 سایپا تهران 15:00 سردار جنگل
86 خلیج فارس ماهشهر 0 1 ون پارس اصفهان 15:00 شهداء ماهشهر
87 استقلال ملاثانی 1 1 فجرسپاسی شیراز 15:00 صنایع فولاد اهواز
88 شمس آذر قزوین 2 1 استقلال خوزستان 15:00 رجایی قزوین
هفته 12
يکشنبه 15 آبان 1401
89 فجرسپاسی شیراز 1 2 خوشه طلایی ساوه 15:00 حافظیه شیراز
90 مس شهربابک کرمان 2 0 چادرملو اردکان یزد 15:00 شهداء مس شهربابک
91 ون پارس اصفهان 2 2 شمس آذر قزوین 15:00 فولادشهر
92 شهرداری آستارا 0 0 دریای بابل 15:00 تختی انزلی
93 شهرداری همدان 1 0 آرمان گهر سیرجان 15:00 شهید مفتح
94 سایپا تهران 3 1 خلیج فارس ماهشهر 15:00 پاس قوامین تهران
95 خیبر خرم آباد 4 0 استقلال ملاثانی 15:00 تختی خرم آباد
96 استقلال خوزستان 6 0 چوکا تالش 15:00 الغدیر اهواز
هفته 13
شنبه 21 آبان 1401
97 آرمان گهر سیرجان 1 1 خیبر خرم آباد 15:00 امام علی سیرجان
98 چادرملو اردکان یزد 0 2 شمس آذر قزوین 15:00 شهید نصیری یزد
99 خوشه طلایی ساوه 0 0 مس شهربابک کرمان 15:00 چمران ساوه
100 دریای بابل 3 0 فجرسپاسی شیراز 15:00 هفت تیر بابل
101 چوکا تالش 1 2 ون پارس اصفهان 15:00 سردار جنگل
102 شهرداری همدان 0 0 شهرداری آستارا 15:00 شهید مفتح
103 خلیج فارس ماهشهر 1 0 استقلال خوزستان 15:00 شهداء ماهشهر
104 استقلال ملاثانی 0 0 پارس جنوبی جم 15:00 شهداء ملاثانی
هفته 14
جمعه 27 آبان 1401
105 فجرسپاسی شیراز 1 0 شهرداری همدان 15:00 حافظیه شیراز
106 سایپا تهران 2 1 آرمان گهر سیرجان 15:00 پاس قوامین تهران
107 شمس آذر قزوین 4 1 چوکا تالش 15:00 رجایی قزوین
108 خیبر خرم آباد 0 0 خوشه طلایی ساوه 15:00 تختی خرم آباد
109 پارس جنوبی جم 1 0 دریای بابل 15:00 مهدوی بوشهر
110 مس شهربابک کرمان 1 0 خلیج فارس ماهشهر 15:00 شهداء مس شهربابک
111 شهرداری آستارا 1 0 استقلال ملاثانی 15:00 تختی انزلی
112 استقلال خوزستان 0 0 چادرملو اردکان یزد 15:00 الغدیر اهواز
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96