به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
پنجشنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۲ - 2023 September 28
جدول کامل مسابقات لیگ دسته اول فوتبال ایران هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
شنبه 05 شهريور 1401
1 مس شهربابک کرمان 0 0 شهرداری آستارا 19:00 شهداء مس شهربابک
2 خیبر خرم آباد 0 0 پارس جنوبی جم 19:00 تختی خرم آباد
3 شمس آذر قزوین 4 0 خوشه طلایی ساوه 19:00 رجایی قزوین
4 چادرملو اردکان یزد 1 1 آرمان گهر سیرجان 19:00 شهید نصیری یزد
5 ون پارس اصفهان 0 0 فجرسپاسی شیراز 19:00 فولادشهر
6 سایپا تهران 2 0 دریای بابل 19:00 پاس قوامین تهران
7 استقلال خوزستان 0 0 شهرداری همدان 19:00 صنایع فولاد اهواز
8 خلیج فارس ماهشهر 0 2 استقلال ملاثانی 19:00 تختی آبادان
هفته 2
جمعه 11 شهريور 1401
9 آرمان گهر سیرجان 2 1 چوکا تالش 19:00 امام علی سیرجان
10 دریای بابل 1 2 شمس آذر قزوین 19:00 هفت تیر بابل
11 فجرسپاسی شیراز 1 1 خیبر خرم آباد 19:00 حافظیه شیراز
12 شهرداری همدان 1 0 ون پارس اصفهان 19:00 شهید مفتح
13 خوشه طلایی ساوه 1 1 چادرملو اردکان یزد 19:00 چمران ساوه
14 شهرداری آستارا 0 1 سایپا تهران 19:00 تختی انزلی
15 پارس جنوبی جم 2 1 مس شهربابک کرمان 19:00 مهدوی بوشهر
16 استقلال ملاثانی 3 3 استقلال خوزستان 19:00 صنایع فولاد اهواز
هفته 3
چهارشنبه 16 شهريور 1401
17 مس شهربابک کرمان 1 0 شهرداری همدان 19:00 شهداء مس شهربابک
18 سایپا تهران 0 1 خیبر خرم آباد 19:00 پاس قوامین تهران
19 چادرملو اردکان یزد 1 0 شهرداری آستارا 19:00 یادگار قم
20 ون پارس اصفهان 1 0 دریای بابل 19:00 فولادشهر
21 شمس آذر قزوین 5 0 پارس جنوبی جم 19:00 رجایی قزوین
22 خلیج فارس ماهشهر 0 0 خوشه طلایی ساوه 19:00 تختی آبادان
23 چوکا تالش 1 2 استقلال ملاثانی 19:00 سردار جنگل
24 استقلال خوزستان 0 0 فجرسپاسی شیراز 19:00 صنایع فولاد اهواز
هفته 4
سه‌شنبه 22 شهريور 1401
25 فجرسپاسی شیراز 2 0 چادرملو اردکان یزد 19:00 حافظیه شیراز
26 خیبر خرم آباد 0 0 مس شهربابک کرمان 19:00 تختی خرم آباد
27 خوشه طلایی ساوه 1 0 چوکا تالش 19:00 چمران ساوه
28 پارس جنوبی جم 1 1 سایپا تهران 19:00 مهدوی بوشهر
29 شهرداری آستارا 1 0 ون پارس اصفهان 19:00 تختی انزلی
30 آرمان گهر سیرجان 1 1 خلیج فارس ماهشهر 19:00 امام علی سیرجان
31 استقلال ملاثانی 0 0 شمس آذر قزوین 19:00 صنایع فولاد اهواز
32 دریای بابل 0 1 استقلال خوزستان 19:00 هفت تیر بابل
هفته 5
سه‌شنبه 29 شهريور 1401
33 آرمان گهر سیرجان 1 3 خوشه طلایی ساوه 19:00 امام علی سیرجان
34 ون پارس اصفهان 0 1 خیبر خرم آباد 19:00 فولادشهر
35 سایپا تهران 0 1 فجرسپاسی شیراز 19:00 پاس قوامین تهران
36 شمس آذر قزوین 2 1 شهرداری همدان 19:00 رجایی قزوین
37 چوکا تالش 0 0 پارس جنوبی جم 19:00 سردار جنگل
38 چادرملو اردکان یزد 0 1 استقلال ملاثانی 19:00 شهید نصیری یزد
39 خلیج فارس ماهشهر 1 1 شهرداری آستارا 19:00 صنایع فولاد اهواز
40 استقلال خوزستان 0 0 مس شهربابک کرمان 19:00 تختی آبادان
هفته 6
چهارشنبه 06 مهر 1401
41 شهرداری آستارا 1 1 چوکا تالش 17:00 تختی انزلی
42 پارس جنوبی جم 2 1 ون پارس اصفهان 17:00 مهدوی بوشهر
43 مس شهربابک کرمان 0 0 سایپا تهران 17:00 شهداء مس شهربابک
44 دریای بابل 1 1 چادرملو اردکان یزد 17:00 هفت تیر بابل
45 فجرسپاسی شیراز 1 0 شمس آذر قزوین 17:00 حافظیه شیراز
46 شهرداری همدان 1 0 خلیج فارس ماهشهر 17:00 شهید مفتح
47 خیبر خرم آباد 1 1 استقلال خوزستان 17:00 تختی خرم آباد
48 استقلال ملاثانی 1 1 آرمان گهر سیرجان 17:00 صنایع فولاد اهواز
هفته 7
پنجشنبه 14 مهر 1401
49 آرمان گهر سیرجان 1 1 فجرسپاسی شیراز 17:00 امام علی سیرجان
50 چادرملو اردکان یزد 1 1 شهرداری همدان 17:00 شهید نصیری یزد
51 خوشه طلایی ساوه 0 1 دریای بابل 17:00 چمران ساوه
52 ون پارس اصفهان 0 0 مس شهربابک کرمان 17:00 فولادشهر
53 چوکا تالش 1 1 خیبر خرم آباد 17:00 سردار جنگل
54 شمس آذر قزوین 3 1 شهرداری آستارا 17:00 رجایی قزوین
55 خلیج فارس ماهشهر 1 2 پارس جنوبی جم 17:00 شهداء ماهشهر
56 استقلال خوزستان 0 0 سایپا تهران 17:00 صنایع فولاد اهواز
هفته 8
سه‌شنبه 19 مهر 1401
57 مس شهربابک کرمان 1 1 شمس آذر قزوین 17:00 شهداء مس شهربابک
58 سایپا تهران 1 0 ون پارس اصفهان 17:00 پاس قوامین تهران
59 خیبر خرم آباد 0 0 چادرملو اردکان یزد 17:00 تختی خرم آباد
60 شهرداری همدان 3 0 چوکا تالش 17:00 شهید مفتح
61 پارس جنوبی جم 0 1 آرمان گهر سیرجان 17:00 مهدوی بوشهر
62 دریای بابل 1 0 خلیج فارس ماهشهر 17:00 هفت تیر بابل
63 شهرداری آستارا 0 0 استقلال خوزستان 17:00 تختی انزلی
64 استقلال ملاثانی 1 1 خوشه طلایی ساوه 17:00 شهداء ملاثانی
هفته 9
سه‌شنبه 26 مهر 1401
65 خوشه طلایی ساوه 0 0 شهرداری همدان 15:00 چمران ساوه
66 چادرملو اردکان یزد 2 0 ون پارس اصفهان 15:00 شهید نصیری یزد
67 شمس آذر قزوین 4 0 سایپا تهران 15:00 رجایی قزوین
68 چوکا تالش 1 2 فجرسپاسی شیراز 15:00 سردار جنگل
69 آرمان گهر سیرجان 1 0 شهرداری آستارا 15:00 امام علی سیرجان
70 خلیج فارس ماهشهر 0 3 خیبر خرم آباد 15:00 شهداء ماهشهر
71 استقلال ملاثانی 2 0 دریای بابل 15:00 شهداء ملاثانی
72 استقلال خوزستان 3 1 پارس جنوبی جم 15:00 الغدیر اهواز
هفته 10
سه‌شنبه 03 آبان 1401
73 دریای بابل 0 0 آرمان گهر سیرجان 15:00 هفت تیر بابل
74 مس شهربابک کرمان 2 1 چوکا تالش 15:00 شهداء مس شهربابک
75 سایپا تهران 1 0 چادرملو اردکان یزد 15:00 پاس قوامین تهران
76 خیبر خرم آباد 3 1 شمس آذر قزوین 15:00 تختی خرم آباد
77 پارس جنوبی جم 1 0 خوشه طلایی ساوه 15:00 مهدوی بوشهر
78 فجرسپاسی شیراز 3 0 خلیج فارس ماهشهر 15:00 حافظیه شیراز
79 شهرداری همدان 0 0 استقلال ملاثانی 15:00 شهید مفتح
80 ون پارس اصفهان 3 3 استقلال خوزستان 15:00 فولادشهر
هفته 11
دوشنبه 09 آبان 1401
81 دریای بابل 0 0 شهرداری همدان 15:00 هفت تیر بابل
82 آرمان گهر سیرجان 2 3 مس شهربابک کرمان 15:00 امام علی سیرجان
83 چادرملو اردکان یزد 0 2 پارس جنوبی جم 15:00 شهید نصیری یزد
84 خوشه طلایی ساوه 2 0 شهرداری آستارا 15:00 چمران ساوه
85 چوکا تالش 0 0 سایپا تهران 15:00 سردار جنگل
86 خلیج فارس ماهشهر 0 1 ون پارس اصفهان 15:00 شهداء ماهشهر
87 استقلال ملاثانی 1 1 فجرسپاسی شیراز 15:00 صنایع فولاد اهواز
88 شمس آذر قزوین 2 1 استقلال خوزستان 15:00 رجایی قزوین
هفته 12
يکشنبه 15 آبان 1401
89 فجرسپاسی شیراز 1 2 خوشه طلایی ساوه 15:00 حافظیه شیراز
90 مس شهربابک کرمان 2 0 چادرملو اردکان یزد 15:00 شهداء مس شهربابک
91 ون پارس اصفهان 2 2 شمس آذر قزوین 15:00 فولادشهر
92 شهرداری آستارا 0 0 دریای بابل 15:00 تختی انزلی
93 شهرداری همدان 1 0 آرمان گهر سیرجان 15:00 شهید مفتح
94 سایپا تهران 3 1 خلیج فارس ماهشهر 15:00 پاس قوامین تهران
95 خیبر خرم آباد 4 0 استقلال ملاثانی 15:00 تختی خرم آباد
96 استقلال خوزستان 6 0 چوکا تالش 15:00 الغدیر اهواز
هفته 13
شنبه 21 آبان 1401
97 آرمان گهر سیرجان 1 1 خیبر خرم آباد 15:00 امام علی سیرجان
98 چادرملو اردکان یزد 0 2 شمس آذر قزوین 15:00 شهید نصیری یزد
99 خوشه طلایی ساوه 0 0 مس شهربابک کرمان 15:00 چمران ساوه
100 دریای بابل 3 0 فجرسپاسی شیراز 15:00 هفت تیر بابل
101 چوکا تالش 1 2 ون پارس اصفهان 15:00 سردار جنگل
102 شهرداری همدان 0 0 شهرداری آستارا 15:00 شهید مفتح
103 خلیج فارس ماهشهر 1 0 استقلال خوزستان 15:00 شهداء ماهشهر
104 استقلال ملاثانی 0 0 پارس جنوبی جم 15:00 شهداء ملاثانی
هفته 14
جمعه 27 آبان 1401
105 فجرسپاسی شیراز 1 0 شهرداری همدان 15:00 حافظیه شیراز
106 سایپا تهران 2 1 آرمان گهر سیرجان 15:00 پاس قوامین تهران
107 شمس آذر قزوین 4 1 چوکا تالش 15:00 رجایی قزوین
108 خیبر خرم آباد 0 0 خوشه طلایی ساوه 15:00 تختی خرم آباد
109 پارس جنوبی جم 1 0 دریای بابل 15:00 مهدوی بوشهر
110 مس شهربابک کرمان 1 0 خلیج فارس ماهشهر 15:00 شهداء مس شهربابک
111 شهرداری آستارا 1 0 استقلال ملاثانی 15:00 تختی انزلی
112 استقلال خوزستان 0 0 چادرملو اردکان یزد 15:00 الغدیر اهواز
هفته 15
دوشنبه 28 آذر 1401
113 خوشه طلایی ساوه 0 1 سایپا تهران 15:00 چمران ساوه
114 فجرسپاسی شیراز 0 0 شهرداری آستارا 15:00 حافظیه شیراز
115 چوکا تالش 1 2 چادرملو اردکان یزد 15:00 سردار جنگل
116 دریای بابل 0 0 خیبر خرم آباد 15:00 هفت تیر بابل
117 آرمان گهر سیرجان 1 1 ون پارس اصفهان 15:00 امام علی سیرجان
118 شهرداری همدان 0 1 پارس جنوبی جم 15:00 شهید مفتح
119 خلیج فارس ماهشهر 0 0 شمس آذر قزوین 15:00 شهداء ماهشهر
120 استقلال ملاثانی 0 0 مس شهربابک کرمان 15:00 الغدیر اهواز
هفته 16
يکشنبه 04 دی 1401
121 خیبر خرم آباد 0 0 شهرداری آستارا 14:00 تختی خرم آباد
122 شمس آذر قزوین 3 1 آرمان گهر سیرجان 14:00 رجایی قزوین
123 مس شهربابک کرمان 0 0 دریای بابل 14:00 شهداء مس شهربابک
124 سایپا تهران 1 0 شهرداری همدان 14:00 پاس قوامین تهران
125 پارس جنوبی جم 0 0 فجرسپاسی شیراز 14:00 مهدوی بوشهر
126 چوکا تالش 0 0 خلیج فارس ماهشهر 14:00 سردار جنگل
127 ون پارس اصفهان 2 0 استقلال ملاثانی 14:00 فولادشهر
128 استقلال خوزستان 2 0 خوشه طلایی ساوه 14:00 الغدیر اهواز
هفته 17
شنبه 10 دی 1401
129 شهرداری آستارا 1 0 پارس جنوبی جم 14:00 تختی انزلی
130 خوشه طلایی ساوه 0 1 ون پارس اصفهان 14:00 چمران ساوه
131 شهرداری همدان 2 0 خیبر خرم آباد 14:00 شهید مفتح
132 فجرسپاسی شیراز 1 1 مس شهربابک کرمان 14:00 حافظیه شیراز
133 دریای بابل 0 0 چوکا تالش 14:00 هفت تیر بابل
134 خلیج فارس ماهشهر 0 1 چادرملو اردکان یزد 14:00 شهداء ماهشهر
135 استقلال ملاثانی 0 0 سایپا تهران 14:00 شهداء ملاثانی
136 آرمان گهر سیرجان 0 2 استقلال خوزستان 14:00 امام علی سیرجان
هفته 18
چهارشنبه 28 دی 1401
137 خوشه طلایی ساوه 0 3 شمس آذر قزوین 14:00 چمران ساوه
138 پارس جنوبی جم 0 0 خیبر خرم آباد 14:00 مهدوی بوشهر
139 شهرداری آستارا 0 0 مس شهربابک کرمان 14:00 تختی انزلی
140 دریای بابل 1 0 سایپا تهران 14:00 هفت تیر بابل
141 آرمان گهر سیرجان 1 2 چادرملو اردکان یزد 14:00 امام علی سیرجان
142 فجرسپاسی شیراز 1 0 ون پارس اصفهان 14:00 حافظیه شیراز
143 استقلال ملاثانی 1 1 خلیج فارس ماهشهر 14:00 شهداء ملاثانی
144 شهرداری همدان 0 1 استقلال خوزستان 14:00 شهید مفتح
هفته 19
چهارشنبه 05 بهمن 1401
145 چوکا تالش 2 0 آرمان گهر سیرجان 14:00 سردار جنگل
146 شمس آذر قزوین 1 1 دریای بابل 14:00 رجایی قزوین
147 خیبر خرم آباد 1 0 فجرسپاسی شیراز 14:00 تختی خرم آباد
148 سایپا تهران 1 1 شهرداری آستارا 14:00 پاس قوامین تهران
149 ون پارس اصفهان 3 0 شهرداری همدان 14:00 فولادشهر
150 چادرملو اردکان یزد 4 2 خوشه طلایی ساوه 14:00 شهید نصیری یزد
151 مس شهربابک کرمان 0 0 پارس جنوبی جم 14:00 شهداء مس شهربابک
152 استقلال خوزستان 1 1 استقلال ملاثانی 14:00 الغدیر اهواز
هفته 20
سه‌شنبه 11 بهمن 1401
153 خیبر خرم آباد 0 0 سایپا تهران 14:00 تختی خرم آباد
154 پارس جنوبی جم 0 1 شمس آذر قزوین 14:00 مهدوی بوشهر
155 شهرداری همدان 1 0 مس شهربابک کرمان 14:00 شهید مفتح
156 شهرداری آستارا 0 2 چادرملو اردکان یزد 14:00 تختی انزلی
157 دریای بابل 1 1 ون پارس اصفهان 14:00 هفت تیر بابل
158 خوشه طلایی ساوه 1 0 خلیج فارس ماهشهر 14:00 چمران ساوه
159 فجرسپاسی شیراز 1 1 استقلال خوزستان 14:00 حافظیه شیراز
160 استقلال ملاثانی 3 3 چوکا تالش 14:00 شهداء ملاثانی
هفته 21
دوشنبه 17 بهمن 1401
161 چادرملو اردکان یزد 2 1 فجرسپاسی شیراز 14:00 شهید نصیری یزد
162 چوکا تالش 2 0 خوشه طلایی ساوه 14:00 سردار جنگل
163 مس شهربابک کرمان 0 1 خیبر خرم آباد 14:00 شهداء مس شهربابک
164 ون پارس اصفهان 2 0 شهرداری آستارا 14:00 فولادشهر
165 سایپا تهران 3 1 پارس جنوبی جم 14:00 پاس قوامین تهران
166 خلیج فارس ماهشهر 2 1 آرمان گهر سیرجان 14:00 شهداء ماهشهر
167 شمس آذر قزوین 0 0 استقلال ملاثانی 14:00 رجایی قزوین
168 استقلال خوزستان 1 0 دریای بابل 14:00 الغدیر اهواز
هفته 22
دوشنبه 24 بهمن 1401
169 فجرسپاسی شیراز 1 0 سایپا تهران 14:00 حافظیه شیراز
170 خوشه طلایی ساوه 0 1 آرمان گهر سیرجان 14:00 چمران ساوه
171 خیبر خرم آباد 0 1 ون پارس اصفهان 14:00 تختی خرم آباد
172 پارس جنوبی جم 2 1 چوکا تالش 14:00 مهدوی بوشهر
173 شهرداری همدان 1 4 شمس آذر قزوین 14:00 شهید مفتح
174 شهرداری آستارا 2 2 خلیج فارس ماهشهر 14:00 تختی انزلی
175 مس شهربابک کرمان 1 1 استقلال خوزستان 14:00 شهداء مس شهربابک
176 استقلال ملاثانی 1 0 چادرملو اردکان یزد 14:00 شهداء ملاثانی
هفته 23
شنبه 06 اسفند 1401
177 سایپا تهران 1 0 مس شهربابک کرمان 14:00 پاس قوامین تهران
178 شمس آذر قزوین 3 1 فجرسپاسی شیراز 14:00 رجایی قزوین
179 چوکا تالش 3 0 شهرداری آستارا 14:00 سردار جنگل
180 چادرملو اردکان یزد 0 0 دریای بابل 14:00 شهید نصیری یزد
181 ون پارس اصفهان 0 0 پارس جنوبی جم 14:00 فولادشهر
182 خلیج فارس ماهشهر 1 0 شهرداری همدان 14:00 شهداء ماهشهر
183 استقلال خوزستان 0 0 خیبر خرم آباد 14:00 الغدیر اهواز
184 آرمان گهر سیرجان 2 0 استقلال ملاثانی 14:00 امام علی سیرجان
هفته 24
شنبه 13 اسفند 1401
185 مس شهربابک کرمان 2 0 ون پارس اصفهان 14:00 شهداء مس شهربابک
186 دریای بابل 1 1 خوشه طلایی ساوه 14:00 هفت تیر بابل
187 شهرداری آستارا 0 0 شمس آذر قزوین 14:00 تختی انزلی
188 خیبر خرم آباد 2 0 چوکا تالش 14:00 تختی خرم آباد
189 شهرداری همدان 0 1 چادرملو اردکان یزد 14:00 شهید مفتح
190 فجرسپاسی شیراز 2 1 آرمان گهر سیرجان 14:00 حافظیه شیراز
191 پارس جنوبی جم 0 0 خلیج فارس ماهشهر 14:00 مهدوی بوشهر
192 سایپا تهران 2 2 استقلال خوزستان 14:00 پاس قوامین تهران
هفته 25
جمعه 19 اسفند 1401
193 شمس آذر قزوین 3 0 مس شهربابک کرمان 15:00 رجایی قزوین
194 چادرملو اردکان یزد 1 1 خیبر خرم آباد 15:00 شهید نصیری یزد
195 ون پارس اصفهان 4 0 سایپا تهران 15:00 فولادشهر
196 چوکا تالش 2 2 شهرداری همدان 15:00 سردار جنگل
197 آرمان گهر سیرجان 3 2 پارس جنوبی جم 15:00 امام علی سیرجان
198 خوشه طلایی ساوه 4 0 استقلال ملاثانی 15:00 چمران ساوه
199 خلیج فارس ماهشهر 2 1 دریای بابل 15:00 شهداء ماهشهر
200 استقلال خوزستان 1 0 شهرداری آستارا 15:00 الغدیر اهواز
هفته 26
پنجشنبه 25 اسفند 1401
201 ون پارس اصفهان 0 2 چادرملو اردکان یزد 14:00 فولادشهر
202 فجرسپاسی شیراز 3 0 چوکا تالش 14:00 حافظیه شیراز
203 سایپا تهران 2 1 شمس آذر قزوین 14:00 پاس قوامین تهران
204 شهرداری همدان 0 2 خوشه طلایی ساوه 14:00 شهید مفتح
205 شهرداری آستارا 2 1 آرمان گهر سیرجان 14:00 تختی انزلی
206 دریای بابل 4 1 استقلال ملاثانی 14:00 هفت تیر بابل
207 خیبر خرم آباد 3 1 خلیج فارس ماهشهر 14:00 تختی خرم آباد
208 پارس جنوبی جم 1 2 استقلال خوزستان 14:00 مهدوی بوشهر
هفته 27
چهارشنبه 09 فروردين 1402
209 آرمان گهر سیرجان 0 0 دریای بابل 19:30 امام علی سیرجان
210 چادرملو اردکان یزد 0 0 سایپا تهران 19:30 شهید نصیری یزد
211 خوشه طلایی ساوه 2 0 پارس جنوبی جم 19:30 چمران ساوه
212 چوکا تالش 0 1 مس شهربابک کرمان 19:30 سردار جنگل
213 شمس آذر قزوین 2 1 خیبر خرم آباد 19:30 رجایی قزوین
214 خلیج فارس ماهشهر 0 4 فجرسپاسی شیراز 19:30 تختی آبادان
215 استقلال خوزستان 2 0 ون پارس اصفهان 19:30 الغدیر اهواز
216 استقلال ملاثانی 1 1 شهرداری همدان 19:30 شهداء ملاثانی
هفته 28
چهارشنبه 16 فروردين 1402
217 مس شهربابک کرمان 1 0 آرمان گهر سیرجان 19:15 شهداء مس شهربابک
218 سایپا تهران 0 0 چوکا تالش 19:15 پاس قوامین تهران
219 شهرداری آستارا 0 0 خوشه طلایی ساوه 19:15 تختی انزلی
220 پارس جنوبی جم 0 1 چادرملو اردکان یزد 19:15 مهدوی بوشهر
221 شهرداری همدان 0 0 دریای بابل 19:15 شهید مفتح
222 ون پارس اصفهان 2 0 خلیج فارس ماهشهر 19:15 فولادشهر
223 فجرسپاسی شیراز 1 2 استقلال ملاثانی 19:15 حافظیه شیراز
224 استقلال خوزستان 2 1 شمس آذر قزوین 19:15 الغدیر اهواز
هفته 29
شنبه 26 فروردين 1402
225 دریای بابل 2 0 شهرداری آستارا 19:30 هفت تیر بابل
226 آرمان گهر سیرجان 1 0 شهرداری همدان 19:30 امام علی سیرجان
227 خوشه طلایی ساوه 1 1 فجرسپاسی شیراز 19:30 چمران ساوه
228 چادرملو اردکان یزد 1 1 مس شهربابک کرمان 19:30 شهید نصیری یزد
229 شمس آذر قزوین 3 0 ون پارس اصفهان 19:30 رجایی قزوین
230 خلیج فارس ماهشهر 0 1 سایپا تهران 19:30 شهداء ماهشهر
231 استقلال ملاثانی 2 1 خیبر خرم آباد 19:30 شهداء ملاثانی
232 چوکا تالش 1 0 استقلال خوزستان 19:30 سردار جنگل
هفته 30
شنبه 02 ارديبهشت 1402
233 مس شهربابک کرمان 1 1 خوشه طلایی ساوه 19:30 شهداء مس شهربابک
234 فجرسپاسی شیراز 4 1 دریای بابل 19:30 حافظیه شیراز
235 ون پارس اصفهان 1 0 چوکا تالش 19:30 فولادشهر
236 خیبر خرم آباد 2 0 آرمان گهر سیرجان 19:30 تختی خرم آباد
237 شمس آذر قزوین 3 1 چادرملو اردکان یزد 19:30 رجایی قزوین
238 شهرداری آستارا 3 0 شهرداری همدان 19:30 تختی انزلی
239 پارس جنوبی جم 2 1 استقلال ملاثانی 19:30 مهدوی بوشهر
240 استقلال خوزستان 2 0 خلیج فارس ماهشهر 19:30 الغدیر اهواز
هفته 31
پنجشنبه 14 ارديبهشت 1402
241 دریای بابل 0 0 پارس جنوبی جم 17:00 هفت تیر بابل
242 آرمان گهر سیرجان 2 1 سایپا تهران 17:00 امام علی سیرجان
243 چوکا تالش 0 2 شمس آذر قزوین 17:00 سردار جنگل
244 خوشه طلایی ساوه 1 1 خیبر خرم آباد 17:00 چمران ساوه
245 شهرداری همدان 1 2 فجرسپاسی شیراز 17:00 شهید مفتح
246 خلیج فارس ماهشهر 1 0 مس شهربابک کرمان 17:00 شهداء ماهشهر
247 چادرملو اردکان یزد 2 2 استقلال خوزستان 17:00 شهید نصیری یزد
248 استقلال ملاثانی 0 0 شهرداری آستارا 17:00 شهداء ملاثانی
هفته 32
چهارشنبه 20 ارديبهشت 1402
249 خیبر خرم آباد 2 1 دریای بابل 18:30 تختی خرم آباد
250 سایپا تهران 1 0 خوشه طلایی ساوه 18:30 پاس قوامین تهران
251 شهرداری آستارا 0 0 فجرسپاسی شیراز 18:30 تختی انزلی
252 چادرملو اردکان یزد 3 3 چوکا تالش 18:30 شهید نصیری یزد
253 پارس جنوبی جم 1 0 شهرداری همدان 18:30 مهدوی بوشهر
254 ون پارس اصفهان 1 1 آرمان گهر سیرجان 18:30 فولادشهر
255 شمس آذر قزوین 2 1 خلیج فارس ماهشهر 18:30 رجایی قزوین
256 مس شهربابک کرمان 3 0 استقلال ملاثانی 18:30 شهداء مس شهربابک
هفته 33
چهارشنبه 27 ارديبهشت 1402
257 شهرداری آستارا 0 1 خیبر خرم آباد 18:00 تختی انزلی
258 آرمان گهر سیرجان 1 2 شمس آذر قزوین 18:00 امام علی سیرجان
259 دریای بابل 3 1 مس شهربابک کرمان 18:00 هفت تیر بابل
260 شهرداری همدان 0 1 سایپا تهران 18:00 شهید مفتح
261 فجرسپاسی شیراز 3 1 پارس جنوبی جم 18:00 حافظیه شیراز
262 خلیج فارس ماهشهر 4 2 چوکا تالش 18:00 شهداء ماهشهر
263 خوشه طلایی ساوه 0 2 استقلال خوزستان 18:00 چمران ساوه
264 استقلال ملاثانی 1 1 ون پارس اصفهان 18:00 شهداء ملاثانی
هفته 34
سه‌شنبه 02 خرداد 1402
265 پارس جنوبی جم 3 0 شهرداری آستارا 18:00 مهدوی بوشهر
266 ون پارس اصفهان 2 1 خوشه طلایی ساوه 18:00 فولادشهر
267 خیبر خرم آباد 0 0 شهرداری همدان 18:00 تختی خرم آباد
268 مس شهربابک کرمان 1 0 فجرسپاسی شیراز 18:00 شهداء مس شهربابک
269 چوکا تالش 1 3 دریای بابل 18:00 سردار جنگل
270 سایپا تهران 4 0 استقلال ملاثانی 18:00 پاس قوامین تهران
271 چادرملو اردکان یزد 0 1 خلیج فارس ماهشهر 18:00 شهید نصیری یزد
272 استقلال خوزستان 5 0 آرمان گهر سیرجان 18:00 الغدیر اهواز
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های ایران 1402-1403
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96