به سایت خبری ورزش خوزستان خوش آمدید       
دوشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۱ - 2022 November 28
جدول کامل مسابقات لیگ برتر جوانان ایران گروه الف هفته:
ردیف رویدادها میزبان گل میزبان گل میهمان میهمان ساعت استادیوم
هفته 1
سه‌شنبه 18 آبان 1400
1 فولاد خوزستان 1 0 مس رفسنجان 14:30 صنایع فولاد اهواز
2 ایمان سبز شیراز 3 1 مس کرمان 14:30 دستغیب شیراز
3 گل گهر سیرجان 0 3 شاهین شهرداری بوشهر 14:30 گل گهر سیرجان
4 خلیج فارس شیراز 1 0 هلال احمر گراش 14:30 دستغیب شیراز
هفته 2
يکشنبه 23 آبان 1400
5 هلال احمر گراش 1 1 فولاد خوزستان 14:30 تختی گراش
6 مس کرمان 0 0 شاهین شهرداری بوشهر 14:30 شهید باهنر کرمان
7 مس رفسنجان 0 1 ایمان سبز شیراز 14:30 شهداء صنعت مس رفسنجان
سه‌شنبه 23 آذر 1400
8 خلیج فارس شیراز 2 2 گل گهر سیرجان 14:30 دستغیب شیراز
هفته 3
يکشنبه 30 آبان 1400
9 فولاد خوزستان 1 0 خلیج فارس شیراز 14:30 شهید دستگردی
10 گل گهر سیرجان 0 0 مس کرمان 14:30 گل گهر سیرجان
11 ایمان سبز شیراز 3 0 هلال احمر گراش 14:30 دستغیب شیراز
12 شاهین شهرداری بوشهر 2 0 مس رفسنجان 14:30 مهدوی بوشهر
هفته 4
دوشنبه 08 آذر 1400
13 فولاد خوزستان 3 1 گل گهر سیرجان 14:30 صنایع فولاد اهواز
14 مس رفسنجان 0 0 مس کرمان 14:30 شهداء صنعت مس رفسنجان
15 خلیج فارس شیراز 2 1 ایمان سبز شیراز 14:30 دستغیب شیراز
16 هلال احمر گراش 2 0 شاهین شهرداری بوشهر 14:30 تختی گراش
هفته 5
چهارشنبه 17 آذر 1400
17 ایمان سبز شیراز 1 1 فولاد خوزستان 14:30 دستغیب شیراز
18 شاهین شهرداری بوشهر 0 1 خلیج فارس شیراز 14:30 مهدوی بوشهر
19 مس کرمان 1 3 هلال احمر گراش 14:30 شهید باهنر کرمان
20 گل گهر سیرجان 3 2 مس رفسنجان 14:30 گل گهر سیرجان
هفته 6
چهارشنبه 24 آذر 1400
21 فولاد خوزستان 1 1 شاهین شهرداری بوشهر 14:30 شهید دستگردی
22 ایمان سبز شیراز 4 1 گل گهر سیرجان 14:30 دستغیب شیراز
23 هلال احمر گراش 3 0 مس رفسنجان 14:30 تختی گراش
24 خلیج فارس شیراز 1 1 مس کرمان 14:30 دستغیب شیراز
هفته 7
جمعه 03 دی 1400
25 مس کرمان 2 1 فولاد خوزستان 14:30 شهید باهنر کرمان
26 گل گهر سیرجان 2 3 هلال احمر گراش 14:30 گل گهر سیرجان
27 شاهین شهرداری بوشهر 1 2 ایمان سبز شیراز 14:30 مهدوی بوشهر
28 مس رفسنجان 1 5 خلیج فارس شیراز 14:30 شهداء صنعت مس رفسنجان
هفته 8
چهارشنبه 08 دی 1400
29 مس رفسنجان 1 2 فولاد خوزستان 14:30 شهداء صنعت مس رفسنجان
30 هلال احمر گراش 2 0 خلیج فارس شیراز 14:30 تختی گراش
31 شاهین شهرداری بوشهر 3 2 گل گهر سیرجان 14:30 مهدوی بوشهر
32 مس کرمان 1 3 ایمان سبز شیراز 14:30 شهید باهنر کرمان
هفته 9
پنجشنبه 30 دی 1400
33 فولاد خوزستان 2 1 هلال احمر گراش 14:30 شهید دستگردی
34 ایمان سبز شیراز 1 0 مس رفسنجان 14:30 دستغیب شیراز
35 گل گهر سیرجان 0 1 خلیج فارس شیراز 14:30 گل گهر سیرجان
36 شاهین شهرداری بوشهر 1 1 مس کرمان 14:30 مهدوی بوشهر
هفته 10
پنجشنبه 07 بهمن 1400
37 خلیج فارس شیراز 2 1 فولاد خوزستان 14:30 دستغیب شیراز
38 مس کرمان 2 0 گل گهر سیرجان 14:30 شهید باهنر کرمان
39 مس رفسنجان 0 1 شاهین شهرداری بوشهر 14:30 شهداء صنعت مس رفسنجان
40 هلال احمر گراش 1 2 ایمان سبز شیراز 14:30 تختی گراش
هفته 11
پنجشنبه 14 بهمن 1400
41 گل گهر سیرجان 0 1 فولاد خوزستان 14:30 گل گهر سیرجان
42 ایمان سبز شیراز 1 1 خلیج فارس شیراز 14:30 دستغیب شیراز
43 شاهین شهرداری بوشهر 0 0 هلال احمر گراش 14:30 مهدوی بوشهر
44 مس کرمان 1 0 مس رفسنجان 14:30 شهید باهنر کرمان
هفته 12
پنجشنبه 21 بهمن 1400
45 فولاد خوزستان 2 1 ایمان سبز شیراز 14:30 شهید دستگردی
46 مس رفسنجان 1 3 گل گهر سیرجان 14:30 شهداء صنعت مس رفسنجان
47 خلیج فارس شیراز 2 1 شاهین شهرداری بوشهر 14:30 دستغیب شیراز
48 هلال احمر گراش 1 0 مس کرمان 14:30 تختی گراش
هفته 13
جمعه 06 اسفند 1400
49 شاهین شهرداری بوشهر 0 2 فولاد خوزستان 14:30 مهدوی بوشهر
50 مس کرمان 1 2 خلیج فارس شیراز 14:30 شهید باهنر کرمان
51 گل گهر سیرجان 0 1 ایمان سبز شیراز 14:30 گل گهر سیرجان
52 مس رفسنجان 1 0 هلال احمر گراش 14:30 شهداء صنعت مس رفسنجان
هفته 14
پنجشنبه 12 اسفند 1400
53 فولاد خوزستان 6 1 مس کرمان 14:30 شهید دستگردی
54 ایمان سبز شیراز 1 0 شاهین شهرداری بوشهر 14:30 دستغیب شیراز
55 هلال احمر گراش 3 0 گل گهر سیرجان 14:30 تختی گراش
56 خلیج فارس شیراز 4 0 مس رفسنجان 14:30 دستغیب شیراز
جداول لیگ های ایران
جداول لیگ های خوزستان
جداول لیگ های خوزستان 96-97
جداول لیگ های خوزستان 95-96