جلسه مهم در باشگاه نفت مسجدسلیمان
وضعیت اسپانسر مالی باشگاه نفت مسجدسلیمان امروز مشخص خواهد شد.

به گزارش سایت ورزش خوزستان، مهم ترین مشکل باشگاه نفت مسجدسلیمان مسائل مالی است و مسعود رضائیان مدیرعامل این باشگاه پس از روی کار آمدن سعی داشته تا این مشکل را برطرف کند. بر همین اسس، امروز جلسه مهمی بین مسئولان باشگاه نفت و نماینده یکی از اسپانسرها برگزار خواهد شد تا در صورت توافق نهایی طرفین، مشکل اسپانسر تیم نفت برطرف شود.

تیم نفت مسجدسلیمان، اولین شهر نفت خیز خاورمیانه، با اینکه متعلق به وزارت نفت است اما از حمایت های مالی این وزارت بی بهره است و هزاران هوادار این تیم از شرکت عظیم مناطق نفت خیز جنوب انتظار دارند که از این نماینده فوتبال خوزستان حمایت مالی شود.