تصاویری از پیروزی نفت آبادان مقابل ماشین سازی
تصاویری از پیروزی نفت آبادان مقابل ماشین سازی

خوزستان اسپورت- تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در ثانیه‌های پایانی از سد ماشینسازی تبریز گذشت.

به گزارش خوزستان اسپورت، در شرایطی که بازی نفت آبادان برابر ماشین سازی تا دقیقه چهارم وقت تلف شده بدون گل پیش می‌رفت، میلاد جهانی با یک ضربه از پشت محوطه جریمه دروازه‌ی تیم میهمان را گشود تا زردپوشان آبادانی صاحب یک پیروزی شیرین شوند و به رده چهارم جدول صعود کنند.

تصاویری از بازی صنعت نفت آبادان برابر ماشین سازی تبریز را در ادامه مشاهده کنید. عکس‌ها: علیرضا هنرجویان.

تصاویری از پیروزی نفت آبادان مقابل ماشین سازی


تصاویری از پیروزی نفت آبادان مقابل ماشین سازی


تصاویری از پیروزی نفت آبادان مقابل ماشین سازی


تصاویری از پیروزی نفت آبادان مقابل ماشین سازی


تصاویری از پیروزی نفت آبادان مقابل ماشین سازی


تصاویری از پیروزی نفت آبادان مقابل ماشین سازی


تصاویری از پیروزی نفت آبادان مقابل ماشین سازی


تصاویری از پیروزی نفت آبادان مقابل ماشین سازی


تصاویری از پیروزی نفت آبادان مقابل ماشین سازی


تصاویری از پیروزی نفت آبادان مقابل ماشین سازی


تصاویری از پیروزی نفت آبادان مقابل ماشین سازی


تصاویری از پیروزی نفت آبادان مقابل ماشین سازی


تصاویری از پیروزی نفت آبادان مقابل ماشین سازی


تصاویری از پیروزی نفت آبادان مقابل ماشین سازی


تصاویری از پیروزی نفت آبادان مقابل ماشین سازی


تصاویری از پیروزی نفت آبادان مقابل ماشین سازی


تصاویری از پیروزی نفت آبادان مقابل ماشین سازی


تصاویری از پیروزی نفت آبادان مقابل ماشین سازی


تصاویری از پیروزی نفت آبادان مقابل ماشین سازی


http://khuzestansport.ir/files/fa/news/1398/9/23/97713_913.jpg