عکس/محکومیت فولاد خوزستان در پرونده بلبلی
عکس/محکومیت باشگاه فولاد در پرونده بلبلی

خوزستان اسپورت- رأی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال در خصوص محمد بلبلی، بازیکن استقلال اعلام شد.

به گزارش خوزستان اسپورت و به نقل از تسنیم، کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال در پی شکایت باشگاه سپیدرود رشت رأی مربوط به پرونده محمد بلبلی بازیکن فصل گذشته این باشگاه شمالی را صادر کرد و باشگاه فولاد خوزستان به جریمه‌ای سنگین محکوم شد.

متن رأی کمیته تعیین وضعیت برای پرونده بلبلی عیناً به شرح زیر است:

1. آقای محمد بلبلی به محرومیت از شرکت از بازی‌های رسمی به مدت 6 ماه محکوم می‌گردد.

2. باشگاه فولاد خوزستان محکوم به پرداخت مبلغ 3,000,000,000 ریال بابت غرامت در حق خواهان به مدت 30 روزه مقرر در بند 2 ماده 13 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال مصوبه 1396 از تاریخ قطعیت دادنامه می‌گردد.

3. کمیته وضعیت در خصوص خسارت هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی‌باشد.

4. کمیته وضعیت دعوای باشگاه‌های سپیدرود رشت، فولاد خوزستان علیه استقلال را مردود اعلام و قابل رسیدگی نمی‌داند.

5. در صورت عدم پرداخت محکوم‌به در مهلت مقرر، مجازات یا مجازات‌های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

امکان تجدید نظرخواهی
1. رأی صادره مستند به بند 2 ماده 14 آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان ظرف مهلت 7 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته محترم استیناف فدراسیون فوتبال است.

2. تجدید نظرخواهی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ 3 درصد از محکوم‌به است.

عکس/محکومیت باشگاه فولاد در پرونده بلبلی

در توضیحات رأی محمد بلبلی آمده که باشگاه سپیدرود رشت اعلام کرده بازیکن بدون اینکه امکان فسخ قرارداد داشته باشد، اقدام به انعقاد قرارداد با باشگاه فولاد و سپس استقلال کرده و به همین جهت تقاضای غرامت به مبلغ 3,000,000,000 ریال و همچنین محرومیت برای بازیکن کرده است. نمایندگان فولاد نیز در مقام دفاع برخواسته و اعلام کردند که محمد بلبلی بازیکن آماتور بوده که با قرارداد بعدی خود با فولاد عملا قرارداد قبلی‌اش با سپیدرود را فسخ کرده و لذا نیازی به اعلام فسخ نداشته است. موضوع غرامت نیز طبق بند 12 ماده 18 برای بازیکن حرفه‌ای است نه آماتور. باشگاه فولاد همچنین مدعی شده که بازیکن تحت قرارداد حرفه‌ای با فولاد بوده، قرارداد بعدی وی با استقلال که بدون فسخ قرارداد با باشگاه فولاد بوده، مصداق تخلف بند 12 ماده 18 مقررات نقل و انتقالات بوده و موجب غرامت و محرومیت برای بازیکن خواهد بود.

در ادامه این رأی آمده که باشگاه استقلال اعلام کرد که این باشگاه در تاریخ 27 خرداد 98 با بازیکن قرارداد بسته که مؤخر بر فسخ قرارداد سپیدرود توسط وی در تاریخ 23 خرداد بوده است. همچنین باشگاه استقلال از انعقاد قرارداد بازیکن با فولاد بی‌اطلاع بوده است. محمد بلبلی نیز عنوان کرد که باشگاه فولاد قرار بود رضایت باشگاه سپیدرود را بگیرد و پس از اینکه از طریق مدیربرنامه‌اش متوجه تخلف خود شد، در تاریخ 23 خرداد 98 فسخ قراردادش با سپیدرود را فسخ کرده است. پس از فسخ قرارداد و با اعلام مدیربرنامه‌اش که بازیکن آزاد شده، می‌تواند با باشگاه استقلال قرارداد ببندد. در ادامه جلسه، مدیربرنامه بلبلی اظهار داشته که باشگاه فولاد بدون اینکه دارای حق فسخ باشد و بدون حضور وی با بازیکن جلسه گذاشته و او را ترغیب به انعقاد قرارداد کرده است.