باشگاه شهرداری ماهشهر محکوم شد
باشگاه شهرداری ماهشهر محکوم شد

خوزستان اسپورت- باشگاه دسته دومی شهرداری ماهشهر به پرداخت مطالبات بازیکن فصل گذشته خود محکوم شد.

به گزارش خوزستان اسپورت، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال تعدادی از آرای پرونده‌های موجود در این کمیته را صادر کرد و باشگاه شهرداری ماهشهر به پرداخت مطالبات بازیکن شاکی خود محکوم شد.

در رأی کمیته وضعیت آمده است: «با توجه به شکایت هادی ایمانی از باشگاه شهرداری ماهشهر، کمیته وضعیت با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 720 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر کرد.»

رأی صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.