تصاویری از تمرین نفت آبادان قبل از بازی با استقلال
تصاویری از تمرین نفت آبادان قبل از بازی استقلال

خوزستان اسپورت- آخرین جلسه تمرینی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان قبل از بازی هفته چهاردهم انجام شد.

به گزارش خوزستان اسپورت، کارون تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به منظور انجام بازی مقابل استقلال عازم تهران شد و آخرین جلسه تمرینی شاگردان پائولو سرجیو زیر نظر این مربی پرتغالی در تهران به انجام رسید.

تصاویری از آخرین تمرین نفت آبادان قبل از رویارویی با استقلال تهران را در ادامه مشاهده کنید.

تصاویری از تمرین نفت آبادان قبل از بازی استقلال


تصاویری از تمرین نفت آبادان قبل از بازی استقلال


تصاویری از تمرین نفت آبادان قبل از بازی استقلال


تصاویری از تمرین نفت آبادان قبل از بازی استقلال


تصاویری از تمرین نفت آبادان قبل از بازی استقلال


تصاویری از تمرین نفت آبادان قبل از بازی استقلال


تصاویری از تمرین نفت آبادان قبل از بازی استقلال


تصاویری از تمرین نفت آبادان قبل از بازی استقلال