تصاویری از اولین تمرین نفت آبادان با مربی پرتغالی
تصاویری از اولین تمرین نفت آبادان با مربی پرتغالی

خوزستان اسپورت- تمرینات تیم صنعت نفت آبادان برای حضور در هجدهمین دوره لیگ برتر از عصر جمعه آغاز شد.

به گزارش خوزستان اسپورت، اولین جلسه تمرینی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در فصل ورزشی 97-98 عصر روز گذشته زیر نظر پائولو سرجیو سرمربی جدید و پرتغالی تیم صنعت نفت در آبادان برگزار شد.

تصاویری از نخستین جلسه تمرین صنعتی‌ها برای حضور در هجدهمین دوره لیگ برتر را مشاهده کنید.


تصاویری از اولین تمرین نفت آبادان با مربی پرتغالی


تصاویری از اولین تمرین نفت آبادان با مربی پرتغالی


تصاویری از اولین تمرین نفت آبادان با مربی پرتغالی


تصاویری از اولین تمرین نفت آبادان با مربی پرتغالی


تصاویری از اولین تمرین نفت آبادان با مربی پرتغالی


تصاویری از اولین تمرین نفت آبادان با مربی پرتغالی


تصاویری از اولین تمرین نفت آبادان با مربی پرتغالی