توضیحات محمودزاده درخصوص نقل‌وانتقالات نیم‌فصل
خوزستان اسپورت- رئیس کمیته نقل‌وانتقالات سازمان لیگ اعلام کرد: در نیم‌فصل هر باشگاه فقط حداکثر می تواند 6 بازیکن جذب کند.

به گزارش خوزستان اسپورت، فریبرز محمودزاده در گفت و گو با سایت سازمان لیگ در مورد زمان نقل‌وانتقالات نیم‌فصل لیگ برتر و لیگ دسته اول گفت: نقل‌وانتقالات نیم‌فصل از تاریخ 16 دی تا تاریخ 14 بهمن به مدت چهار هفته است. در این بازه زمانی تیم های لیگ برتری و لیگ دسته اولی می توانند هر تعداد بازیکن که بخواهند از فهرست خود خارج کنند اما  حداکثر 6 بازیکن جدید می‌توانند جذب کنند.

رئیس کمیته نقل وانتقالات سازمان لیگ تصریح کرد: در فهرست تیم های لیگ برتری  18 بازیکن آزاد، 9 بازیکن زیر 23 سال و 6 بازیکن زیر 21 سال حضور دارند اما در تیم های لیگ دسته اولی 21 بازیکن آزاد، 9 بازیکن زیر 23 سال و 6 بازیکن زیر 21 سال حضور دارند.

محمودزاده با اشاره به حضور بازیکنان تیم های رده پایه عنوان کرد: بازیکنان تیم های رده پایه فقط در بازه زمانی نقل‌وانتقالات نیم فصل می‌توانند جا به جا شوند و اینگونه نیست که در تمام طول نیم‌فصل دوم بازیکنان تیم پایه بتوانند جذب تیم جدیدی شوند. جذب بازیکن خارجی در لیگ دسته اول همچنان ممنوع است و در لیگ برتر هم همان 3 بازیکن خارجی از سایر قاره‌ها و یک بازیکن آسیایی می‌توانند جذب شوند.