عکس/کعبی به نفت آبادان پیوست ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۲