نفت از مثلث سقوط فاصله گرفت ۰۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۷
شیخ‌ویسی: با یک گل بهار نمی‌شود ۰۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۷