تساوی پرگل نفت امیدیه در کاشان ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۵