جماعتی به نفت آبادان پیوست ۰۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۶
پورموسوی: روی غفلت دو گل خوردیم ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۲۳:۱۵